Tuesday, June 10, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၁၈)Robotcafe.com

႐ုိေဘာ့မ်ားအေၾကာင္း စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ႐ုိေဘာ့တစ္ေကာင္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် တည္ေဆာက္ၾကည့္ လုိသူမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုအျမင္ ဖလွယ္လုိသည့္ ကမၻာ့တစ္၀န္းမွ ႐ုိေဘာ့၀ါသနာရွင္ မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚရွိ အေကာင္းဆံုး ကြန္းေထာက္စခန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ ထိပ္တန္း ႐ုိေဘာ့ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ ႐ုိေဘာ့နယ္ပယ္မွ ေနာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း သစ္မ်ား တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ အလြန္႐ုိးရွင္းေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ကရပ္ဖစ္ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ေရးဆဲြဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႐ုိေဘာ့ခ်စ္သူ အသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုလုိျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထား၍ Blog ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ ပုိတူေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၀က္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ တုိးတက္ေၾကာင္း အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ e-Mail ျဖင့္ေပးပုိ႔ေပးပါက အထူး ေက်းဇူးတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းထားတယ္။

No comments: