Tuesday, September 25, 2018

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ ဗာဒံပင္


အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ ဗာဒံပင္

ဗာဒံပင္ ကုိ ဗန္ဒါပင္ ဆုိၿပီး အလြယ္ေခၚ ေနၾကတာမ်ားသည္။ ဗာဒံပင္၏ အဂၤလိပ္ အမည္မွာ Indian Almond ျဖစ္သည္။ ႐ုကၡေဗဒ အမည္မွာ Terminaliacatappal ျဖစ္သည္။ ဗာဒံပင္သည္ အပင္လတ္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ 

အရြက္မ်ားသည္ ထြက္ခါစတြင္ အညိဳေရာင္ရွိၿပီး ရင့္သြားေသာအခါ အနီေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ေျပာင္းသြား၏။ ရာသီအလုိက္ အရြက္သည္ ေႂကြ၏။ မေႂကြခင္ အေရာင္မ်ဳိးစုံ ေျပာင္းသည္။ အပြင့္မ်ားမွာလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလွ၏။ 

ဗာဒံသီးကုိ ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းျခား ႏုိင္၏။ ကတီ္ၱပါ ကဲ့သုိ႔ ႏူးညံ့ေသာ အပုိင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကဲ့သုိ႔ မာေက်ာေသာ အပုိင္းတုိ႔ျဖစ္၏။ မာေက်ာသည့္ အပုိင္းကုိ ခြဲလုိက္ေသာအခါ အေစ့အတြင္းစာ ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။