Sunday, October 22, 2017

ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌တည္ပါေစ (သုိ႔မဟုတ္) လူ႔တန္ဖုိး


ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌တည္ပါေစ (သုိ႔မဟုတ္) လူ႔တန္ဖုိး

ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ တန္ဖုိးဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ ပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ေရာင္း၀ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြ ၊ က်သင့္ေသာ အခ ဟုလည္းေကာင္း ၊ ေက်းဇူးဂုဏ္ ၊ အဖုိးတန္မႈဟု လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ " မီးတုိင္ငယ္လည္း သူ႔အရြယ္ႏွင့္အစြယ္ႏွင့္ ၊ စံပယ္ဦးလည္း သူ႔ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ငံုဖူးႏွင့္ " ဆုိသလုိ မီးတုိင္ငယ္၏ တန္ဖုိးသည္ အလင္းေရာင္ ၊ စံပယ္ဖူး၏ တန္ဖုိးသည္ သင္းပ်ံ႕ေသာရနံ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္၏။ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာ၀တၳဳ ၊ ျဒပ္ရွိ ၊ ျဒပ္မဲ့မ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႔တန္ဖုိးကုိမူ အတိအက် သတ္မွတ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ လူအမ်ားက တန္ဖုိးရွိသူ ၊ တန္ဖုိးမဲ့သူ ဟူ၍ သတ္မွတ္သံုးႏႈန္း ေနသည့္တုိင္ မည္သည့္အရာျဖင့္ တုိင္းတာျခင္း ကုိမူ ဂဃနဏ မသိၾကေခ်။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ တန္ဖုိးရွိသူတစ္ဦး ျဖတ္တတ္သလုိ တန္ဖုိးမဲ့သူ အျဖစ္သုိ႔လည္း က်ေရာက္သြားတတ္သည္။ လူ႔ဘ၀တစ္ခုကုိ ရရွိခ်ိန္တြင္ ဘ၀ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေစေရး အတြက္ဆုိလွ်င္ လူ႔တန္ဖုိး ကုိ နားလည္ၿပီး နားလည္ထားသည့္ အတုိင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ လူသားအားလံုး အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။


လူ႔ဘ၀သည္ ခ်မ္းသာနည္းၿပီး ဒုကၡဆင္းရဲ မ်ားလွသည္။ အလြန္နည္းေသာ ခ်မ္းသူမႈသည္ ပင္လွ်င္ ခ်မ္းသာအစစ္ မဟုတ္မူဘဲ ဒုကၡႏွင့္ တဲြေနသည့္ ခ်မ္းသာမႈသာ ျဖစ္သည္။ " ဒုကၡျမားေျမာင္ ဤလူ႔ေဘာင္ " ဟု ဆုိထားသျဖင့္ ႐ုပ္ ၊ နာမ္ ၊ စိတ္ ၊ ေစတသိက္ တုိ႔မွေပးေသာ ဒုကၡ ၊ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားက ေပးေသာဒုကၡ ၊ လူ႔ပေယာဂတုိ႔က စီမံေသာဒုကၡ ၊ နိစၥဓူ၀ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ၊ ျပႆနာမ်ား ၊ အတားအဆီးမ်ား ၊ ပဋိပကၡမ်ားက ေပးစြမ္းသည့္ဒုကၡ ၊ ေလာကဓံ ႐ုိက္ခ်က္ေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဒုကၡမ်ား အျပင္ အုိျခင္း ၊ နာျခင္း ၊ ေသျခင္းတည္း ဟူသည့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လူသားတုိင္း မျပတ္ အစဥ္ေတြ႕ႀကံဳခံစား ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိထုိေသာ ဒုကၡမ်ားကုိ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းသူ ၊ ပညာတတ္သူ ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းသူ ၊ ၾသဇာႀကီးမားသူ ၊ အလြန္အမင္း ၾကြယ္၀သူ တုိ႔လည္း မလြန္ဆန္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ မည္သူမဆုိ ဒုကၡ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္တုိင္ လက္ေျမာက္ အ႐ႈံးမေပးဘဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆုိင္ တြန္းလွန္ၾကေရးမွာ ဘ၀၏ အေရးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုးပင္ ပင္သည္။ ဒုကၡကုိ အတားအဆီးဟု သေဘာမထားဘဲ ေလွကားထစ္ သဖြယ္ အသံုးခ်တတ္မွသာ တန္ဖုိးရွိေသာ လူသားအျဖစ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ႏုိင္ၿပီး ဘ၀၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စုံမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ေရွးျမန္မာမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ စာေပပညာတတ္ သည့္အျပင္ လိမၼာ ယဥ္ေက်းျခင္း ၊ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း လုိက္နာျခင္း ၊ စိတ္ႏွလံုး သိမ္ေမြ႕ျခင္း ၊ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းျခင္း ၊ ႐ုိးရာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းတတ္ျခင္း ၊ အရွက္ေၾကာက္ တရား ကိန္းေအာင္းၿပီး သိကၡာရွိျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္း မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည္။ လူမႈ ဆက္ဆံရာ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းကူညီ တတ္ျခင္း ၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးျခင္း ၊ ႀကီးသူကုိ ႐ုိေသ ၊ ရြယ္တူကုိေလးစား ၊ ငယ္သူကုိသနား မႈျဖင့္ ဆက္ဆံတတ္ျခင္း ၊ အ႐ုိးခံအတုိင္း ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖင့္ အျမင္မေတာ္လွ်င္ ဆုိဆံုးမတတ္ျခင္း ၊ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၏ တန္ဖုိးျမင့္မားမႈကုိ ပံုေဖာ္ျပသခဲ့ ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အစဥ္အလာ ဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့လ်က္ ဘ၀၏ အႏွစ္သာရ ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုခဲ့ၾကသည္။

ေခတ္စနစ္ဟူသည္ တစ္သမတ္တည္း မရွိဘဲ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲတုိင္း လူတုိ႔၏ အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆ ၊ အမူအက်င့္ ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထား တုိ႔သည္လည္း ေျပာင္းလဲ လာစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္စနစ္တုိ႔ မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲေနပါေစ မေျပာင္းလဲဘဲ ထိန္းသိမ္းထား ရမည့္ အရာမ်ားမွာ စည္းကမ္းရွိျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ " စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဖုိး " ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စည္းကမ္းရွိမွ တုိးတက္မည္။ စည္းကမ္းလုိက္နာ ေဘးရန္ကာ ၊ စည္းကမ္းမွန္သမွ် လိုက္နာၾက ဆုိေသာ အမူအက်င့္မ်ား တုိးပြားမွသာ တန္ဖုိး၏ဂုဏ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းရွိျခင္း ၊ တရားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း ဟူသည္ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသမႈကုိ ျပသႏုိင္မႈျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦး ၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ အတြက္ သာမက လူ႔ေဘာင္ ေလာကတစ္ခုလံုး ကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦး၏ တန္ဖုိးရွိျခင္း ၊ တန္ဖုိးမဲ့ျခင္း ကုိ စည္းကမ္း ၊ တရားဥပေဒ ေပတံမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာလွ်င္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီေရး ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး ၊ ဂုဏ္သိကၡာရရွိေရး ဟူေသာ အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေပၚထြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိအသံမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အလြဲသံုးစားမႈ ၊ ကုိယ္က်ိဳးရွာမႈ ၊ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈ ၊ စည္းကမ္းမဲ့မႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားက ျမန္မာတို႔ တန္ဖုိးထားေသာ သဒၶါ ၊ သီလ ၊ သုတ ၊ စာဂ ၊ ပညာ ၊ ဟီရိ ၊ ၾသတၱပၸ ဆုိသည့္ သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ားကုိ ပ်က္သုဥ္းေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ဟီရိၾသတၱပၸ ဟူေသာ အရွက္ ၊ အေၾကာက္တရားမ်ား ကင္းမဲ့ လာျခင္းသည္ ျမန္မာ အမ်ိဳးေကာငး္သား ၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီး တုိ႔၏ တန္ဖုိးကုိ မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္ ေစလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြား လာသည္မွာ လူကုန္ကူးခံရမႈ ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၊ အုပ္စုဖဲြ႕ရန္ျပဳမႈ ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈ ၊ ေလာင္းကစားမႈ ၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေျပာင္က်က် က်ဴးလြန္မႈ ၊ လုယက္မႈ ၊ အႏုၾကမ္းစီးမႈ ၊ လူသတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားက ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းကုိ တုိက္႐ုိက္ စိန္ေခၚေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာ မိဘ ၊ သားသမီး ၊ ဆရာ ၊ တပည့္ ၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ၊ အႀကီးအကဲ ၊ လက္ေအာက္၀န္ထမ္း ၊ အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား တုိ႔၏ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ေမွးမွိန္လာျခင္း က ျမန္မာ့ အစဥ္အလာ၏ အုတ္ျမစ္ကုိ တုိက္စားလ်က္ ရွိသည္။ ေနရာတကာတြင္ အဂတိ တရားတုိ႔ တည္တံ့ေနမႈ ကလည္း ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညိႇဳးႏြမ္းေစသည္။ လူ႔သေဘာအရ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ တုိ႔ ရွိေနတတ္ ေသာ္လည္း မ်ားလြန္းလွ်င္ကား လံုး၀ မေကာင္းေတာ့ဘဲ တန္ဖုိးမဲ့ တတ္သည္။ တန္ဖုိးမဲ့မႈ မ်ားေလေလ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားေလေလ ျဖစ္မည္ကုိ သိရွိၿပီး ဆင္ျခင္မိၾကေစေရး မ်ားစြာ လုိအပ္ေပသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ နည္းပညာမ်ား တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္ထြန္းကား လာမႈႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီးကုိ ရြာတစ္ရြာအျဖစ္ တင္စားရသည္အထိ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ျမန္ႏႈန္းျမင့္လ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာ့ တစ္ေနရာက အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျခားတစ္ေနရာမွ အခ်ိန္မျခားဘဲ လ်င္ျမန္စြာ သိရွိၾကသည္။ ထုိအေျခအေနကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္ေရး မ်ားစြာ လုိအပ္သည္။ နည္းပညာဟူသည္ တန္ဖုိးႀကီးလြန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ေရးသာ လုိရင္းျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ဖူးသည္။ နည္းပညာ တုိးတက္မႈအရ ယခုအခါ ကမၻာအရပ္ရပ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳသူ လူဦးေရ သန္း ၂၀၀၀ ရွိၿပီဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Facebook အသံုးျပဳသူ တစ္စထက္တစ္စ မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ သဖြယ္ ထြန္းကားလာသည္။ အြန္လိုင္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ " ယူတတ္လွ်င္ ပညာ " ဆုိသလုိ အသိပညာ ၊ ဗဟုသုတ ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ တုိ႔ အေျမာက္အျမား ရရွိႏုိင္ၾက ေသာ္လည္း အက်ိဳးမဲ့ သံုးလွ်င္ကား ဆုိးက်ိဳးကုိသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လုိင္းေပၚ၌ မိမိတုိ႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ၊ တင္ျပခ်က္ ၊ ေရးသားခ်က္ ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကုိၾကည့္ၿပီး တန္ဖုိးရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးမဲ့သူ အျဖစ္ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ " မလုပ္မီစဥ္းစား ၊ စဥ္းစားၿပီး အက်ိဳးရွိမွလုပ္ " ဟူေသာ သက္ႀကီးစကားမ်ား အတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္အပ္ပါသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ရပ္သည္ အက်ိဳးရွိလွ်င္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တန္ဖုိးရွိသည္။ အက်ိဳးမရွိလွ်င္ မေကာင္းဘဲ တန္ဖုိးမဲ့ရသည္။ သေဘာ႐ုိးႏွင့္ ေစတနာမွန္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရွိၿပီး တန္ဖုိးရွိသလုိ ႐ုိးသားမႈမရွိဘဲ ေကာက္က်စ္ပါက ဆုိးက်ိဳးကုိသာ ျဖစ္ေစၿပီး အက်ိဳးမဲ့ ၊ တန္ဖုိးမဲ့တတ္သည္။ ထုိ အေၾကာင္းျခင္းရာ မ်ားကုိ မူတည္ၿပီး အေကာင္းအဆုိး ၊ အက်ိဳးအျပစ္ ၊ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား လုိက္ေသာအခါ လူ႔တန္ဖုိး ဟူသည္ကား " ေကာင္းမႈေဆာင္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈ ေရွာင္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္ျခင္း " ဟူသည့္ အဂၤါသံုးရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ အဆုိပါ အဂၤါသံုးရပ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေအာင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား ၊ ျမန္မာ့႐ုိးရာ အစဥ္အလာ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ႏွင့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ၊ ရဟန္းပညာရွိ ၊ လူပညာရွိတုိ႔ ေရးသားအပ္ေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား ၊ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္မွ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ ႏုိင္ၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိေသာ္ လူသားတုိင္း တန္ဖုိးရွိရွိ အႏွစ္သာျပည့္ျပည့္ ေနထုိင္သြားႏုိင္ေရး အတြက္ဆုိလွ်င္ " ေကာင္းမႈျမတ္ႏုိး ၊ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးလ်က္ ၊ ေကာင္းက်ိဳးကုိယ္၌ တည္ေစမင္း " ဟူေသာ ဆံုးမစာအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုး အပ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။ ။

လင္းအ႐ုဏ္ဦး(ပဲခူး)

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ (၄-၈-၂၀၁၇)

No comments: