Friday, June 6, 2008

ကြာကြာ မားမား Web ကမၻာ (၁၅)W3.myanmarscholarship.com


ႏုိင္ငံျခားကုိသြားေရာက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္ေတြကုိ ထပ္မံေလ့လာဆည္းပူးလုိတဲ့ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသာ၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာရွိတဲ့ စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္ေတြကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္တယ္။ စေကာလားရွစ္နဲ႔ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေပးထားတဲ့အတြက္ ဗဟုသုတေတြ ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ (၂)ဘာသာနဲ႔ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သတင္းေတြ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာလုိတဲ့သူေတြအတြက္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာသင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: