Thursday, December 28, 2017

သီရိေဂဟာ


သီရိေဂဟာ

"အိမ္" ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ လူတုိင္း မိမိေနထုိင္သည့္ အိမ္ကုိ မ်က္စိထဲ ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အမုိးအကာ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ႏွင့္ ေနရာေလးတစ္ခုကုိ အိမ္ ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္သည့္ အိမ္မ်ားမွာ မတူညီေပ။ တိုက္အိမ္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ တုိက္ခန္းေလး ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ ၀ါးထရံ မလံုတလံု ကာထားသည့္အိမ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ရွိသည္။ အိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေလသည္။ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အိမ္ကုိ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Thursday, December 21, 2017

ကမၻာ့ရြာ ႏွင့္ သဟဇာတ


ကမၻာ့ရြာ ႏွင့္ သဟဇာတ

ယေန႔အခိ်န္အခါတြင္ နည္းပညာ၏ အစြမ္းက အံ့မခန္းတိုးတက္ လာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားအေပၚ သိသိသာသာ လႊမ္းမိုးလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ ဆင္းကတ္တစ္ခု နွင့္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း၊ ငါးေသာင္းတန္ ဟန္းဆက္တစ္ခု အရင္းအနီွးျပဳရံုမွ်ျဖင့္ ကမၻာ့ရြာၾကီး အတြင္းသို့ တိုး၀င္ခြင့္ ရေနၾကျပီ။ ထိုမွ်လြယ္ကူလွသျဖင့္ ျမိဳ႕က ေဒးဗစ္ နွင့္ ရိုစီ တို႔ သာမကဘဲ ေတာက လွေမာင္ နွင့္ ေအးစိန္ တို႔ပါ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစဲြ လာၾကေတာ့သည္။

Wednesday, December 13, 2017

ေျခဖေနာင့္နာျခင္း


ေျခဖေနာင့္နာျခင္း

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သူတုိင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမွ်ေျခလွမ္း ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ အထိ လမ္းေလွ်ာက္ၾကေလ့ ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရန္ ေျခဖ၀ါး ႏွစ္ဖက္တြင္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေသာ အ႐ုိး ၊ အေၾကာ ၊ အဆစ္ ႏွင့္ အရြတ္မ်ား ရွိရေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျခဖ၀ါးမ်ားသည္ မတ္တတ္ရပ္ ေနစဥ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေျပးလႊားေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းပုိးေပး ထားေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖ၀ါးအတြင္းရွိ အရြတ္ျပားအား ၀န္ပိသျဖင့္ ျဖစ္ရသည္။

Monday, December 11, 2017

ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား


ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား

လူသားနဲ႔ အျခား တိရစၦာန္ေတြ မတူညီတဲ့အထဲမွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ လူေတြ က်န္းမာေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။

လူအုိရင္ ေျခေထာက္ကစလုိ႔ အုိလာတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံု ရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ ေအာက္ပုိင္းေျခေထာက္မွာ စုစည္းေနတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သူေတြက လူငယ္ရဲ႕ ဆုပ္ကုိင္အား လက္ေမာင္းအားရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရ်ိၿပီး ေအာက္ပုိင္းအင္အားမွာ လူငယ္ရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသား က်န္ရွိႏုိင္တယ္။

Friday, December 8, 2017

တန္ဖုိးအရိပ္​​၌ ခုိလႈံျခင္း


တန္ဖုိးအရိပ္​​၌ ခုိလႈံျခင္း

လူအမ်ားစုသည္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားေပၚ တန္ဖုိးျဖတ္ကာ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ ျပဳၾကရင္း ဘ၀ရက္စဲြေတြကုိ ကုန္လြန္ေနၾက ေလသည္။ လူအမ်ားစုထဲတြင္ ကေလးမွအစ ဘုိးဘြားရိပ္သာ မွ လူႀကီးအရြယ္ထိ ပါ၀င္ ေနျပန္သည္။ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ေက်ာင္းသား အရြယ္တြင္လည္း ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပညာခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္ အစြမ္းအစခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဥစၥာဓနခ်င္း ၿပိဳင္သည္။ မိဘကုိ အားကုိးၿပီး မိဘခ်င္း ၿပိဳင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ မိဘမ်ား၏ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေျခက်င္လာသူ ၊ စက္ဘီးနဲ႔လာသူ ၊ ကုိယ္ပုိင္ကားနဲ႔ လာသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားၾကသည္။ စက္ဘီးခ်င္း ကားခ်င္း တူေနလွ်င္လည္း အမ်ိဳးအစားခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္ ၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့လည္း ေက်ာင္း၀တ္စံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကြား၀ါယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကဦးမည္။ စာအုပ္ အေကာင္း ၊ အညံ့ခ်င္းလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကျပန္သည္။ မုန္႔ဖုိး အနည္း အမ်ားလည္း ၿပိဳင္ၾက ေပဦးမည္။ အနည္းငယ္ေသာ စာႀကိဳးစားသူ အခ်ိဳ႕သာ အမွတ္ အနည္းအမ်ား ကုိ တန္ဖုိးထား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ပါလိမ့္မည္။

Tuesday, December 5, 2017

ဦးေႏွာက္ထက္ျမက္ေစမည့္ နည္းလမ္း ၁၀ မ်ိဳး


ဦးေႏွာက္ထက္ျမက္ေစမည့္ နည္းလမ္း ၁၀ မ်ိဳး

ဦးေႏွာက္ဟာ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ဗဟုိဌာန ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္မတန္မွ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အဂၤါ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာဖုိ႔ အေရးႀကီးသလုိ ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေခါင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္ခ်စ္ၾကတာ လူသားတုိင္းရဲ႕ ဆႏၵပါ။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေနမွသာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါ ေတြအျပင္ အယ္လ္ဇုိင္းမား ေခၚ အရြယ္အတုိင္ခင္ ဦးေႏွာက္ဇရာ အႀကိဳေရာဂါ ေတြပါ ျဖစ္မလာေစႏုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ထက္ျမက္ေစဖုိ႔ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း ၁၀ ခုျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ ေစလုိပါတယ္။

Saturday, December 2, 2017

၀က္ၿခံမ်ားက ေျပာျပေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး


၀က္ၿခံမ်ားက ေျပာျပေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး

မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပါက္ေနေသာ ၀က္ၿခံမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး အေရျပား ဆရာ၀န္ေတြက လူနာရဲ႕ ေရာဂါကုိ ေဟာကိန္းထုတ္ၾက သလုိ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္း သမားေတာ္ ေတြကလည္း မ်က္ႏွာ အသားအေရနဲ႔ ၀က္ၿခံကုိၾကည့္ၿပီး ေဆးကုသရာ ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါ " Face Mapping " ကုသနည္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ဖတ္႐ႈရင္း မ်က္ႏွာေပၚက ၀က္ၿခံအေနအထားကုိ ၾကည့္ၿပီး မိမိ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္၍ ေ၀ဒနာ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားၾကႏုိင္ရန္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

Wednesday, November 29, 2017

ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးမ်ား


ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးမ်ား

ကင္ဆာ ဆုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သူ အမ်ားစု ထင္မွတ္ၾကသည္မွာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ၀ဋ္နာကံနာ ဟု ယူဆၾကၿပီး လက္ရွိေခတ္ ကာလတြင္လည္း ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး ေရာဂါအျဖစ္ ကမၻာတစ္ခုလံုးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၱရာယ္ျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ကင္ဆာေရာဂါ သည္ အသက္အရြယ္မေရြး ၊ ကေလးသူငယ္ မေရြး ျဖစ္တတ္သည္။

Monday, November 27, 2017

ေျပာင္းလဲသင့္ရင္ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ


ေျပာင္းလဲသင့္ရင္ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ

အေလ့အက်င့္ဆိုတာ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ တာပါလား။ မေကာင္းတာလဲ အေလ့အက်င့္၊ ေကာင္းတာလဲ အေလ့အက်င့္၊ အေလ့အက်င့္ေတြ ၾကာလာေတာ့ အေလ့အထျဖစ္၊ ဓေလ့ထံုးစံျဖစ္တဲ့ အရာေတြက ျဖစ္နဲ႔ မွားေနရင္ေတာင္ မျပင္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီအမွားကိုပဲ လက္ခံက်င့္သံုးမိ သြားၾကေတာ့တာ ပါပဲ။Thursday, November 23, 2017

ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့အဆီဓာတ္


ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့အဆီဓာတ္

လူ႔ခႏၶာကုိယ္ရွိ ကလာပ္စည္းဆဲ တုိင္းမွာ အဆီပါ၀င္တယ္။ အဆီဟာ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ အဂၤါေတြကို အထုိင္ခ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားေစဖုိ႔ လူႀကီးထက္ ပုိလုိအပ္တယ္။ အဆီဟာ အေႏြးဓာတ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ေပးတယ္။ အဆီဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ရင္ အဆီမွာ ေပ်ာ္၀င္တဲ့ ဗီတာမင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏုိင္ပါတယ္။ အဆီမွာ ေပ်ာ္၀င္တဲ့ ဗီတာမင္ေတြက ဗီတာမင္ ေအ ၊ ဒီ ၊ အီး ၊ ေက တုိ႔ျဖစ္တယ္။

Tuesday, November 21, 2017

အရြယ္သံုးပါး ေရဆန္သြား


အရြယ္သံုးပါး ေရဆန္သြား

အရြယ္သံုးပါးတြင္ ငယ္စဥ္ဘ၀သည္ မိဘအေပၚ လံုး၀မွီခုိရသည့္ သဘာ၀ရွိသျဖင့္ မိမိ၏ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး မိမိထံမွာမရွိပါ။ အသိဥာဏ္ရင့္က်က္မႈ မရွိေသးျခင္း ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္ေသးျခင္း ၊ ေလာက၏ အသိမ်ား ႏံုခ်ာေသးျခင္း ႏွင့္ ခြန္အား မျပည့္စံုေသးျခင္း တုိ႔ ရွိေနေသးသည္။ ဆည္းပူးကာလ ၊ ေလ့လာကာလ ၊ ရင့္က်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ဘ၀ဟူေသာ စစ္ပဲြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ စိတ္ဓာတ္ ညံ့ဖ်င္းၾကသူ မ်ားမွာ ဒုတိယအရြယ္လြန္၍ မိမိမွာပင္ သားသမီးမ်ား ရရွိေစကာမူ ဆက္လက္ အမွီလြန္ေနၾက သည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ရင့္က်က္ေသာ အေတြးအေခၚ ကုိ ေစာစီးစြာ ရရွိၾကၿပီး ပညာသင္ကာလ မွာပင္ ေလာကႀကီးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ေတာက္ေျပာင္ ႏုိးၾကားလာၿပီး ဘ၀စစ္ပဲြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

Thursday, November 16, 2017

ဂ႐ုစုိက္သင့္ေသာ ေမြးရာပါ လက္ေဆာင္


ဂ႐ုစုိက္သင့္ေသာ ေမြးရာပါ လက္ေဆာင္

လူတြင္ ေမြးဖြားစဥ္ အခိ်န္မွစ၍ ဆက္လက္ မၾကီးထြားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမွာ မ်က္စိျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမြးရာပါ လက္ေဆာင္ေၾကာင့္ အလွအပ၊ အေရာင္နွင့္ အျခားေသာ စကၡဳပသာဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးမ်ဳိး အဖံုဖံုတို႔ကို ခံစား နိုင္ၾကသည္။Sunday, November 12, 2017

ဖန္ထည္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ က်န္းမာေရး


သတိျပဳဖြယ္ ဖန္ခြက္လွလွေလးမ်ား

ကၽြန္မရဲ႕အက်င့္က နည္းနည္းေလး အခ်ိန္ရရင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ပစၥည္းေတြကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္တာေလ။ ပစၥည္း အထူးအဆန္းေလး ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ဖူးေတာ့ လုိအပ္တဲ့အခါ လာ၀ယ္လုိ႔ ရတာေပ့ါ။ ဟုိေန႔က ေဆး႐ံုနဲ႔နီးတဲ့ ေရွာ့ပင္းစင္တာထဲမွာ ဖန္ထည္ပစၥည္းေတြကုိ သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ဖန္ခြက္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ဖန္ထည္ ေရတေကာင္း ၊ ဖန္ထည္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ခ်ိဳခ်ဥ္ထည့္တဲ့ဘူး စသည္ျဖင့္ ပံုစံအစံုကုိ ၾကည့္ရတာ ႏွစ္လုိဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။

Thursday, November 9, 2017

ေရေမႊးဆြတ္ျခင္း


ေရေမႊးဆြတ္ျခင္း

ရနံ႔ေတြမွာ မျမင္ရတဲ့စြမ္းအင္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ အာရံုငါးပါးမွာ ရနံ႔ကလဲ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရနံ႔ေတြက လူ႕စိတ္ကို လန္းဆန္းေစတယ္။ ၾကည္လင္ တက္ၾကြေစတယ္။ နိုးၾကားေစတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ရိွေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရနံ႔ေကာင္းတဲ့ေရေမႊးကို သံုးစဲြလာၾကတာျဖစ္တယ္။

Tuesday, November 7, 2017

Bitcoin ဆုိတာ ဘာလဲ . . . . .


Bitcoin ဆုိတာ ဘာလဲ . . . . . 

ကမၻာတစ္၀န္း အေရာင္းအ၀ယ္ ေလာကမွာ ေန့စဥ္ ေဒၚလာ ထရီလီယံနဲ႔ ခီ်ျပီး စီးဆင္းေနပါတယ္။ ေနရာတစ္ေနရာက ေဒၚလာေငြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေငြ ေနာက္ တစ္ေနရာကို မွန္ကန္စြာ ေရာက္ဖို့ ဘဏ္ေတြ၊ Paypal လို ေငြေခ်စနစ္ေတြက ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အတြက္ လဲႊပို့လဲႊယူတဲ့ ေငြေၾကးေတြကေန ရာခိုင္နႈန္းနဲ့ တြက္ခ်က္ျပီး ၀န္ေဆာင္ခ ယူပါတယ္။ အဲဒီ ၀န္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္မ်ား သလဲဆိုတာ ဘဏ္ေတြရဲ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Bitcoin ေပၚလာျပီး တဲ့ေနာက္ ဒီအစဥ္အလာဟာ ေျပာင္းလဲစျပဳ လာပါျပီ။

Monday, November 6, 2017

ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈ


ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈ

ယေန႔ေခတ္သည္ အျပိဳင္အဆိုင္ အလြန္မ်ားသည့္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ အလွအပေရးရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ဂီတေရးရာတြင္ လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ က႑စံုတြင္ ေန့စဥ္နွင့္အမွ် ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾက ရသည္။ အျပိဳင္အဆိုင္ မ်ားသည့္ေခတ္တြင္ သက္လံုေကာင္းရန္ လိုသည္။ မေလွ်ာ့ေသာ ဇဲြ၊ လံု့လ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ရိွရန္လိုသည္။

အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားသည့္ေခတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈေျခတစ္လွမ္း ေနာက္က်ပါက အမ်ား၏ေနာက္ က်န္ေနခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေနာက္က်က်န္ ေနခဲ့ျခင္းကို တစ္ဖန္ အားသစ္ေလာင္းကာ ျပန္လည္ၾကိဳးစားမည္ ဆိုပါက တစ္ခိ်န္ခိ်န္တြင္ ေရွ့သို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရိွနိုင္သည္။ ထိုသို့ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္က်က်န္ ေနျခင္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ကာ ၾကိုးစားမႈအားလံုး ရပ္ဆိုင္းပစ္မည္ ဆိုပါက ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ျခင္းဘ၀သို႔ ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Saturday, November 4, 2017

