Saturday, August 31, 2019

ပုဂံ သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသ


ပုဂံ သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသ


၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ မန္မာတို႔၏အေမြ ပုဂံေျမကား ဂုဏ္က်က္သေရ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ပည့္စံုေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ေပၿပီ။ အေၾကာင္းကား ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္း UNESCO က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ထိ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ ဘာကူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသာ ၄၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ေကာ္မတီ ညီလာခံ အစည္းအေ၀က ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ ဒသအျဖစ္ အတည္ျပဳေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Friday, August 30, 2019

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား


ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ဆိုသည္မွာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၄၄ခုႏွစ္ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္တြင္ ရွင္အရဟံ၏ အကူအညီျဖင့္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို သထံုၿမိဳ႕မွ ပင့္ေဆာင္ရယူခဲ့သည္။ ဘုရင္သည္ ပည္သူမ်ားကို တစ္ရြာတစ္ေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားဆာက္ေစၿပီး ကေလးမ်ားကို က်ာင္းမ်ားသို႔ပို႔၍ စာသင္ေစသည္။ ထိုသို႔ စာသင္ခဲ့ျခင္းသည္ အေနာ္ရထာမင္း၏ ပညာၪဏ္ႀကီးမားမႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်မႈ မရွိခင္း၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားက စာသင္ေပးၾကသျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ လခေပးစရာမလုိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရြာတိုင္းရွိ ဘုန္းႀကီးက်ာင္း မ်ားအားလံုးသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေခတ္ ကာလက ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးက႑ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္နခဲ့သည္။

Thursday, August 29, 2019

အဆိပ္ေငြ႕ကင္းစင္သည့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကပါစုိ႔


အဆိပ္ေငြ႕ကင္းစင္သည့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကပါစုိ႔

   
ယေန႔ေခတ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ထုိင္ျခင္းဆုိေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထြန္းကားလ်က္ ရွိသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ထုိင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ မိမိတို႔ စားေသာက္ခ်က္သည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ စားသံုးႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔၏ ဧည့္သည္ မ်ားကုိလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဧည့္ခံႏုိင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ သြားသည့္အခါတုိင္း ပထမဆံုး ရင္ဆုိင္ရမည့္ အဆိပ္ေငြ႕ တစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ယင္းအဆိပ္ေငြ႕မွာ ကုိယ္တုိင္ မေသာက္သည့္တုိင္ သူတစ္ပါး ေသာက္ေသာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကုိ ရွဴ႐ုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

          လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ထုိင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနၾက သည္။ ေဆးလိပ္ ကင္းစင္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဂ႐ုျပဳ ေရြးခ်ယ္၍ မထုိင္ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အဆိပ္ေငြ႕ကုိ ရွဴမွန္းမသိ ရွဴျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ရွဴသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ ႏွလံုးကုိ ပ်က္ယြင္းေစသည္။ ၂၀၁၅ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ရွဴသြင္းမိျခင္း ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၅၆ ဒသမ ၁ သန္း ရွိသည္။

Monday, August 19, 2019

မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစတဲ့ အမူအက်င့္မ်ားမွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစတဲ့ အမူအက်င့္မ်ား

မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေစတဲ့ ေဆးဝါးဆုိၿပီး ေရာင္းလာတဲ့ အေပၚ အေကာင္းဆံုး အေျဖေပးရရင္ “မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္း ေစတဲ့ အမူအက်င့္ ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ဓေလ့ထံုးစံ နဲ႔လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုက္ညီေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ဟာ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ကာ ေဆးဝါးလုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ့ အေပၚ ဆရာဝန္မ်ား မွတ္ခ်က္ မေပးပါဘူး။ စာသင္လုိ႔ မရေအာင္ မွတ္ဥာဏ္နည္းသူ ၊ ေမြးရာပါ လႈပ္ရွားလြန္ ကေလး ၊ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က လြဲရင္ လူတစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ သိပ္မကြာ ၾကပါဘူး။ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္း လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

Sunday, August 18, 2019

ေထာင့္သန္းေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ေထာင့္သန္းေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေထာင့္သန္းေရာဂါ ဆုိသည္မွာ ေျမႀကီးထဲရွိ Bacillus Antharcis (ေခၚ) ဗက္တီးရီးယား ေရာဂါပုိး ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ အႏၱရာယ္ရွိ ဗက္တီးရီးယား ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄င္း ဗက္တီးရီးယားပုိး က အသက္မ၀င္ ေသးေသာ Spore ေလးေတြကိုသာ ထုတ္ေပးၿပီး ၄င္း spore မ်ားက ေျမဆီလႊာထဲတြင္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထုိ spore မ်ားသည္ တိရစၦာန္ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ထဲ ၀င္ေရာက္သြား ေသာအခါ စတင္ အသက္၀င္ လာသည္။ သက္၀င္ လႈပ္ရွားလာၿပီ ျဖစ္ေသာ spore ေတြ ပြားမ်ားလာ ၿပီးေနာက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြ ထုတ္လႊတ္လိုက္ သျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ အႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားကာ ဆုိး၀ါးေသာ ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည္။

          မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရာဂါပုိးမႊား လက္နက္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကုိ စာအိတ္ကတစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး လူ ၅ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၇ ဦး နာမက်န္း ျဖစ္ခဲ့ရ တာေၾကာင့္ ပုိၿပီး သတိထားမိ လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရသည္။