Monday, June 30, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၅)


www.realage.com

Real Age သည္ က်န္းမာေရး အထူးျပဳ အြန္လိုင္းမီဒီယာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ တစ္ကုိယ္ေရ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ မည့္ tool မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ tool မ်ားသည္ က်န္းမာေရး လုိုက္စားေသာ သူမ်ားကုိ ပုိမုိငယ္ရြယ္ ႏုပ်ိဳလာမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ Real Age သည္ ေရဒီယုိႏွင့္ တီဗြီပ႐ုိဂရမ္မ်ားစြာတြင္လည္း တစ္ကုိယ္ရည္ က်န္းမာေရး ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား တင္ဆက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အထူး အသံုးတည့္ေသာ feature တစ္ခုမွာ Real Age test ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါ ေမးခြန္း အားလံုး ေျဖဆုိၿပီးပါက သင့္၏ ဇီ၀ကမၼ အသက္ႏွင့္ ျပကၡဒိန္အသက္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္၍ တြက္ခ်က္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး မလုိက္စားသူမ်ားသည္ မူရင္းအသက္ထက္ မည္မွ် အုိစာေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖထြက္လာမယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ Interactive Health Assessment ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး Quiz မ်ားႏွင့္ အျခား tool မ်ားကုိ အသံုးျပဳကာ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္မႈ အလားအလာ မ်ား ႏွင့္ ထုိအလားအလာကုိ မည္သုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ လြန္စြာ အသံုးတည့္သည့္ Smart Search တစ္ခုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၄)


www.e-Books.com

စာၾကည့္တုိက္ ပုိင္ရွင္ စတီဗင္ကုိးလ္ က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ စတင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ သီးသန္႔ေလ့လာ လုိသူမ်ားႏွင့္ သာမန္စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ပါ စာအုပ္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ စုေဆာင္းထားရွိ ပါတယ္။ စာအုပ္ေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ အခမဲ့ တစ္အုပ္လံုး download လုပ္ယူႏုိင္တာက စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္ မ်ားကုိ မူလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာ သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္းစီ အတြက္ အညႊန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ားကုိလည္း စုေဆာင္းေပးထား တဲ့အျပင္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ရဲ႕ မူပုိင္စာအုပ္ ေ၀ဖန္္ခ်က္မ်ားလည္း ပါရွီပါတယ္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စာအုပ္တုိက္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူ မ်ား၊ စာေရးဆရာ မ်ားသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြင္းရွိ စာအုပ္ အားလံုး အတြက္ နမူနာ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အညႊန္းမ်ား အားလံုးကုိ အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလုိဘဲ မည္သူ မဆုိ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာတဲ့ ေၾကာ္ျငာမ်က္ႏွာစာ တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆႏုိင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။

Saturday, June 28, 2008

အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ

အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ

ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စားေသာက္ေနၾကတဲ့ အစားအစာေတြဟာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ ၾကဖုိ႔အတြက္ စားေနၾက ရတာပါ ဆုိတဲ့ အသိတရားဟာ ေဟာင္းႏြမ္းသြားပါၿပီ။ သည္ကေန႔ေခတ္ မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေန ၾကတဲ့ အစားအစာေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ အခ်ိဳးအစား က်နေျပျပစ္ဖုိ႔၊ အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳၿပီး သြယ္လ်လွပဖုိ႔၊ ပံုမွန္ သြားလာ လႈပ္ရွား ေပ့ါပါး သြတ္လက္ေစဖုိ႔ … စတဲ့ က်န္းမာေရး အသိတရားေတြနဲ႔ အညီ က်န္းမာေရးကုိ ေမွ်ာ္ကုိး အားထား ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ စားေသာက္ေနၾကတဲ့ ေခတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ

အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာဆုိတဲ့ ျမန္မာ့ မိ႐ုိးဖလာ အယူအဆကုိ ပုိမုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကၿပီး အစားအေသာက္ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး စီစဥ္ စားေသာက္တတ္ၾကတဲ့ အက်င့္လည္း စဲြၿမဲ ခုိင္မာလာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ကေန႔ ေခတ္ကာလဟာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးမႈ ေတြက်ယ္ျပန္႔ ထြန္းကားေနသလုိ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝလာၾကတာနဲ႔အမွ် အစားအေသာက္ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားရပံုအေၾကာင္း၊ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ အတြက္ အစားအေသာက္ နဲ႔ ထိန္းကြပ္ၿပီး ျပဳျပင္ စီစဥ္စားေသာက္ တတ္ရမယ့္အေၾကာင္း ေတြကုိ သိလာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစားအေသာက္ရဲ႕ စုစည္းမႈ မမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ခႏၶာတြင္း ဓာတ္တည့္မႈ သေဘာေတြ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံရျခင္းေတြကုိလည္း သိလာၾကရပါၿပီ။


အစားအစာဟာ အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကုိ ထိန္းထားေပးႏုိင္ ပါတယ္။ အစားအစာဟာ မွန္ကန္စြာ စားေသာက္တတ္ ခဲ့ရင္ ေဆး၀ါးထက္ အစြမ္းထက္ၿပီး ေရရွည္ အစြမ္းသတိၱ ထက္ျမက္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အာနိသင္ ကုိလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

အစားအေသာက္ကုိ ဆင္ျခင္ တုိင္းထြာစားေသာက္ တတ္ပါမွ က်န္းမာ ရႊင္လန္းတဲ့ ဘ၀ကုိ ရယူႏုိင္မယ္။ ေရာဂါ ဘယကုိ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မယ္လုိ႔ သိလာၾကတာနဲ႔အတူ ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈထဲ မပါမျဖစ္ ထည့္သြင္း စားေသာက္ ဖုိ႔ အစားအစာေလး တခ်ိဳ႕ကုိ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပမယ့္ အစားအစာဟာ သင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ အဆင္သင့္ရွိၿပီး သားလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အက်ိဳးအျမတ္ မတန္တဆ ရႏုိင္ေလာက္တဲ့ အစားအစာ ေတြကုိညႊန္း ခ်င္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ

ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ ပါတဲ့ ဆာလဖာဓာတ္ေပါင္းေၾကာင့္ အရသာ စူးရွရွနဲ႔ အနံ႔ျပင္းျပင္း ရွိေနေပမယ့္ က်န္းမာေရး အတြက္ အထူးကုိ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ ပါတဲ့ ဆာလဖာဓာတ္ေပါင္းဟာ ခႏၶာကုိယ္က မလုိလားအပ္တဲ့ အဆီေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပး ႏုိင္စြမ္းပါတယ္။ ေသြးတုိးႏႈန္း ျမင့္မားေနတာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ေသြးေၾကာထဲ ေသြးခဲေလးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေသြးေၾကာက်ဥ္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမျဖစ္ေအာင္ ၾကက္သြန္ျဖဴက စြမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ေသြးတိုး ေ၀ဒနာရွင္ေတြ အထူး မွီ၀ဲသင့္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ စားမယ္ဆုိရင္ သူ႔ခ်ည္းအတုိင္း စားရင္ ပုိၿပီး အာနိသင္ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ အပူဓာတ္နဲ႔ ထိေတြ႕ရင္ သူ႔အာနိသင္ဟာ ေလ်ာ့ပါးသြား ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဟင္းခ်က္တဲ့အခါ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခြံမခြာဘဲ ထည့္ခ်က္ေတာ့မွ အာနိသင္ ေလ်ာ့မသြားဘူးလုိ႔ လည္းသိရပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဥႀကီးႏွစ္လံုးကုိ တစ္ပတ္မွာ ေလးႀကိမ္မွ ငါးႀကိမ္အထိ စားေပးသင့္ ပါတယ္။ အသုပ္စံု သုပ္စားရင္လည္း ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ပါးပါးလွီးၿပီး ႏုိင္ႏုိင္စားေပးပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

