Tuesday, September 25, 2018

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ ဗာဒံပင္


အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ ဗာဒံပင္

ဗာဒံပင္ ကုိ ဗန္ဒါပင္ ဆုိၿပီး အလြယ္ေခၚ ေနၾကတာမ်ားသည္။ ဗာဒံပင္၏ အဂၤလိပ္ အမည္မွာ Indian Almond ျဖစ္သည္။ ႐ုကၡေဗဒ အမည္မွာ Terminaliacatappal ျဖစ္သည္။ ဗာဒံပင္သည္ အပင္လတ္ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ 

အရြက္မ်ားသည္ ထြက္ခါစတြင္ အညိဳေရာင္ရွိၿပီး ရင့္သြားေသာအခါ အနီေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ေျပာင္းသြား၏။ ရာသီအလုိက္ အရြက္သည္ ေႂကြ၏။ မေႂကြခင္ အေရာင္မ်ဳိးစုံ ေျပာင္းသည္။ အပြင့္မ်ားမွာလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလွ၏။ 

ဗာဒံသီးကုိ ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းျခား ႏုိင္၏။ ကတီ္ၱပါ ကဲ့သုိ႔ ႏူးညံ့ေသာ အပုိင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကဲ့သုိ႔ မာေက်ာေသာ အပုိင္းတုိ႔ျဖစ္၏။ မာေက်ာသည့္ အပုိင္းကုိ ခြဲလုိက္ေသာအခါ အေစ့အတြင္းစာ ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။


ဗာဒံသီးအတြင္းရွိ ဗာဒံေစ့တြင္ အသားဓာတ္၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္။ ထုိပါ၀င္မႈသည္ အပင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရခဲလွသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ စားသုံးေနေသာ သစ္သီးမ်ားတြင္ ဗာဒံသီး သည္ အာဟာရ ႂကြယ္၀မႈ အမ်ားဆုံးအသီးလည္း ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ခြန္အားမ်ား တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ ျပည့္စုံမႈကုိ ေပးႏုိင္ေသာ အသီးလည္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားသူ တစ္ေယာက္တြင္ အိတ္ထဲ၌ ဗာဒံသီးအျပည့္ ထည့္ထားပါက အာဟာရ ျပတ္လပ္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ဆုိေသာ စကားလည္း ရွိ၏။ ဗာဒံေစ့သည္ ဆိမ့္ေသာ အရသာရွိသည္။

အရွင္နာဂသိန္ အေျချပဳ ေဆးအဘိဓာန္ ထဲတြင္ ဗာဒံသီးသည္ ဆီး၊ ၀မ္းကုိရႊင္ေစတတ္၏။ သည္းေျခကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။ သလိပ္၊ ေလ၊ သည္းေျခ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေလကုိ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ အသီးမွည့္သည္ ေျပျပစ္၏။ သုက္ပြားေစ၏။ ၀ၿဖိဳးေစ၏။ သလိပ္ကုိ ျဖစ္ေစ၏။ အသီးေျခာက္သည္ ဓာတ္တို႔ ကုိပြားေစ၏။ သုက္ပြားေစ၏။ သလိပ္ကုိျပဳ တတ္၏။ ေလ၊ သည္းေျခကုိ ကင္းေစ၏။ အသီးစိမ္းသည္ ေဒါသသုံးပါးကုိ ႏုိင္၏။ အသီးမွည့္သည္ သည္းေျခႏွင့္ ေလကုိႏုိင္၏။ ရင္ဘတ္နာ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ၊ အူေရာဂါ၊ သြားေရာဂါ တုိ႔ကုိႏုိင္၏။ အဆီသည္ ေတြေ၀ျခင္း၊ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ တုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ ဟု ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဗာဒံသီးတြင္ ေၾကးနီ ပမာ ေဟမုိဂလုိဘင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းမွ သံဓာတ္ကုိစုပ္ယူရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ သတၱဳဓာတ္ ပါရွိေၾကာင္း အံၾသဖြယ္ သိရွိရသည္။ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးျပဳခ်က္ မ်ားမွာ ေၾကးနီ၊ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ ေဖာ့စေဖာ့ရပ္၊ ဗီတာမင္ဘီ၀မ္း၊ စီ၊ အီး တို႔ႏွင့္ အထူး သက္ဆုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ေရွးဆရာႀကီး မ်ားကပင္ အရြယ္သုံးပါး စလုံးတြင္ ဗာဒံသီး စားေပးျခင္းသည္ သန္စြမ္းကာ အသက္ရွည္ ႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ထား ၾကသည္။

ဗာဒံေစ့၏ အဆန္သည္ အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္း၏။ လိင္စိတ္ကိုလည္း ႂကြေစ၏။ ၀မ္းကုိေပ်ာ့ ေစ၏။ ဆီးကုိရႊင္ေစ၏။ အားကုိျဖစ္ေစ၏။ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကုိ ေကာင္းေစသည္ဟု အာယုေဗဒ ေဆးက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ကုိေတြ႕ရပါ၏။ ဗာဒံေစ့ဆီသည္ ေအးသည္။ ခ်ဳိသည္။ ႂကြက္သားမ်ားကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစသည္။ အေညာင္းအညာ ကုိ ေျပေစသည္။ ၀မ္းကုိေပ်ာ့ေစ၏။ ႐ုပ္ကုိႏုပ်ဳိေစ၏။ ထုိ႔ျပင္ ဗာဒံေစ့ကုိ ဦးေဏွာက္ အားတုိးေဆး အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဗာဒံေစ့သည္ ကုိယ္ကုိ ေအးျမေစ၏။

ဗာဒံရြက္ သည္လည္း ဓာတုျဒပ္ေပါင္း မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ အတြက္ ေဆးဖက္၀င္ပါ၏။ ထုိင္၀မ္တြင္ အရြက္ေႂကြ မ်ားကုိ အသည္းေရာဂါမ်ား ကုသရာတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား အရ အရြက္မ်ားထဲတြင္လည္း ကင္ဆာကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါရွိသည္ကုိ သိရသည္။ အရြက္ေျခာက္ မ်ားတြင္ စံပမာဏ ျမင့္မားသည္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစေသာ တန္ခုိးထူးလည္း ရွိပါ၏။

အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါတီပြဲ အေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ ပင္လယ္ဆားျဖင့္ အငန္ေဖာက္ထားေသာ ဗာဒံေစ့ေလွာ္ ႏွင့္ဧည့္ခံေလ့ရွိ၏။ ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံ ၏ အေရးႀကီးေသာ အခမ္းအနားမ်ား တြင္လည္း ဗာဒံေစ့မႈန္႔ႏွင့္ ေရာစပ္ထားေသာ ႏြားႏုိ႔က မပါလွ်င္မၿပီးပါ။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံတြင္ ဗာဒံေစ့ကုိ ဟင္းခတ္အမယ္ အျဖစ္ ထည့္ခ်က္ၾကသည္။ ဗာဒံေစ့၏ ေအးျမေသာ သတိ္ၱေၾကာင့္ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ ဗာဒံေစ့ ႏွင့္ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေဖ်ာ္ရည္ကုိ ေသာက္သုံးၾကတာ ေတြ႕ရသည္။

ကမၻာ့ အသိအမွတ္ျပဳ USDA ၏ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ၁၀၀ ဂရမ္ရွိေသာ ဗာဒံေစ့ အတြင္းတြင္ လူသားတို႔ က်န္းမာေရးကုိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳ ေစသည့္ ခြန္အား ၅၇၆ ကယ္လုိရီ၊ ကစီဓာတ္ ၂၁ ဒသမ ၆၉ ဂရမ္၊ ေကာ္ဓာတ္ သုည ဒသမ ၇၄ ဂရမ္၊ သၾကား ၃ ဒသမ ၈၉ ဂရမ္၊ ေခ်ဖ်က္လြယ္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္ ၁၂ ဒသမ ၂၂ ဂရမ္၊ အဆီဓာတ္ ၄၉ ဒသမ ၄၂ ဂရမ္၊ ပ႐ုိတင္း ၂၁ ဒသမ ၂၂ ဂရမ္၊ လုိင္စင္း သုည ဒသမ ၅၈ ဂရမ္၊ ေရဓာတ္ ၄ ဒသမ ၇ ဂရမ္ စသည္ျဖင့္ အျခား အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဗာဒံေစ့သည္ အသားအေရကုိ ျပန္လည္ ႏုပ်ဳိေစကာ မွတ္ၪဏ္ စြမ္းအားမ်ား ေကာင္းေစသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အူသိမ္၊ အူမမ်ားႏွင့္အူ၏ အတြင္းပုိင္း အက်ဆုံး ေနရာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ သန္႔စင္ေပးသည္။ ဗာဒံေစ့သည္ အပ်ဳိေဖာ္၀င္ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္လည္း အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါ၏။ ဗီတာမင္အီး အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၀က္ၿခံေပါက္တတ္သူ မ်ားသာမက အေရျပားေရာဂါ ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည္။