တတိယအရြယ္ႏွင့္ မ်က္စိ ေ၀ဒနာမ်ား


တတိယအရြယ္ႏွင့္ မ်က္စိ ေ၀ဒနာမ်ား

အသက္ ၄၀ ခန္႔ အရြယ္မွ စတင္ေသာ တတိယ အရြယ္၌ အေထြေထြ က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ ၾကရသည့္နည္းတူ မ်က္စိအားနည္းမႈမ်ားကိုလည္း မလဲြမေသြ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ၾကံုေတြ႕ ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရိွၾကျခင္း အားျဖင့္ ေဆာင္ရန္နွင့္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကလ်က္ အက်ဳိးမ်ားၾက ေစျခင္းအလို့ငွာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။

အရြယ္လြန္ခိ်န္၌ ႀကံဳေတြ႕ ၾကရေလ့ရိွသည့္ မ်က္စိ ေ၀ဒနာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ရပါမည္။

Tuesday, October 31, 2017

ဆံႏြယ္အလွထိန္းသိမ္းနည္း


ဆံပင္အလွႏွင့္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာေသာ ဆံႏြယ္အလွထိန္းသိမ္းနည္းမ်ား

ဆံပင္ရွည္ရွည္နဲ႔ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဟာ ေယာက္်ားေလးေတြရဲ႕ အျမင္မွာ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေနတတ္တာ သဘာ၀ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အဲဒီလုိ ဆံပင္ရွည္ရွည္မွ မရွိတာကုိး။ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဆံပင္ ျပႆနာေတြကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္သာ သိရင္ အဲဒီဆံပင္ ရွည္ရွည္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီၾကားထဲ ထုိင္မရ ၊ ထမရ ၊ သြားမရေအာင္ ရွည္တဲ့ဆံပင္ ပုိင္ရွင္ေတြလဲ သူတုိ႔ဆံပင္ေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ား ထိန္းသိမ္းၾကသလဲ ဆုိတာ ေတြးမိသလုိ ေခါင္းေလွ်ာ္တာ ဆုိင္မွာ ပုိေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး ထြက္ထြက္သြားတဲ့ မိန္းကေလးေတြကုိလဲ ေယာက္်ားေလးေတြ နားမလည္ႏုိင္စြာနဲ႔ ၾကည့္ေနတတ္ၾက ပါတယ္။ အဆုိးဆံုးကေတာ့ ေခါင္းၿဖီးေပးပါဦး ၊ ဆီရႊဲေနေအာင္ လိမ္းေပးပါဦး နဲ႔ မ်က္ေတာင္ေလး ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္ လုပ္ၿပီး အကူအညီေတာင္း လာတဲ့အခါ စိတ္႐ႈပ္ရတာ ပါပဲ။

Saturday, October 28, 2017

အက္စစ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာသည့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ား


ပင္လယ္ေန သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ားကုိ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ေစႏုိင္သည့္ အက္စစ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာသည့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ား

ကမၻာေပၚရွိ လူသားတုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အစုိးရတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္လုိ ၾကၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္မည္ ဟု အမ်ားစုက ထင္ျမင္ ယူဆ ေနၾကသည္။ 

ထုိအခ်က္သည္ မွားသည္ဟု မဆုိသာေသာ္လည္း ကမၻာပ်က္ႏုိင္သည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္က သီးျခား ရွိေနျပန္သည္။ ထုိအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ဂ႐ုစုိက္၍ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပင္ျဖစ္သည္။

Friday, October 27, 2017

အ႐ုိးသန္မာေအာင္ စားေသာက္နည္း


အ႐ုိးသန္မာေအာင္ စားေသာက္နည္း

(၁) ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားပါ ။ ကုိက္လန္ ၊ မုန္ညင္းစိမ္း ၊ ကန္စြန္းရြက္ ၊ မုန္လာရြက္ ၊ တေစာင္းခ်ဥ္ ၊ ဘ႐ုိကုိလီ (ေခၚ) ပန္းေဂၚဖီစိမ္း ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ တ႐ုတ္နံနံပင္ စတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ရင့္ရင့္ အရြက္ေတြက အ႐ုိးအား ေကာင္းေစပါတယ္။ မုန္လာဥနီ ၊ ပဲေထာပတ္ ၊ ဖုခ်ိဳင္ တုိ႔ကလည္း ႏြားႏုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကယ္စီယမ္ဓာတ္ ၾကြယ္၀တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေတြပါပဲ။ သေဘၤာရြက္ျပဳတ္ကုိ အတုိ႔အျမႇဳပ္ လုပ္စားျခင္းက အ႐ုိးေပ်ာ့ေရာဂါ ေပ်ာက္ေစႏုိင္ သလုိ ၊ သေဘၤာရြက္ကုိ အေျခာက္လွမ္း၍ အမႈန္႔ျပဳ ေထာင္းထားၿပီး ေရေႏြးပူပူမွာ လက္ဖက္ေျခာက္လုိ ခတ္ကာ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ အ႐ုိးကုိ သန္မာေစပါတယ္။

Wednesday, October 25, 2017

ကေလးအေတြးနဲ႔ ေမးလာတတ္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္အေၾကာင္း


ကေလးအေတြးနဲ႔ ေမးလာတတ္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္အေၾကာင္း

ကေလးေလးေတြ တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် သူတုိ႔ ေမးတတ္တဲ့ စပ္စပ္စုစု ေမးခြန္းေတြဟာ တစ္ခါတေလ အလြန္ေျဖရခက္တတ္ ပါတယ္။ ဥပမာ ခႏၶာကုိယ္ အေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, October 24, 2017

၀ိတ္ခ်ရန္ ေလ့က်င့္ပါ


၀ိတ္ခ်ရန္ ေလ့က်င့္ပါ

၀ိတ္က်ဖုိ႔ အလြယ္ဆံုးနည္းက ပုိလွ်ံေနတဲ့ အဆီ ကယ္လုိရီေတြကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိတ္အျမန္ဆံုး က်ခ်င္သူေတြ အေနနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း မွတစ္ပါး တျခားမရွိဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ စနစ္တက် လုပ္သင့္တယ္။ ၀ိတ္ခ်တယ္ ဆုိတာ ေရတုိ ေလ့က်င့္ခန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခန္း တဲ့အထိ ဆက္တုိက္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ခဏနားၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တစ္ပတ္ကုိ တစ္ရက္နားၿပီး ေျခာက္ရက္ေလာက္ပဲ လုပ္သင့္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္လုပ္ေနတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ Cardio Exercise ေခၚပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ျမန္ေစတဲ့ ဘယ္ ေလ့က်င့္ခန္းမဆုိ ႏွလံုး ေလ့က်င့္ခန္း ( Cardio Exercise ) ေခၚပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က Aerobic Exercise လုိ႔လဲ ေခၚတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တာ ၊ ေျပးတာ ၊ စက္ဘီးစီးတာ ၊ ေရကူးတာ ၊ ႀကိဳးခုန္တာ စတာေတြဟာ ႏွလံုးေလ့က်င့္ခန္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Sunday, October 22, 2017

ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌တည္ပါေစ (သုိ႔မဟုတ္) လူ႔တန္ဖုိး


ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌တည္ပါေစ (သုိ႔မဟုတ္) လူ႔တန္ဖုိး

ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ တန္ဖုိးဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ ပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ေရာင္း၀ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြ ၊ က်သင့္ေသာ အခ ဟုလည္းေကာင္း ၊ ေက်းဇူးဂုဏ္ ၊ အဖုိးတန္မႈဟု လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ " မီးတုိင္ငယ္လည္း သူ႔အရြယ္ႏွင့္အစြယ္ႏွင့္ ၊ စံပယ္ဦးလည္း သူ႔ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ငံုဖူးႏွင့္ " ဆုိသလုိ မီးတုိင္ငယ္၏ တန္ဖုိးသည္ အလင္းေရာင္ ၊ စံပယ္ဖူး၏ တန္ဖုိးသည္ သင္းပ်ံ႕ေသာရနံ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္၏။ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာ၀တၳဳ ၊ ျဒပ္ရွိ ၊ ျဒပ္မဲ့မ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႔တန္ဖုိးကုိမူ အတိအက် သတ္မွတ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ လူအမ်ားက တန္ဖုိးရွိသူ ၊ တန္ဖုိးမဲ့သူ ဟူ၍ သတ္မွတ္သံုးႏႈန္း ေနသည့္တုိင္ မည္သည့္အရာျဖင့္ တုိင္းတာျခင္း ကုိမူ ဂဃနဏ မသိၾကေခ်။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ တန္ဖုိးရွိသူတစ္ဦး ျဖတ္တတ္သလုိ တန္ဖုိးမဲ့သူ အျဖစ္သုိ႔လည္း က်ေရာက္သြားတတ္သည္။ လူ႔ဘ၀တစ္ခုကုိ ရရွိခ်ိန္တြင္ ဘ၀ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေစေရး အတြက္ဆုိလွ်င္ လူ႔တန္ဖုိး ကုိ နားလည္ၿပီး နားလည္ထားသည့္ အတုိင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ လူသားအားလံုး အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