သံလြင္ဆီ

ဆီတကာ့ဆီေတြထဲမွာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ဆီက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး တိရစၦာန္ဆီက ရတဲ့ဆီက အဆုိးဆံုးပါပဲ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီထဲမွာ သံလြင္ဆီက သာလြန္ ေကာင္းမြန္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ သံလြင္ဆီကုိ အသံုးအလြန္နည္းၿပီး သံုးရေကာင္းမွန္းလည္း သိပ္မသိၾကဘူး။ သံလြင္ဆီဟာ ခႏၶာကုိယ္တြင္း အဆီ ကုိလက္စထေရာ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ေနရာမွာ တျခားအရာေတြထက္ အာနိသင္ ပုိမ်ားပါတယ္။ သံလြင္ဆီမွာ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ ပစၥည္း အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ၾကြယ္၀ ပါတယ္။

ျမန္မာေတြအဖုိ႔ကေတာ့ သံလြင္ဆီကုိ စားဆီအျဖစ္ အေလ့အက်င့္ ရဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သံုးျဖစ္ေအာင္ က ခ်က္ျပဳတ္ၾကတဲ့အခါ ထည့္သံုးတဲ့ ေထာပတ္နဲ႔ မာဂ်ရင္းအစား သံလြင္ဆီကုိ သုံးေစခ်င္ပါတယ္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးအခ်ဥ္ရည္မ်ား (ေဆာဖ့္မ်ား)

ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ အနီေရာင္ ျဖစ္ေစတဲ့ လုိင္ကုိပင္းန္ (Lycopene) လုိ႔ေခၚတဲ့ ကယ္႐ုိတီႏြိဳက္ ေရာက္ျခည္ဆဲလ္ ဟာ င႐ုတ္သီးေတြကုိလည္း အနီေတာင့္ ေတြ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ကယ္႐ုိတီႏြိဳက္ ေရာင္ျခည္ဆဲလ္ရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးဟာ အနီေရာင္ျဖစ္ရတယ္။ ဒီသဘာ၀ဟာ ခႏၶာဝၿဖိဳးမႈကုိ ဟန္႔တားေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခါးတုတ္လာမႈကုိ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈကုိ ေျပေပ်ာက္ေစၿပီး စိတ္ရႊင္လန္း တက္ၾကြလာေစပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ဒီအတုိင္း မစားႏုိင္ရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့ဖ္ အျဖစ္ စားသံုး ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ နီေစတဲ့ Lycopene ဓာတ္ဟာ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကုိလည္း ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကာကြယ္ေပး ႏုိင္ပါတယ္။ Lycopene ဓာတ္ဟာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ အခ်ဥ္ရည္ (ေဆာ့ဖ္)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့အခါ အာနိသင္ ငါးဆေလာက္ ျပင္းလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဆးအျဖစ္ ေသာက္သံုးခ်င္ရင္ တစ္ပတ္ကုိ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေရ ႏွစ္ဖန္ခြက္ (၅၀၀ မီလီလီတာ) ေသာက္ရပါမယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ထမင္းစားတဲ့အခါ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ အသုပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တုိ႔စရာ အျဖစ္လည္းေကာင္း စားေသာက္ေပးျခင္းက ျမန္မာ့စားေသာက္မႈ သဘာ၀နဲ႔ ပုိမုိနီးစပ္မႈရွိပါတယ္။

လူတုိင္းလူတုိင္း က်န္းမာရႊင္လန္းၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ၿပံဳးေပ်ာ္ ရႊင္လန္းႏုိင္ပါေစ….။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၃)Science.com

Science သည္ သိပၸံပညာရပ္အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ မဂၢဇင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ အျဖစ္ သာမက Online version အျဖစ္လည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမဂၢဇင္းမွာ ေဆးပညာရပ္ ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားထားၿပီး MP3 ပေလယာ မ်ား အတြက္လည္း အသံထြက္ စာအုပ္အျဖစ္ နားေထာင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ Podcast ဖုိင္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေပးထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ သိပၸံနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း က႑ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္ေပး ထားပါတယ္။ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ဟာ သိပၸံသတင္အခ်က္အလက္ေတြ ေလ့လာလုိ သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ မေနၾကည့္႐ႈၾကရမယ့္ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္ေ၀ၿပီးသား စာအုပ္မ်ားကုိလည္း အြန္လိုင္းအတြင္း မွတ္တမ္း (Archive) အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဗဟုသုတရွာမွီးလုိသူ မည္သူမဆုိ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈသင့္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့

အေၾကာင္းကေတာ့

ေနသာတဲ့နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တံတားတစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းေနခိုက္၊ သူ႔ေအာက္ရွိ ျမစ္ကမ္းပါးေဘး သစ္ရိပ္ေအာက္တြင္ ငါးမွ်ားေနေသာ တံငါသည္တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္သည္။ ျမစ္မွာ ေရနက္ၿပီး ညင္သာစြာ စီးဆင္ေနသည္။ ထုိလူသည္ တံတားေပၚရပ္၍ တံငါသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့သည္။

မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ တံငါသည္သည္ သူခ်ထားေသာ ငါးမွ်ားႀကိဳးကုိ ဆဲြယူေလသည္။ ငါးမွ်ားႀကိဳး အဆံုးတြင္ အလြန္ႀကီးေသာ ငါးတစ္ေကာင္ပါလာသည္။

တံငါသည္သည္ ငါးကုိ ငါးမွ်ားခ်ိတ္မွျဖဳတ္၍ ေရထဲသုိ႔ ျပန္လႊတ္လိုက္သည္။ ေနာက္ထပ္မိနစ္ အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္ ငါးႀကီးတစ္ေကာင္ ရျပန္သည္။ တံငါသည္သည္ ထုိငါးႀကီးကုိလည္း ျမစ္ထဲသုိ႔ ျပန္လႊတ္ လုိက္ျပန္သည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္မူ ငါးအေသးတစ္ေကာင္ ဖမ္းမိသည္။ ထုိငါးကုိ သူ႔ေတာင္းထဲ ထည့္ၿပီး ေနာက္ အိမ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ တံတားေပၚမွ လူသည္ အလြန္အံ့အားသင့္သြားသျဖင့္ တံငါသည္အား ေမးသည္။

“ ခင္ဗ်ားဘာေၾကာင့္ ႀကီးမားၿပီး လွပတဲ့ ငါးႀကီးေတြကုိ ေရထဲ ျပန္လႊတ္ၿပီး၊ ငါးေသးေသးကုိမွ ယူတာလဲ ”

တံငါသည္က ေမာ့ၾကည့္ၿပီး ျပန္ေျဖလုိက္တာက..

“ ဒယ္အုိးက ေသးေသးေလးမုိ႔ပါဗ်ာ ” တဲ့

Friday, June 27, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၂)Meetup.com

အင္တာနက္ ကြန္ရက္ဝက္ဘ္ ဆုိသည္မွာ ကမၻာ့ေဒသေပါင္းစံုမွ အေရာင္အေသြး၊ အသက္အရြယ္ေပါင္းစံု ရွိေသာ လူမ်ားကုိ Chatroom, Message board နဲ႔ Online Venue တုိ႔မွာ ေတြ႕ဆံု ရင္းႏွီးေစေသာ နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေျပာတဲ့ Meetup မွာေတာ့ အဖဲြ႕၀င္လူအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုမႈကုိ ျပင္ပကမၻာရဲ႕ အစစ္ အမွန္ေနရာမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဘုိးလင္းကြင္းမ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားနဲ႔ ဘား မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးတဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Meetup သာမရွိပါက ထုိသုိ႔ အြန္လုိင္းမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္မႈကုိ ျပင္ပကမၻာအထိ ဆဲြဆန္႔ ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ Meetup က ဖဲြ႕စည္းေပးထားတဲ့ ဝါသနာတူအုပ္စုမ်ာသည္လည္း ပရက္စေလ ခ်စ္သူ မ်ားကအစ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီမ်ားအလယ္၊ ယုိယုိဝါသနာရွင္မ်ား အဆံုး အမ်ိဳးစံုလင္လွပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ စံခ်ိန္မီ စီးပြားေရးကုမၸဏီ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ဒါ႐ုိက္တာအဖဲြ႕ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စနစ္တက် ဖဲြ႕စည္း ထားၿပီး အခမဲ့ အဖဲြ႕၀င္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၁)


Interview.com

ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာ၍ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြလုိသူမ်ား ျပည္တြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖတ္သန္းရမည့္ အင္တာဗ်ဴးအဆင့္ အတြက္ အလြန္ အဖုိးတန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးေနေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္တယ္။ အင္တာဗ်ဴးမေျဖခင္ ႀကိဳင္တင္ ျပင္ဆင္ပံုမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖမည့္ေန႔၊ အင္တာဗ်ဴး ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္တံု႔ျပန္ပံု၊ အင္တာဗ်ဴး ေျဖအၿပီး စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျခင္းစီအလိုက္ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားတယ္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေလ့က်င့္ထားသင့္တဲ့ နမူနာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ား နဲ႔ စံျပအေျဖမ်ား ကုိလည္း စုေဆာင္းေပးထားပါတယ္။ CV Form နဲ႔ Application Letter မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

Thursday, June 26, 2008

ေရလုိခ်င္လား

ေရလုိခ်င္လား

ခရီးသည္တစ္ေယာက္က သဲကႏၱာရထဲမွာ ေရငတ္ေနတဲ့အတြက္ ေရရွာရင္းနဲ႔ တဲေလးတစ္လံုးဆီကုိ ေရာက္ လာ ပါတယ္။ အဲဒီတဲမွာ ခံုေလးတစ္လံုးနဲ႔ လည္စီးေတြ ထုိင္ေရာင္းေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိပဲ ေတြ႕လုိက္ ရတယ္။

ခရီးသည္ ေက်းဇူးျပဳ၍ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေသမေလာက္ကုိ ေရငတ္ေနပါတယ္။ ေရေလး မ်ား ရႏိုင္မလားလုိ႔ပါ။

ဆုိင္ရွင္ ေရေတာ့မရွိဘူးဗ်၊ ဒါေပမယ့္ လည္စီးေလး ဝယ္သြားပါလားဗ်ာ။ ဒီတစ္ခုက ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားအခု၀တ္ ထားတဲ့ ဝတ္စံုနဲ႔လဲ သိပ္လုိက္တာပဲ။

ခရီးသည္ (စိတ္တုိစြာျဖင့္) အ႐ူးလားဗ်။ လည္စီးလုိခ်င္တာမွ မဟုတ္တာ။ ေရေသာက္ ခ်င္ေနပါတယ္ ဆုိမွ။

ဆုိင္ရွင္ ရပါတယ္။ မဝယ္နဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းတယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားမၾကာခင္ သိလာမွာပါ။ ေဟာဟုိမွာ ေတာင္ကုန္းကေလး ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီ အေပၚမွာ စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ရွိတယ္ဗ်။ (၅)မုိင္ေလာက္ေတာ့ ေဝးတယ္။ အဲဒီအထိ ေလွ်ာက္သြား ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားေရေသာက္ရမွာပါ။

ခရီးသည္ ေက်းဇူးတင္တယ္ကြာ။

ခရီးသည္ဟာ ေတာင္ကုန္းေလးဆီကုိ ေလွ်ာက္သြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ (၃)နာရီေလာက္ၾကာတဲ့အခါ တဲေလးဆီ ကုိ ခရီးသည္ ေရဆာေနတဲ့ပံုစံနဲ႔ပဲ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။

ဆုိင္ရွင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက စားေသာက္ဆုိင္က (၅)မုိင္ေလာက္ပဲ ေဝးတာပဲေလ။ ခင္ဗ်ားရွာမေတြ႕ခဲ့ ဘူးလား။

ခရီးသည္ ေတြ႕ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဆုိင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လည္စီးမပါလုိ႔ဆုိၿပီး ေပးမ၀င္ဘူးဗ် . . ။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃ဝ)


Cosmetics.com

အလွကုန္ေတြထုတ္လုပ္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ အသားအေရအလွ၊ မ်က္ႏွာအလွအပ၊ ဆံပင္ အလွကုန္ေတြ ထုတ္ကုန္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးအလွကုန္ေတြသာမက အမ်ိဳးသား ေတြအတြက္ အသားအေရထိန္းသိမ္းတဲ့ အလွကုန္ေတြ ပါဝင္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ အင္တာနက္ ေပၚမွာ ေၾကာ္ျငာတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ကတည္းကျဖစ္တယ္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ အြန္လိုင္းကေန မွာယူႏိုင္သလုိ အီးေမးလ္ပုိ႔ၿပီးလည္း အႀကံဥာဏ္ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကုိလည္း ရယူႏုိင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ထုတ္လုပ္တဲ့ အလွကုန္ေတြမွာ ကုိယ္အေရျပား ကုိထိခုိက္ေစမယ့္ ဓာတုေဆးဝါးေတြ မပါဝင္ေၾကာင္း နဲ႔ မ်က္ေစ့အလွကုန္ေတြကုိေတာ့ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးခ်က္ ပါရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ နမူနာေဆးဗူး၊ ေစ်းႏႈန္း၊ ပါ၀င္တဲ့ အေလးခ်ိန္ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေသးစိတ္ကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

Wednesday, June 25, 2008

ညဘက္စကားေျပာသူမ်ား

ညဘက္စကားေျပာသူမ်ား

မေရာက္တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အိမ္ကုိ ညအိပ္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ညစာ စားေသာက္ၾကၿပီး ေရွး ေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ား ထုိင္ေျပာၾကရာ ည(၁၁)နာရီ ထုိးမွန္းမသိ ထုိးသြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဘးခ်င္းကပ္အိမ္ကေန “ေဝးေဟးေဟး” ဆုိၿပီး ညာသံေပးတဲ့ ေအာ္သံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထိတ္လန္႔ သြားမိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးက သေဘာက်စြာ ၿပံဳးရင္း . . .

ေအာ္ .. ဟုိဘက္အိမ္က ဖုိးထူး ေယာင္ေနတာပါ၊ သစ္စက္မွာ လံုၿခံဳေရးလုပ္တာေလ၊ စက္႐ံုထဲ ညဘက္ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ရင္း အၿမဲတမ္း ညာသံေပးၿပီး ေအာ္တာတဲ့၊ အိမ္ျပန္အိပ္ရင္လည္း အိပ္ေပ်ာ္တာေတာင္ ေယာင္ၿပီး ထေအာ္တယ္။ အက်င့္ တစ္ခုလုိျဖစ္ေနၿပီေလ .. .. ”
ဟုရွင္းျပတယ္။

အစ္မက သေဘာက်စြာ ရယ္ေမာေျပာဆုိေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အိမ္ေအာက္ထပ္ကေန အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ညီေမာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာ္သံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယမၸိ ထိတ္လန္႔သြားရျပန္တယ္။
တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ …. အားလုံးေပါင္း ရွစ္ေယာက္ တက္လာတယ္ ဆရာေရ႕
ကုိရင့္ညီအလတ္ေကာင္ ေယာင္တာပါ ငါ့ေမာင္ရယ္၊ သူ႔ေမာင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ကားစပါယ္ယာ လုိက္ေနၾကတာ ေလ၊ အခုေယာင္ေနတာက ေမာင္သိန္းဦးေပါ့

အစ္မရဲ႕ စကားမဆံုးခင္မွာပဲ ဆက္တုိက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသံတစ္ခုကုိ ထပ္မံၾကားလုိက္ရ ျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ထိတ္လန္႔သြားျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေယာင္ပံုက..
ရင္ခြင္နန္းေတာ္ပါတယ္ ဆရာေရ႕ ….

