Monday, October 15, 2018

ကမၻာ့လက္ေဆးေန႔


ကမၻာ့လက္ေဆးေန႔


ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့လက္ေဆးေန႔ ( Global Handwashing Day ) ျဖစ္သည္။ လက္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေလး ဘ၀ကတည္းက စိမ္းလွသည္ မဟုတ္ေပ။ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ကတည္းက အိမ္တြင္ေရာ ေက်ာင္းတြင္ပါ လူႀကီးမိဘမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားက လက္ေဆးၾကရန္ ေျပာသည္ကို ႀကံဳဖူး၊ ၾကားဖူးၾကပါမည္။ 

လူႀကီးမ်ားက အစာမစားမီ လက္ေဆးရန္၊ အိမ္သာအသံုးျပဳၿပီး လက္ေဆးရန္ စသည္ျဖင့္ ခိုင္းသည္ကို ငယ္စဥ္က လူတိုင္း ႀကံဳဖူးပါမည္။ ကေလးဘ၀တြင္မူ လက္ေဆးျခင္းသည္ အပိုအလုပ္တစ္ခု အျဖစ္၊ ကစားခ်ိန္၊ စားခ်ိန္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာ အလုပ္အျဖစ္ ကေလးတိုင္း ေတြးဖူးပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘက လက္ေဆးၿပီး မွ မုန္႔စားရမည္ ဆိုသျဖင့္ ေရပံုးထဲလက္ႏႈိက္ၿပီး လက္ကိုေရဆြတ္႐ံု ဆြတ္ကာ ကေလးတိုင္း မုန္႔ညာစားဖူးၾကသည္။