Saturday, October 21, 2017

အေရးႀကီးသည့္ သြား ထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး သြား" လူ႔ခႏၶာကုိယ္ ၌ မည္သည့္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း အေရးအႀကီးဆံုးလဲ " ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ တိက်စြာေျဖရန္ အေတာ္ပင္ ခဲယဥ္းလွသည္။ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္း အားလံုး အေရးႀကီးသည္သာ ျဖစ္သည္။ လက္မ ၊ လက္ေခ်ာင္းကေလး မ်ားကအစ သူ႔ေနရာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္သူ အေရးႀကီးေလသည္။ ထုိ႔အတူ လူတုိ႔ ေန႔စဥ္ အစားအစာ ႀကိတ္၀ါးေနရေသာ သြားမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္း အေရးႀကီးသည့္ သြားမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး သြား မွာ ၆ ႏွစ္သားအရြယ္ခန္႔ ၌ စတင္ေပါက္ေသာ ပထမအံသြား မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသြားမ်ားကုိ အေရးႀကီးဆံုး သြားမ်ားဟု ေျပာရသည္မွာ အစာမ်ားကုိ ႀကိတ္၀ါးရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အျပင္ လူတုိ႔၏ခံတြင္း၌ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်က္စီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Friday, September 29, 2017

ခြန္အားႀကီးမားေသာ ကမ်ဥ္းေကာင္ မ်ားကမ်ဥ္းေကာင္ တို႔သည္ သင္၏အိပ္ရာထဲ၌ အစက္ခ်လိုက္သည့္ အစက္ကေလးထက္ပင္ ပုိ၍ ေသးငယ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွ ခြန္အားႀကီးေသာ ကမ်ဥ္းေကာင္ မ်ား ( Mighty Mites) ျဖစ္ၾကသည္။

ကမ်ဥ္းေကာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ကမ်ဥ္းေကာင္ သည္ ဆံပင္၏ အရင္းပုိင္း၌ တြယ္ကပ္၍ ေနသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အလြန္႔အလြန္ ေသးငယ္ၾကၿပီး ဆံပင္ေပၚတြင္ သြားလာၾကကာ လူ၏ မ်က္ႏွာေပၚ သုိ႔လည္း ေရာက္လာတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေပ်ာ္ပါးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆံပင္မ်ား ရွိရာသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။


Thursday, September 28, 2017

#Shisha ႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး
ခုေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ night out သြားရင္ Bar ေတြ club ေတြမွာ Shisha ကိုလြယ္လြယ္ ကူကူႏွင့္ ဝယ္ယူေသာက္သံုး လို႔ရပါတယ္ ။

Cigarette လိုမဟုတ္ဘဲ အနံ႔ေလးေတြကလဲ ေမႊးေမႊးသင္းသင္းေလးေတြဆိုေတာ့ လူႀကီးလူငယ္ က်ား မ မေရြး စမ္းသပ္ေသာက္သံုးဖို႔ ဝန္မေလးၾကဘူးေပါ့ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသာက္သံုးေနတာေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္ရဲ႕လား ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလဲ ဆိုတာေတြလဲ သိထားဖို႔အလြန္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္ျမင္မိတယ္။