တတိယအႀကိမ္ေယာင္သံဆန္းေၾကာင့္ ေန႔ခင္းက ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ထားလုိ႔ ညဘက္ ႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္းေယာင္တယ္ ထင္ၿပီး…

အင္ .. ရင္ခြင္နန္းေတာ္ဆုိတာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား နာမည္ ကုိေျပာတာတင္ထယ္ ” လုိ႔ အစ္မကုိ စကားဦး သန္းလုိက္သည္။

ဘယ္ကလာ ဟုတ္ရမလဲ ငါ့ေမာင္ရယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မင့္ လူပ်ိဳႀကီး ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ရင္ခြင္နန္းေတာ္ပါတယ္ ဆုိတာ ပန္းၿခံ မွတ္တုိင္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာတာဟဲ့ ” ဟု ရွင္းျပတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ညီအငယ္တစ္ေယာက္ ေယာင္သံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ၿပံဳးရမလုိ ရယ္ရမလုိ ျဖစ္ေနမိ ပါတယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၉)Separatedbyacommonlanguage.blogspot.com

နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာ၊ ျပဇာတ္ေရးဆရာႀကီး ဘတ္နတ္ေရွာ္ က တစ္ခါတုန္းက အခုလုိ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ “ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ဟာ ဘံု ဘာသာစကားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ခဲြျခားခံရတဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုပဲ ” တဲ့။ လန္ဒန္ေျမာက္ ေအာက္ရထားဘူတာ႐ံုထဲေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္တစ္ေယာက္ဟာ Way out ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ကုိေတြ႕ရင္ ရင္ခုန္သြားႏုိင္တယ္။ အေမရိကန္မွာ way out ဆုိတာ လက္ရွိဘဝကေန ေခတၱထြက္ေျပးၿပီး တိမ္လႊာထဲ ပ်ံဝဲေစႏုိင္မယ့္ မူးယစ္ႏြယ္ဝင္ ေဆးဝါးေတြကုိ ဆုိလုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လန္ဒန္မွာေတာ့ ႐ုိး႐ုိးထြက္ေပါက္ တစ္ခုကုိညႊန္ထားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘေလာဂ့္ေလးဟာ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ မူရင္းအဂၤလိပ္စာ ကြာျခားမႈေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၈)Surfline.com

ပင္လယ္ကမ္းေျခဆီ မၾကာခဏသြားေရာက္ၿပီး လႈိင္းစီးသူေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ လႊင့္တင္ထားတဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ လႈိင္းစီးျခင္း ( Surfing ) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရွိထားသင့္တာေတြကုိ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္တဲ့အျပင္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း ပါဝင္ ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြင္း အမ်ားသူငါ တင္ထားတဲ့ ဗီဒီယုိ clip ေတြ၊ လႈိင္းစီးၿပိဳင္ပဲြမ်ား (surfing contests) ၊ အမွတ္တရ အေၾကာင္းအရာမ်ား စသျဖင့္ က႑အလုိက္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္တာျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေငြေပးၿပီး အသင္းဝင္ထားသူမ်ား အတြက္လည္း လုပ္ေဆာက္ခ်က္ အစံုအလင္ပါရွိတဲ့ သီးသန္႔က႑ တစ္ခုကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ၄င္းျပင္ လႈိင္းစီးျခင္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပင္လယ္လႈိင္းစီးလုိသူမ်ား မျဖစ္မေန ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသင့္တဲ့ အပန္းေျဖစရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, June 24, 2008

ပိတ္ထားတဲ့အိမ္ကေလးထဲ ဝင္လည္မယ္


အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကုိယ္သြားလည္ခ်င္တဲ့ အိမ္ေလး ပိတ္ထားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမဆုိ ရင္ထဲေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဝင္ႏႈတ္ဆက္႐ံုေလးဆုိရင္ ဒီလုိေလး ဖြင့္လုိက္ပါ။ ဒီမွာ ေမွာ္ေသာ့ ရွိတယ္။ ဒီေမွာ္ေသာ့ ေလးကို ကုိညီလင္းဆက္ ဆီတစ္ဆင့္ ယူေဆာင္ထားပါတယ္။ အားလံုးကုိ ေလးစားလ်က္ပါ။

Monday, June 23, 2008

(မ) တျဖစ္လဲ လမ္းျပၾကယ္ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့အခါတိုင္း
(မ) ကအၿမဲတမ္း ႏွစ္သိမ့္အားေပးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အခက္အခဲႀကံဳတုိင္း
(မ) က အၿမဲတမ္း ကူညီေပးခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အထီးက်န္ေနခ်ိန္တုိင္း
(မ) က အၿမဲတမ္း အေဖာ္ျပဳေပးတယ္။

(မ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အရာရာ ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့သူပါ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လမ္းျပၾကယ္ေလးေပါ့

ဒါေပမယ့္ေလ
အခုေတာ့ (မ)ဘယ္မွာလဲ
ညတုိင္း ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လမ္းျပၾကယ္ကုိ ရွာေနမိတယ္
လမ္းျပၾကယ္ တစ္ျဖစ္လဲ (မ) ရယ္
အေမွာင္ဖံုးတဲ့ အခုလုိညမ်ိဳးမွာ
ေရွာင္ပုန္းတတ္တဲ့
(မ)ကုိ လုိအပ္ေနလုိ႔ပါ … (မ) ရယ္ .. ။

( တုိက္ဆုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ခြင့္လြတ္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ေတာင္းဆုိပါတယ္ ။ ။ )

Saturday, June 21, 2008

ကင္ဆာကုေဆးသစ္ေတြ႕ရွိ

ကင္ဆာေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကုိ တန္႔သြားေစေသာေဆးသစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Cannabis မွာပါ၀င္တဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးဟာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းကုိ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးနည္းနည္းနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားထားႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီေတြ ေတြ႕ရွိထားသည္။ California Pacific Medical Centre Research Institute မွ သုေတသီမ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ Cannabidol (သုိ႔မဟုတ္) CBD ဓာတ္ပစၥည္းသည္ အဆိပ္အေတာက္မဲ့ (Non Toxic)ေဆးအေနျဖင့္ လက္ရွိ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားေသာ ကင္ဆာေဆးကုသမႈ Chemotherapy အား အစားထုိးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ Cannabis ႏွင့္ CBD မတူညီခ်က္မွာ CBD တြင္ Cannabis ကဲ့သုိ႔ စိတ္ၾကြေစသည့္ စြမ္းအင္မပါရွိသည့္အတြက္ သံုးစြဲရာတြင္ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာမေရာက္ေၾကာင္း Molecular Cancer Therapeutic Reports မ်ား၌ ဆုိၾကသည္။ CBD ၏ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ျပန္႔ပြားရန္လိုအပ္ေသာ Gene ျဖစ္သည့္ Id-1 Gene ၏ အလုပ္လုပ္ပံုအား ဟန္႔တား ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ CBD သည္ ဆုိးရြားေသာ Brain Cancer ကုိပင္ ဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ CBD သည္ ရင္သားကင္ဆာအတြက္ လည္း ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ကုိးကားခ်က္။ BBC Health News, စရဏမဂၢဇင္းမွ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္၊ေဆး-၂။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၇)www.poetry.com