ဗာဒံေစ့သည္ အေထြေထြ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ နာလန္ထစ လူနာမ်ားအတြက္ အထူး ေကာင္းမြန္သည့္ ျဖည့္စြက္စာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဆံပင္ကၽြတ္မ်ားသူ အေနျဖင့္ ဗာဒံဆီကုိ လိမ္းေပးႏုိင္သည္။ သန္းထူသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း လိမ္းေပးႏုိင္သည္။ ဗာဒံေစ့ကုိ ႀကိတ္ကာ ပ်ားရည္ႏွင့္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာရွိ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ကင္းစင္ေစသည္။ ဗာဒံေစ့သည္ ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္ အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္သျဖင့္ ဆီးခ်ဳိလူနာမ်ား ႏွင့္လည္း အထူး သင့္ေလ်ာ္သည္။

ေနေလာင္ဒဏ္ ခံရ၍ျဖစ္ေသာ အကြက္မ်ား တြင္လည္း ဗာဒံေစ့ကုိႀကိတ္ကာ အုန္းဆီျဖင့္ လိမ္းေပးႏုိင္သည္။ ဗာဒံေစ့သည္ ေသြးထဲရွိ ကုိလက္စထေရာ ကုိ က်ေစေသာေၾကာင့္ ၀ေသာသူမ်ားႏွင့္ အထူး သင့္ေလ်ာ္သည္။ ဗာဒံေစ့သည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းကုိ လည္းေလွ်ာ့ခ် ေပးသည္။ အယ္လ္ဇုိင္းမား ေ၀ဒနာသည္မ်ား အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္စာ အျဖစ္ ဗာဒံေစ့ကုိ စားသုံးေပး ႏုိင္သည္။ ၀မ္းကုိက္ျခင္း မ်ားတြင္လည္း ဗာဒံပင္၏ အေခါက္ကုိ သုံးခြက္တစ္ခြက္ က်ဳိ၍ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖန္ေသာအရသာရွိၿပီး ခ်ဳပ္ေစေသာ သတိ္ၱရွိျခင္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္းေတာ့ မေသာက္သုံးသင့္ပါ။ ဗာဒံေစ့ တစ္ေအာင္စကုိ စားသုံးေပးပါက မ်က္စိက်န္းမာေရး အတြက္တစ္ေန႔တာ လုိအပ္ေသာ ဗီတာမင္အီး ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လူကုိခြန္အား ျဖစ္ေစေသာ အေစ့အဆန္ မ်ားတြင္လည္း ဗာဒံေစ့သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္အခ်ိန္က လူႀကီးသူမ မ်ားသည္ ေရစိမ္ထားေသာ ဗာဒံေစ့မ်ားကုိ မၾကာခဏစားခုိင္း ေလ့ရွိၾကပါ၏။ ေရစိမ္ထားေသာ ဗာဒံေစ့မ်ားသည္ အစာေျခရတာ ပုိလြယ္ကူၿပီး အစာေျခစနစ္ကုိ အားေကာင္းေစေသာ အာဟာရ တန္ဖုိးမ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သုေတသီမ်ားက အူမႀကီးကင္ဆာ ေရာဂါကုိ ခံစားေနရသည့္ လူနာ ၈၂၆ ဦးကုိ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းႏွင့္ ဓာတုကုထုံးျဖင့္ ကုသျခင္းကုိ ခံယူၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ခြဲအတြင္း စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အပတ္စဥ္ ၂၈ ဂရမ္ရွိေသာ ဗာဒံေစ့ ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္စားေပးေသာ သူမ်ားသည္ အျခား မစားသုံးေသာ လူနာမ်ားထက္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းမႈ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိမ်ားျပား ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ ဗာဒံေစ့ ကဲ့သုိ႔ေသာ အခြံမာသီး မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း အင္ဆူလင္ ခုခံမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး နာတာရွည္ ဆီးခ်ဳိအမ်ဳိးအစား ေရာဂါလူနာမ်ား အတြက္ စားသုံးရန္သင့္ ေလ်ာ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထား ၾကသည္။

ဗာဒံေစ့သည္ ကင္ဆာကုိလည္း ကာကြယ္ေပး ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရး ကုိလည္း ေကာင္းမြန္ေစသည္။ အ႐ုိးမ်ားကုိလည္း သန္မာေစေသာ အစြမ္းရွိသည္။ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္စာလည္း ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးစကေလးမ်ား အတြက္ အ႐ုိးမ်ား သန္မာေစရန္ ပုံမွန္ေကၽြး သင့္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ ေႏြရာသီႏွင့္ ပူအုိက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗာဒံေစ့ကုိ စားသုံးမည္ ဆုိပါက အေပၚယံအခြံပါးကုိ ဖယ္ရွားပစ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ခႏၶာကုိယ္၏ အပူခ်ိန္ကုိ ပုိမုိျမင့္မား လာေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေဆးဖက္လည္း၀င္ စားလုိ႔လည္း ၿမိန္ေသာ ဗာဒံပင္အေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရ ပါသည္။

မုဒိတာ (ေတာင္သာ)

No comments: