Thursday, December 28, 2017

သီရိေဂဟာ


သီရိေဂဟာ

"အိမ္" ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ လူတုိင္း မိမိေနထုိင္သည့္ အိမ္ကုိ မ်က္စိထဲ ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အမုိးအကာ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ႏွင့္ ေနရာေလးတစ္ခုကုိ အိမ္ ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္မ်ားမွာ မတူညီေပ။ တိုက္အိမ္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ တုိက္ခန္းေလး ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ ၀ါးထရံ မလံုတလံု ကာထားသည့္အိမ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ အိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေလသည္။ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အိမ္ကုိ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Thursday, December 21, 2017

ကမၻာ့ရြာ ႏွင့္ သဟဇာတ


ကမၻာ့ရြာ ႏွင့္ သဟဇာတ

ယေန႔အခိ်န္အခါတြင္ နည္းပညာ၏ အစြမ္းက အံ့မခန္းတိုးတက္ လာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားအေပၚ သိသိသာသာ လႊမ္းမိုးလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ ဆင္းကတ္တစ္ခု နွင့္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း၊ ငါးေသာင္းတန္ ဟန္းဆက္တစ္ခု အရင္းအနီွးျပဳရံုမွ်ျဖင့္ ကမၻာ့ရြာၾကီး အတြင္းသို့ တိုး၀င္ခြင့္ ရေနၾကျပီ။ ထိုမွ်လြယ္ကူလွသျဖင့္ ျမိဳ႕က ေဒးဗစ္ နွင့္ ရိုစီ တို႔ သာမကဘဲ ေတာက လွေမာင္ နွင့္ ေအးစိန္ တို႔ပါ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစဲြ လာၾကေတာ့သည္။

Wednesday, December 13, 2017

ေျခဖေနာင့္နာျခင္း


ေျခဖေနာင့္နာျခင္း

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သူတုိင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမွ်ေျခလွမ္း ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ အထိ လမ္းေလွ်ာက္ၾကေလ့ ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရန္ ေျခဖ၀ါး ႏွစ္ဖက္တြင္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေသာ အ႐ုိး ၊ အေၾကာ ၊ အဆစ္ ႏွင့္ အရြတ္မ်ား ရွိရေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျခဖ၀ါးမ်ားသည္ မတ္တတ္ရပ္ ေနစဥ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေျပးလႊားေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းပုိးေပး ထားေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖ၀ါးအတြင္းရွိ အရြတ္ျပားအား ၀န္ပိသျဖင့္ ျဖစ္ရသည္။

Monday, December 11, 2017

ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား


ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား

လူသားနဲ႔ အျခား တိရစၦာန္ေတြ မတူညီတဲ့အထဲမွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ လူေတြ က်န္းမာေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။

လူအုိရင္ ေျခေထာက္ကစလုိ႔ အုိလာတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံု ရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ ေအာက္ပုိင္းေျခေထာက္မွာ စုစည္းေနတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သူေတြက လူငယ္ရဲ႕ ဆုပ္ကုိင္အား လက္ေမာင္းအားရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရ်ိၿပီး ေအာက္ပုိင္းအင္အားမွာ လူငယ္ရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသား က်န္ရွိႏုိင္တယ္။

Friday, December 8, 2017

တန္ဖုိးအရိပ္​​၌ ခုိလႈံျခင္း


တန္ဖုိးအရိပ္​​၌ ခုိလႈံျခင္း

လူအမ်ားစုသည္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားေပၚ တန္ဖုိးျဖတ္ကာ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ ျပဳၾကရင္း ဘ၀ရက္စဲြေတြကုိ ကုန္လြန္ေနၾက ေလသည္။ လူအမ်ားစုထဲတြင္ ကေလးမွအစ ဘုိးဘြားရိပ္သာ မွ လူႀကီးအရြယ္ထိ ပါ၀င္ ေနျပန္သည္။ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ေက်ာင္းသား အရြယ္တြင္လည္း ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပညာခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္ အစြမ္းအစခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဥစၥာဓနခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ မိဘကုိ အားကုိးၿပီး မိဘခ်င္း ၿပိဳင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ မိဘမ်ား၏ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေျခက်င္လာသူ ၊ စက္ဘီးနဲ႔လာသူ ၊ ကုိယ္ပုိင္ကားနဲ႔ လာသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားၾကသည္။ စက္ဘီးခ်င္း ကားခ်င္း တူေနလွ်င္လည္း အမ်ိဳးအစားခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္ ၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့လည္း ေက်ာင္း၀တ္စံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကြား၀ါယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကဦးမည္။ စာအုပ္ အေကာင္း ၊ အညံ့ခ်င္းလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကျပန္သည္။ မုန္႔ဖုိး အနည္း အမ်ားလည္း ၿပိဳင္ၾက ေပဦးမည္။ အနည္းငယ္ေသာ စာႀကိဳးစားသူ အခ်ိဳ႕သာ အမွတ္ အနည္းအမ်ား ကုိ တန္ဖုိးထား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ပါလိမ့္မည္။

Tuesday, December 5, 2017

ဦးေႏွာက္ထက္ျမက္ေစမည့္ နည္းလမ္း ၁၀ မ်ိဳး


ဦးေႏွာက္ထက္ျမက္ေစမည့္ နည္းလမ္း ၁၀ မ်ိဳး

ဦးေႏွာက္ဟာ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ဗဟုိဌာန ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္မတန္မွ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အဂၤါ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာဖုိ႔ အေရးႀကီးသလုိ ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေခါင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္ခ်စ္ၾကတာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ဆႏၵပါ။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေနမွသာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါ ေတြအျပင္ အယ္လ္ဇုိင္းမား ေခၚ အရြယ္အတုိင္ခင္ ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါ ေတြပါ ျဖစ္မလာေစႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ထက္ျမက္ေစဖုိ႔ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း ၁၀ ခုျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ ေစလုိပါတယ္။

Saturday, December 2, 2017

၀က္ၿခံမ်ားက ေျပာျပေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး


၀က္ၿခံမ်ားက ေျပာျပေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး

မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပါက္ေနေသာ ၀က္ၿခံမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး အေရျပား ဆရာ၀န္ေတြက လူနာရဲ႕ ေရာဂါကုိ ေဟာကိန္းထုတ္ၾက သလုိ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္း သမားေတာ္ ေတြကလည္း မ်က္ႏွာ အသားအေရနဲ႔ ၀က္ၿခံကုိၾကည့္ၿပီး ေဆးကုသရာ ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါ " Face Mapping " ကုသနည္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ဖတ္႐ႈရင္း မ်က္ႏွာေပၚက ၀က္ၿခံအေနအထားကုိ ၾကည့္ၿပီး မိမိ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္၍ ေ၀ဒနာ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားၾကႏုိင္ရန္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။