အြန္လုိင္းေပၚရွိ ကဗ်ာဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးဆုိက္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကမၻာေပၚရွိ နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာမ်ားရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ စုစည္းထား႐ံုမွ်မက သင္ကုိယ္တုိင္လည္း ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ကဗ်ာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္။ သင့္အေနႏွင့္ လစဥ္က်င္းပေသာ ကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြမ်ားသုိ႔လည္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုးကဗ်ာဆုကုိ ရပါက ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္း ဆြတ္ခူးႏိုင္တယ္။ ကဗ်ာမ်ားကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပုိ႔ရၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ဝက္ဘက္ဆုိက္ေပၚ၌ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔အျပင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ တင္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ မိမိ၏ကဗ်ာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆုိင္ႏုိင္တယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ေန႔စဥ္အေကာင္းဆံုးကဗ်ာ အျဖစ္ တင္ဆက္ေပးေသာ က႑တစ္ခုရွိတယ္။ ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆုံး ကဗ်ာတစ္ရာပုဒ္ကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရဲ႕ မူနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးတဲ့ က႑တစ္ခုလည္းရွိတယ္။ အခ်စ္ကဗ်ာမ်ားခ်ည္း သက္သက္ စုစည္းေပးထားေသာ က႑လည္းရွိပါတယ္။ ကဗ်ာဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ကဗ်ာစပ္သည့္ နည္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္တယ္။ မိမိကုိယ္ပုိက္ ကဗ်ာစာအုပ္ထုတ္ေပး လုိသူမ်ား အတြက္လည္း အႀကံေပးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုလည္းပါဝင္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ member အျဖစ္ အဖဲြ႕ဝင္ပါကလည္း သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိဦးမည္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘေလာ့ဂ္ဂါ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲက ကဗ်ာဆုေၾကး ေကာင္းေကာင္းရဖုိ႔ အတြက္ ကဗ်ာေတြေပးပုိ႔ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။

Friday, June 20, 2008

လူငယ္မ်ားတြင္ရွိသင့္ေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ား

လူငယ္မ်ားတြင္ရွိသင့္ေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ား


လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး လူမြန္ လူခၽြန္ လူေကာင္း လူေတာ္ မ်ားျဖစ္ေအာင္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္


(၁) ေသခ်ာတိက်ျခင္း ( Accuracy )

(၂) လိုက္ေလ်ာညီေထြက်င့္ျခင္း ( Adaptability )

(၃) စြန္႔စားစိတ္ရွိျခင္း ( Adventure )

(၄) ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ျခင္း (Agreeableness )

(၅) တုိးတက္ခ်င္စိတ္ရွိျခင္း ( Ami-biting )

(၆) အေကာင္းအျမတ္ကုိ သိျမင္ျခင္း (Appreciation of the Beautiful )

(၇) သတိရွိျခင္း ( Caution )

(၈) ၾကည္လင္ရႊင္ျပျခင္း ( Cheerfulness )

(၉) သန္႔ျပန္႔စင္ၾကယ္ျခင္း ( Cleanliness )

(၁၀) စဲြၿမဲစူးစုိက္ျခင္း (Concentration )

(၁၁) ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္း ( Contentment )

(၁၂) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ( Cooperation )

(၁၃) ရဲရင့္သတၱိရွိျခင္း ( Courage )

(၁၄) ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း ( Courtesy )

(၁၅) သိခ်င္တတ္ခ်င္စိတ္ရွိျခင္း ( Curiosity )

(၁၆) စိတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ( Decision )

(၁၇) ၀တၱရားေက်ျခင္း ( Duty )

(၁၈) ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း ( Effort )

(၁၉) ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း ( Faith )

(၂၀) မိတ္ဖဲြ႕စိတ္ရွိျခင္း ( Friendliness )

(၂၁) ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း ( Generosity )

(၂၂) ေက်းဇူးသိျခင္း ( Gratitude )

(၂၃) ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ( Happiness )

(၂၄) ကူညီ႐ုိင္းပင္းျခင္း ( Helpfulness )

(၂၅) ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း ( Accuracy )

(၂၆) နိမ့္ခ်စိတ္ရွိျခင္း ( Humility )

(၂၇) ရယ္ရႊင္မႈနားလည္ျခင္း ( Humor )

(၂၈) ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးျခင္း ( Imagination )

(၂၉) လံု႔လ၀ီရိယႀကီးျခင္း ( Industry )

(၃၀) တရားမွ်တျခင္း ( Justice )

(၃၁) သနားၾကင္နာျခင္း ( Kindness )

(၃၂) ေခါင္းေဆာင္ျခင္း ( Leadership )

(၃၃) ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္း ( Love )

(၃၄) သစၥာေစာင့္ထိန္းျခင္း ( Loyalty )

(၃၅) ဆံုးမနာယူျခင္း ( Obedience )

(၃၆) စနစ္စည္းကမ္းရွိျခင္း ( Orderliness )

(၃၇) သည္းညည္းခံျခင္း ( Patience )

(၃၈) ဇဲြေကာင္းျခင္း ( Perseverance )

(၃၉) အခ်ိန္မွန္ျခင္း ( Punctuality )

(၄၀) ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိျခင္း ( Resourcefulness )

(၄၁) ကိုယ္ထူကိုယ္ထလုပ္ျခင္း ( Self-reliance )

(၄၂) ၿမဲၿမံခုိင္ခံ့ေသာစိတ္ရွိျခင္း ( Steadfastness )

(၄၃) ေကာင္းဆုိးပုိင္းျခားႏုိင္ျခင္း ( Tact )

(၄၄) ၿခိဳးၿခံေခၽြတာျခင္း ( Thrift )

(၄၅) ခြင့္လႊတ္ျခင္း ( Tolerance )

(၄၆) ပညာဥာဏ္ရွိျခင္း ( Wisdom )

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၆)Allthefun.com

ဤ၀က္ဘ္ဆုိက္သည္ ရယ္ရႊယ္ဖြယ္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၊ ဗီဒီယုိကားတုိမ်ား၊ flash မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာသားဇာတ္ကား မ်ား စတဲ့ အေၾကာင္းအရာ စံုလင္ႏုိင္သမွ် စံုလင္ေအာင္ တင္ဆက္ထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ flash ပံုကေလးမ်ားနဲ႔ e-Greeting Card မ်ားကုိလည္း ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ႏႈတ္ဆက္သ၀ဏ္လႊာ မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေပးတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဟာသေတြနဲ႔ ႐ုပ္ပံုကာတြန္းေတြမွာ ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ မပါေအာင္ သန္႔စင္ တည္းျဖတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ထုိ႔အျပင္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ flash game မ်ားမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Thursday, June 19, 2008

သူတုိ႔လင္မယား

သူတုိ႔လင္မယား

ပထမလူ = မေန႔ညက မင္းတုိ႔လင္မယား ရန္အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၾကတယ္ဆုိ။ ဘယ္လုိျဖစ္ၿပီး ဘယ္လုိၿပီးသြားတာလဲ .. .. ။
ဒုတိယလူ = ဘယ္ရမလဲ ဒီမိန္းမ ဒူးေထာက္က်သြားတာေပါ့။ ဒူးႏွစ္ဖက္တင္မကဘူး လက္ႏွစ္ဖက္ပါ ေထာက္သြားတယ္ကြ ။
ပထမလူ = အလဲ့ တယ္ဟုတ္ပါလား၊ မင္းမိန္းမက ေလးဖက္ေထာက္ၿပီး ဘာေျပာလဲ ဆုိစမ္းပါဦး။
ဒုတိယလူ = အင္း ငါ့မိန္းမက ေလးဖက္ေထာက္ၿပီး ရွင္ အခုခ်က္ခ်င္း အဲ့ဒီကုတင္ေအာက္က ထြက္ခဲ့၊ ေယာက္်ားပီပီ သတိၱရွိရွိ က်ဳပ္ကုိ ရင္ဆုိင္စမ္းပါတဲ့ ... ...... ဟီး ဟီး …။
ပထမလူ = ဟုိက္ - ေသလုိက္ပါေတာ့ကြာ …… ။

ေရွာင္မရ တိမ္းမရ

ေရွာင္မရ တိမ္းမရ


ခ်ာလီ = ခင္ဗ်ားတုိ႔လမ္းထိပ္ စတုိးဆုိင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတာ္ေတာ္အျမင္ကတ္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ဗ်။ စကားေျပာ တာကလည္း မုိက္႐ုိင္းလုိက္တာ လြန္ပါေရာ။ အေနအထုိင္ အေျပာအဆုိကလည္း ေအာက္တန္းက်တယ္ဗ်ာ…။

ေဒးဗစ္ = ဟာ ….. အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးဗ် ..

ခ်ာလီ = (အလြန္အားနာသြားဟန္ျဖင့္) ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက အဲဒီအမ်ိဳးသမီး မဟုတ္ဘူးဗ်၊ သူ႔အနားမွာ ထုိင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးပါ …

ေဒးဗစ္ = အဲဒါက ကၽြန္ေတာ့္ သမီးအႀကီးဗ် … ဟူ၏။

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ

ေကာင္ေလး = ကုိယ့္ကုိခ်စ္လားဟင္….
ေကာင္မေလး = ခ်စ္တာေပါ့။
ေကာင္ေလး = ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လဲ …. ?
ေကာင္မေလး = အရင္လူေတြထက္ ပုိခ်စ္တယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၅)


Wisdomquotes.com


ဗဟုသုတေတြ တစ္ေလွႀကီး ရရွိႏိုင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္ (ဒါမွမဟုတ္) ကုိးကား ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြဟာ မွတ္သားစရာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္လွ်င္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခန္းက႑ေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးခဲြျခား ၿပီးေတာ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ထဲမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ပညာရွိေတြ အေၾကာ္အေမာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စကားေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြ ကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ၊ သူတုိ႔ေခတ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ လူမႈဘ၀ ရွင္သန္ ရပ္တည္ပံု ေတြကုိ ယွဥ္တဲြ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ဘဝ အသိအျမင္ေတြ အေတြးအေခၚ အျမင္သစ္ေတြ တုိးပြား ရရွိႏုိင္တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, June 18, 2008

သဘာဝပ႐ုိတိန္းစြမ္းရည္

သဘာဝပ႐ုိတိန္းတစ္မ်ိဳးသည္ ႏွလံုးဒဏ္ရာျဖစ္မႈကုိ က်က္ေစႏုိင္

သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ႏွလံုးဒဏ္ရာကုိ ကုစားႏုိင္သည့့္ သဘာဝ ပ႐ုိတိန္းတစ္မ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ဆုိသည္။ Nerve Growth Factor (NGF) ဟုေခၚသည့္ နဗ္ဆဲလ္မ်ား ႀကီးထြားမႈကုိ အားေပးသည့္ ပ႐ုိတိန္း က ေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့့္ ႏွလံုးၾကြက္သားဒဏ္ရာမ်ားကုိလည္း က်က္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

Bristol Heart Institute မွ သုေတသီမ်ားက NGF အား ၾကြက္မ်ား၌စမ္းသပ္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေၾကာင္းကုိ Cell Death & Differentiation of Around Reports တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္း စမ္းသပ္ခ်က္ အရ လူသားတုိ႔တြင္လည္း ကုသႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့သည္။

ႏွလံုးေရာဂါ Heart Attack ဆုိသည္မွာ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားအား Oxygen ႏွင့္ Nutrients မ်ား သယ္ေဆာင္ေပး သည့္ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိင္ရာၾကြက္သားမ်ား အစာငတ္ ဒဏ္ရာရ ပ်က္စီးၿပီး ႏွလံုးအလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန Heart Failure ျဖစ္သည္အထိ ဆုိးဝါးႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကုိးကားခ်က္။ BBC Health News, စရဏမဂၢဇင္းမွ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္၊ေဆး-၂

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၄)Ivillage.com

NBC ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆုိက္ခဲြတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီး ထားတဲ့ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သန္း ၂ဝ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး၊ အလွအပနဲ႔ ကုိယ္ေနဟန္ထား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အစာအဟာရနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပေပးထား ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြင္း message board ကဲ့သုိ႔ social networking tool မ်ား အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းေပးထား၍ အသံုးျပဳသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း တုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ဟာ iVillage UK, iVillage Total Health နဲ႔ Astrology.com, GardenWeb, gURL.com စတဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ာကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အတြင္း ဗီဒီယုိမ်ား၊ Blog မ်ားနဲ႔ news links မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ညီအစ္မမ်ား အခ်ိန္ရရင္ တစ္ခ်က္ေလာက္ ကလစ္လုပ္လိုက္ယံုပါပဲ။

Tuesday, June 17, 2008

ခ်စ္သူ႔အၿပံဳးအလွဆံုး

ခ်စ္သူ႔အၿပံဳးအလွဆံုး

ခ်စ္သူမ်က္ႏွာ ၊ လပမာသုိ႔

စိတ္မွာစဲြထင္ ၊ ေပ်ာ္ျမဴးရႊင္၏။

ခ်စ္သူအၿပံဳး ၊ ၾကယ္တစ္လံုးသုိ႔

သီကံုးပန္းသြင္ ၊ ခ်မ္းေျမ့ရႊင္၏။

ခ်စ္သူ႕ရယ္ဟန္ ၊ ဆည္းလည္းသံသို႔

သံစဥ္ခ်ိဳျမ ၊ နားဝင္လွ၏။

ခ်စ္သူဘဝင္ ၊ ၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ေသာ္

ကုိယ္လွ်င္ၾကည္ႏူး ၊ အသြင္ကူး၏။

အၿပံဳးကြယ္ေပ်ာက္ ၊ သူစိတ္ေကာက္ေသာ္

စိတ္ေနာက္ကိုယ္ႏြမ္း ၊ မရႊင္လန္းခဲ့။

ေလာကကမၻာ ၊ လွရာရာတြင္

မာယာကင္းရွင္း ၊ ၿပံဳးေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္

ရင္တြင္းရႊင္ေပ်ာ္ ၊ စိတ္ထားေတာ္သည့္

ၾကင္ေဖာ္အၿပံဳး ၊ အလွဆံုးျဖစ္။

အလွဆံုးအၿပံဳး ၊ သက္ထက္ဆံုးတုိင္

အမုန္းေဝးကြာ ၊ လွမ်က္ႏွာျဖင့္

ေနလာအခိုက္ ၊ ၾကင္နာလုိက္ၾက

ေထြးပိုက္ေပ်ာ္ရႊင္ ၊ ထာဝစဥ္ ။

(ဘုန္းေမာင္ဝင္း)

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၃)Globalincidentmap.com

တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာမွာ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ၊ ေသြးထြက္သံယုိ မႈေတြ အၿမဲျဖစ္ေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးမွာ သင့္အားလပ္ရပ္ အပန္းေျဖခရီးစဥ္ကုိ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အျပည့္ရွိေအာင္ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္ေရးဆဲြမလဲ။ ဟုိတယ္ ဘြတ္ကင္လုပ္တာေတြ၊ တုိးရစ္လမ္းညႊန္ စာအုပ္ကုိဖတ္တာ ေနာက္ဆံုး အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတာ္ ေၾကာင္ကေလး၊ ေခြးကေလးေတြကုိ အစာေကၽြးဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တာ စတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ လံုေလာက္ၿပီလား။ တကယ္ေတာ့ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး အစြန္းအထင္းကင္းတဲ့ အပန္းေျဖခရီးစဥ္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ တစ္ခ်က္က်န္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသြားလည္မယ့္ ေဒသအပါအ၀င္ အနီးအနား ေဒသေတြနဲ႔ က်န္တစ္ကမၻာလံုး ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးေတြ က်ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ဒီ၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မႈ၊ အျခား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကိစၥေတြကုိ အဓိက ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေျမပံုနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္အလိုက္၊ ေနရာေဒသအလုိက္နဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိးစံုကုိ ေဖာ္ျပထားတာမုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားလာ ၾကမယ့္သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Monday, June 16, 2008

ကဗ်ာဆရာအေမးႏွင့္ သူတုိ႔အေျဖ

ကဗ်ာဆရာအေမးႏွင့္ သူတုိ႔အေျဖ

(၁)

ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲ႔ အေမာင္ဘယ္သူလဲ၊

ေဆာင့္ၾကြ ေဆာင့္ၾကြေပါ့ မာန ဆုိဟန္႐ုပ္ ကၽြႏု္ပ္ပါပဲ။

(၂)

ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲ႔ ေနာက္တစ္ေကာင္ ဘယ္သူလဲကြ၊

ဟုန္းဟုန္းထ ႐ုန္း႐ုန္းၾကြတဲ့ ေဒါသ ဆုိ လူတုိင္းမုန္း လူပုန္းႀကီးဗ်။

(၃)

ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္နဲ႔ ေလွာင္သလုိ ဘယ္သူလဲေျဖ၊

မရမက ခဏခဏလုိခ်င္တဲ့ အပ်ိဳစင္ကၽြန္မ ေလာဘ ပါရွင္ေရ … ။

(၄)

မင္းတို႔သံုးဦး ေဝးေဝးမွာရပ္ ငါ့နားမကပ္ၾကနဲ႔၊

ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါရဲ႕ အထူး

အႏုပညာ ကမ္းနဖူးမွာ ကဗ်ာ႐ူး စာ႐ူးဘဝနဲ႔

ပန္းခူးက်န္ခဲ့ . . . . တဲ့ ။

(ေအာင္သာဆန္း)

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၂)Studying-singapore.com

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိသူ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင့္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုကုိ ၂၀၀၆ ကတည္းက အင္တာနက္ေပၚ တင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ ျမန္မာ Version ျဖင့္ Smart Resources Co., Ltd မွ လႊင့္တင္ေပးထာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္လုိတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိထားမဲ့ အခ်က္မ်ား၊ မိမိ ေအးဂ်င့္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ကုန္က်ႏုိင္မည့္ ပညာသင္စရိတ္၊ ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာမႈစရိတ္မ်ား ကုိလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာမက စင္ကာပူ ေဒၚလာျဖင့္ပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတုိင္းရဲ႕ ၀င္ခြင့္လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ IELTS စာေမးပဲြ ေျဖမဲ့သူေတြ reading ပုိင္းကုိ ေလ့က်င့္ႏုိင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ပုိင္း အြန္လိုင္းစာေမးပဲြကုိ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေျဖဆုိလုိ႔ရတဲ့ ေတြနဲ႔လည္း လင့္ခ္ေပးထားတယ္။

Friday, June 13, 2008

ပဋိသေႏၶတားေဆးလံုးမ်ားႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ

ပဋိသေႏၶတားေဆးလံုးမ်ားႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ

ပဋိသေႏၶတားေဆးလံုးမ်ားသည္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကုိ မ်ားေစသည္ ဆုိေသာ္လည္း ေသာက္သံုးျခင္းကုိ ရပ္လိုက္လွ်င္ ရပ္လုိက္ခ်င္း ၄င္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္း Oxford မွ သုေတသီမ်ားက ဆုိၾကသည္။

Lancet ေလ့လာမႈအရ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း (၅၂၀၀၀)ဦးသည္ ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစဲြသည့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေလေလ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ေလေလ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တားေဆး မသံုးစဲြသူမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး(၁၀၀၀)တြင္ (၃.၈)ဦးရွိၿပီး၊ တားေဆး (၅)ႏွစ္ သံုးစဲြၿပီးသူမ်ားမွာ (၁၀၀၀)ဦးမွာ (၄)ဦးရွိၿပီး၊ (၁၀)ႏွစ္ သံုးစဲြၿပီးသူမ်ားတြင္ (၁၀၀၀)ဦးတြင္ (၄.၅)ဦးရွိေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။

(သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္)

ကုိးကားခ်က္။ BBC Health News, စရဏမဂၢဇင္းမွ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္၊ေဆး-၂။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၁)Freefax.com

ကမၻာအႏွံ႔ ဖက္စ္ဆာဗာေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ tpc network ၏ လက္ေအာက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္တယ္။ မိခင္ အဖဲြ႕အစည္း tpc မွာ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြသက္သက္ျဖင့္ ရပ္တည္ေသာ အဖဲြ႕ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မည္သူ႔ကုိမဆုိ အခမဲ့ ဖက္စ္ပုိ႔ေစႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ Fax Machine မရွိဘဲ အခမဲ့ဖက္စ္ပုိ႔ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္က လူမ်ားစြာကုိ ဆဲြေဆာင္ထားႏုိင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာစပြန္ဆာ မ်ားလည္း အလံုးအရင္းႏွင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဖက္စ္တစ္ေစာင္ပုိ႔ခ်ိန္ ပ်မ္းမွ်အနည္းငယ္ခန္႔ ၾကာေလ့ရွိေသာ္လည္း Local Server ၏ Fax Traffic ေပၚမူတည္၍ ထုိ႔ထက္လည္း ပုိၾကာႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ဖက္စ္ ကုိ သက္ဆုိင္သူထံသုိ႔ ေရာက္သြားေၾကာင္းကုိလည္း အီးေမးလ္ျဖင့္ confirm လုပ္ေပးဦးမည္ျဖစ္တယ္။ ထုိဖက္စ္ကုိလက္ခံ ရရွိသူသည္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ေပးပုိ႔သူ၊ လက္ခံသူတုိ႔၏ လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္ေသာ စာရြက္ႏွင့္ အုပ္ထားသည့္ ဖက္စ္စာကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈသံုးရန္ အတြက္ Member ၀င္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာအႏွံ႕ ကုိတစ္ရက္လွ်င္ ဖက္စ္အေစာင္ ေသာင္းေက်ာ္ အခမဲ့ ေပးပုိ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ စိတ္၀င္စားမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

Thursday, June 12, 2008

Vitamin D ႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္းစြမ္းအင္

Vitamin D ႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္းစြမ္းအင္

ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေနေရာင္ျခည္ ထိျခင္းအားျဖင့္ ရရွိေသာ Vitamin သည္ ဆဲလ္မ်ား၊ တစ္႐ွဴးမ်ား အုိမင္းပ်က္စီးမႈ Aging Process ကုိ ေႏွးေကြးသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။

King’s College ၏ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေသြးထဲ၌ ဗီတာမင္ဒီ ပမာဏ ပုိမ်ားေသာအမ်ိဳးသမီး (၂၀၀၀)ေက်ာ္ ခန္႔၏ DNA မ်ားတြင္ အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေႏွးေကြးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဗီတာမင္ဒီဓာတ္နည္းေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ Multiple Sclerosis အဆစ္အျမစ္ေရာင္ (Rheumatoid Arthritis) ေရာဂါမ်ား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္ ဆဲလ္မ်ားအတြင္းရွိ Telomere အမွ်င္ကေလးမ်ား တုိသြားျခင္းႏိုင္ဆုိင္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဗီတာမင္ဒီအေနျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

(စကားခ်ပ္- Blog ညီအစ္မတုိ႔ေရ အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္ အခ်ဥ္မ်ားမ်ားစားၿပီး ေနပူပူထဲ ေလွ်ာက္လည္ၾက တာေပါ့၊ ဒါမွ အၿမဲႏုပ်ိဳေနမွာ)

ကုိးကားခ်က္။ BBC Health News, စရဏမဂၢဇင္းမွ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္၊ေဆး-၂

