Tuesday, June 25, 2019

ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဓာတ္စာ


ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဓာတ္စာ

ပဲႀကီးေစ့ပံုစံ လက္တစ္ဆုပ္စာ ေက်ာက္ကပ္အဂၤါ ဟာ ေက်ာ႐ုိးေအာက္ဖက္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ မွာရွိတယ္။ ေရႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၊ ေသြးဆဲလ္မ်ား ၊ ပရိုတိန္းစတဲ့ ပမာဏကိုထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ ႀကီးမား တဲ့လုပ္ငန္း အညစ္အေၾကးစြန္႔ထုတ္အဂၤါျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္ကပ္အား နည္းေရာဂါဟာ အသက္အရြယ္ အသီးသီးမွာေတြ႕ရႏိုင္ကာ ျပင္းထန္မွသာ သိၾကရတယ္။

          ေက်ာက္ကပ္မွာ ေသြးစစ္ဆန္ခါတစ္သန္းခန္႔ရွိၿပီး တစ္ေန႔ဂါလန္ ၄၀ ခန္႔စစ္ထုတ္ကာ ေသြးကိုသန္႔စင္ေစၿပီး ဆီးကိုအညစ္အေၾကးအျဖစ္ စြန္႔ထုတ္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ေရပမာဏ အာဟာရဓာတ္ေတြခ်န္ထားၿပီး ပိုလွ်ံတဲ့ေရ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၊ ပိုလွ်ံေနတဲ့အာဟာရေတြကို ဆီးအျဖစ္စြန္႔ထုတ္တယ္။

Monday, June 24, 2019

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ

ႏွလံုးေရာဂါသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အျဖစ္မ်ားေနေသာ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အျဖစ္မ်ားေနေသာ ႏွလံုးေရာဂါတြင္ ကုလဇ ေခၚ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇ ပါ ႏွလံုးေရာဂါက လြဲၿပီး က်န္ႏွလံုးေရာဂါ မ်ားသည္ အျပဳအမူ ၊ အေနအထုိင္ တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္ေစ လုိသည္။

          ႏွလံုးခုန္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ႏွလံုးသည္ ၾကြတစ္ခါ ၊ က်ဳံ႕တစ္လွည့္ႏွင့္ ေသြးမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း ၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္၏ အပူခ်ိန္ ေတေဇာဓာတ္ သည္ မွန္ေနပါက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း သည္လည္း မွန္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေတေဇာဓာတ္ ျမင့္လာပါက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း သည္လည္း ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေတေဇာဓာတ္ နည္းသြားပါက ႏွလံုခုန္ႏႈန္း သည္လည္း နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တုိင္းရင္းေဆးပညာ (ေဘသဇၨေဆးပညာ) ေဒါသသံုးပါး အလုိက္ ႏွလံုး၏ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနသည္ မ်ားရွိပါသည္။ ႏွလံုးအိမ္တြင္ သည္းေျခေဒါသမ်ား ဦးေဆာင္ လြန္ကဲေနခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းသည္ ျမန္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သလိပ္ေဒါသမ်ား ဦးေဆာင္လြန္ကဲ ေနခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးေလးလံ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေလေဒါသမ်ား ဦးေဆာင္လြန္ကဲ ေနခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းသည္ မူမမွန္ျခင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သည္းေျခေဒါသ ၊ သလိပ္ေဒါသ ၊ ေလေဒါသမ်ား ညီညြတ္ေနပါက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းသည္ မွ်တေနမည္ ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အတုိင္း လႈပ္ရွားေနမည္ ျဖစ္သည္။

Saturday, June 22, 2019

ႏွစ္တစ္ရာပင္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး


ႏွစ္တစ္ရာပင္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ယေန႔ကမၻာမွာ ၎အပင္ကုိ Ginkgo လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ Ginkgo ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းမွာ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ႐ုကၡဗဒပညာရွင္ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဘုရား ေက်ာင္း၀င္းဥယ်ာဥ္တစ္ခု ထဲတြင္ အပင္မ်ားကို ေလ့လာရင္း ဂ်ပန္အေခၚ Ginkgo (ဂ်င္က်ဳိ)ပင္ကုိ စတင္ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ထုိဂ်ာမန္ပညာရွင္က ဂ်င္က်ဳိပင္ကုိ ေလ့လာ၍ သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၇၁၂ ခုႏွစ္မွာ Ginkyo ဂ်ပန္အသံထြက္ကိုလုိက္ၿပီး Ginkgo ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ ရာမွအစျပဳ၍ ၎အပင္ကုိ Ginkgo Biloba ဟု အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုကၡဗဒအရ Ginkgoaceae မ်ဳိးရင္းျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးစိတ္မွာ Ginkgoales ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္က Ginkgo ပင္၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရတာေၾကာင့္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏွစ္တစ္ရာပင္ ကုိ ကမၻာဦးပင္လုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။

Thursday, June 20, 2019

အ၀လြန္ျခင္းကုိ ထိန္းေပးေသာ အစားအစာမ်ား


အ၀လြန္ျခင္းကုိ ထိန္းေပးေသာ အစားအစာမ်ား

လူသားတုိ႔ စားသံုးေနက် အစာအာဟာရ ၃ မ်ိဳးရွိသည္။ ခႏၶာကုိယ္ ႀကီးထြား ဖံြ႕ၿဖိဳးေစေသာ အုပ္စုမွ အသား ၊ ငါး ၊ ပုစြန္၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ အင္အားျဖစ္ေစေသာ အုပ္စုမွာ ဆန္ ၊ ဂ်ဳံ ၊ ေျပာင္း ၊ ကန္စြန္းဥ ၊ ပိန္းဥ ၊ သၾကား ပါ၀င္သည္။ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္းအျပင္ ေရာဂါ ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္ေပးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ၊ အသီးအႏွံမ်ား ၊ သစ္သီး၀လံမ်ား ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုတုိ႔ ျဖစ္သည္။

အ၀လြန္ျခင္းကုိ ထိန္းေပးေသာ အစာအခ်ိဳ႕မွာ အသီးအႏွံမ်ား ၊ သစ္သီး၀လံမ်ား ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုျဖစ္သည္။ အ၀လြန္ျခင္းကုိ ထိန္းေပးေသာ အစာအခ်ိဳ႕မွာ -

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ။ ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထဲတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ အာဟာရ ၾကြယ္၀ၿပီး ေဆးဖက္၀င္ေသာ အစားအစာျဖစ္သည္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ မခ်က္မျပဳတ္ ၊ အစိမ္းလုိက္ ၊ အတုိ႔အျမွဳပ္ လုပ္စားလွ်င္ ဗီတာမင္စီဓာတ္ ကုိ မပ်က္မစီး ရရွိႏုိင္သည့္အျပင္ အျခား အေရးပါေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္ကုိ ရရွိေစသည္။