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၀)Cartoonbank.com

ကမၻာအႏွံ႕အျပားရွိ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားတဲ့ နယူးေယာက္ကာ မဂၢဇင္းႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာတြန္းမ်ားကုိ အဓိကစုစည္း ေဖာ္ျပတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၢဇင္းရဲ႕ အႏုပညာေျမာက္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုး စာအုပ္မ်ားကုိလည္း စုစည္းေပးထားတယ္။ ကာတြန္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္၊ ကာတြန္းဆရာ အမည္အလုိက္ အကၡရာစဥ္နဲ႔ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ ကာတြန္း အသစ္မ်ားကုိလည္း သီးသန္႔က႑ အျဖစ္ စုစည္းထားပါတယ္။ နယူးေယာက္ကာ ကာတြန္းမ်ား အဓိကသိမ္းဆည္း ထားသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အျခားမဂၢဇင္းရဲ႕ ကာတြန္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီမ်ား၊ လံုးခ်င္းကာတြန္း စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကာတြန္း ကြက္မ်ားကုိ ပံုသပ္သပ္ဆဲြထည့္ၿပီး မိမိက စာသား(caption) ၀င္ျဖည့္ရတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာ ဂိမ္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရမယ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကာတြန္းဖတ္သူမ်ားအတြက္ သာမက ကာတြန္းပညာရွင္မ်ား အတြက္ပါ သီးသန္႔က႑ မ်ားပါ၀င္၍ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္လွ်င္ ျပည့္စံု စံုလင္ေသာ အြန္လိုင္းဘ႑ာတုိက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ႀကီးဟု တင္စားႏုိင္ပါတယ္။

Wednesday, June 11, 2008

ထီးျဖဴေဆာင္းမယ့္သူ

ထီးျဖဴေဆာင္းမယ့္သူ

ဟုိး … ေရွးေရွးတုန္းက လူတစ္ေယာက္ဟာ အင္မတန္မွန္တဲ့ ေဗဒင္လကၡဏာ ပုေရာဟိတ္ႀကီး တစ္ဦးထံမွာ သူ႔ရဲ႕ဇာတာကုိ တြက္စစ္ၾကည့္သတဲ့။ ပုေရာဟိတ္ႀကီးက အေသအခ်ာ ၾကည့္႐ႈ တြက္ခ်က္ၿပီး မင္းရဲ႕ဇာတာဟာ အင္မတန္ထူးျခားလွတယ္၊ တစ္ေန႔က်ရင္ မင္းဟာ ဧကန္မုခ် ထီးျဖဴ ေဆာင္းရလိမ့္မယ္ လုိ႔ ဆုိလိုက္ေတာ့ အဲဒီလူလည္း အလြန္၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီေခတ္က ထီးျဖဴဆုိတာ ဘုရင္မ်ားမွ ေဆာင္းခြင့္ရတာကုိး။

ဒီလူဟာ ေဗဒင္တြက္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ေန႔ကစလုိ႔ ဘာအလုပ္မွမလုပ္ေတာ့ဘဲ ထီးျဖဴေဆာင္းရမယ့္ ေန႔ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနေတာ့တယ္။ ေရွးပံု၀တၳဳေတြထဲကလုိ ဖုတ္သြင္းရထားႀကီးဆုိက္လာ … သူ … ဘုရင္ျဖစ္ … ထီးျဖဴေဆာင္း … ဆုိတာေတြကုိပဲ စိတ္ကူးယဥ္ေနေတာ့သတဲ့။

ဒီလုိနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြဟာ တေရြ႕ေရြ႕ကုန္ဆံုးလာၿပီး ဘာမွမလုပ္ဘဲ စိတ္ကူးနဲ႔သာ ႐ူးေနတဲ့သူဟာလည္း ငတ္ျပတ္ ဆင္းရဲမႈေတြနဲ႔ နာမက်န္းျဖစ္လာေတာ့တယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူဟာ က်ဲက်ဲေတာက္ေနတဲ့ ေနပူျပင္းျပင္းေအာက္ တုန္ခ်ည့္ခ်ည့္နဲ႔ ေလွ်ာက္သြားေနရင္း အားအင္ကုန္ခန္းလာၿပီး ေျမေပၚလဲက်သြားေတာ့တယ္။ သူ ျပန္မထႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ တုိင္းခန္းလွည့္လည္လာတဲ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူ႔ကုိေတြ႕သြားတယ္။ ေသခါနီး အသက္ငင္ေနတဲ့ သူ႔ကုိ အလြန္ သနားသြားၿပီး သူ႔ရဲ႕ထီးေတာ္မုိးကုိ အဲဒီသနားစရာေကာင္းတဲ့လူကုိ ထီးမုိးေပး လုိက္စမ္းပါ လုိ႔ဆုိေတာ့ ထီးေတာ္မုိးလည္း ဘုရင့္အမိန္႔အတုိင္း ထီးသြားမုိးေပးရတာေပါ့။ ထီးျဖဴရဲ႕အရိပ္ သူ႔အေပၚက်လာတဲ့ ခဏမွာပဲ အဲဒီလူဟာ ေသဆံုးသြားခဲ့ေတာ့တယ္။

ဥကၠာမင္းဆက္

(လူငယ္မဂၢဇင္းတြင္ ဥကၠာမင္းဆက္ ေရးသားထားတဲ့ စာစုေလးကုိ လူငယ္မ်ား အယူမမွားရေအာင္ တစ္ဆင့္ကူးယူ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္)

Tuesday, June 10, 2008

ေရႊျမန္မာ

ေရႊျမန္မာ

ဘုရားဖက္ေသာ္ …

အသက္ရွည္၏။

တရားဖက္ေသာ္ …

အမ်က္ေျပ၏။

သံဃာဖက္ေသာ္…

အခက္ေ၀၏။

သက္ရွည္မ်က္ေျပ

ခက္ေ၀လန္းလုိ႔

ေအးခ်မ္းသာယာ

ေရႊျမန္မာဟု

ကမၻာတစ္လႊား

ရွာမွရွားသည့္

တုိ႔မ်ား ျမန္မာ ေရႊျမန္မာ။

ေကာင္းျခင္းေ၀ျဖာ

မဂၤလာတရားကုိ

လက္ကိုင္ထား၍

ညီညြတ္ကာ …

တဲြလက္ေတြကုိ

မျဖဳတ္စတမ္းကဲြ႕

ေရွ႕ကုိလွမ္းလို႔ ခ်ီတက္မွာ။

ခ်ီတက္မွာ ညီလ်က္သာ။

(တကၠသုိလ္ စုိးယဥ္)

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၁၉)Economic.com

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ေသာ Economic Packaging and Clean room Supplies သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္(၃၀)နီးပါး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းပါဆယ္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုကုိ အလ်င္အျမန္ဆံုး ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ေ၀ေရး ေအာ္ဒါမ်ားနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ေငြေပးေငြယူ၊ စာရြက္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကုိ တစ္ထိုင္တည္းနဲ႔ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒ့ါအျပင္ ထုိ၀က္ဘ္ဆုိက္သည္ ေခၚယူမွာၾကားေသာ မည္သည့္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းသုိ႔မဆုိ သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ အျခား႐ံုးအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိင္ျဖစ္ပါတယ္။

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၁၈)Robotcafe.com

႐ုိေဘာ့မ်ားအေၾကာင္း စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ႐ုိေဘာ့တစ္ေကာင္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် တည္ေဆာက္ၾကည့္ လုိသူမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုအျမင္ ဖလွယ္လုိသည့္ ကမၻာ့တစ္၀န္းမွ ႐ုိေဘာ့၀ါသနာရွင္ မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚရွိ အေကာင္းဆံုး ကြန္းေထာက္စခန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ ထိပ္တန္း ႐ုိေဘာ့ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ ႐ုိေဘာ့နယ္ပယ္မွ ေနာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း သစ္မ်ား တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ အလြန္႐ုိးရွင္းေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ကရပ္ဖစ္ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ေရးဆဲြဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႐ုိေဘာ့ခ်စ္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုလုိျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထား၍ Blog ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ ပုိတူေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ တုိးတက္ေၾကာင္း အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ e-Mail ျဖင့္ေပးပုိ႔ေပးပါက အထူး ေက်းဇူးတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းထားတယ္။