Sunday, November 30, 2008

မြန္ျမတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း . . . တဲ့သူငယ္ခ်င္း
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝကုိ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပးႏုိင္စြမ္းတယ္။ တူညီျခင္းေတြနဲ႔ ကဲြျပားျခားနား တာေတြကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ၾကားကေန သူငယ္ခ်င္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ သိနားလည္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ သယ္ေဆာင္လာၾကသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘဝမွာ ဘယ္လုိ ေနထုိင္ရွင္သန္ သြားရမယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္ ကူညီေပးတတ္ၾကတယ္။ တူညီျခင္းက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခင္မင္ျခင္းကုိ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေစၿပီး ကၽြမ္း၀င္မႈအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ကုိရရွိေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားက်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ဆဲြေဆာင္မႈကုိ ခံယူတဲ့အခ်ိန္မွာ မသိစိတ္က ထုိပုဂၢိဳလ္က ပုိင္ဆုိင္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ိဳး မိမိတုိ႔မွာလည္း ရွိေနၾကတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳမိ ၾကပါမယ္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ေတြကုိ ၾကည့္မွန္အျဖစ္ သေဘာထားလိုက္ မယ္ဆုိရင္ သူတို႔က ဘယ္လုိလူလဲ ဆုိတာ သိေစဖို႔ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစတာ ကူညီေပးတတ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြကေနလည္း မိတ္ေဆြေတြက မိမိကုိယ္ကုိမိမိတို႔ သိနားလည္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္။ ကဲြျပားျခားနားမႈ ေတြက တျခားေရြးခ်ယ္မႈေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ေစႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိလူမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္သလဲ ဆုိတာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အယူအဆေတြ၊ အေနအထုိင္ေတြ၊ ၀ါသနာေတြ၊ စိတ္ထားခ်င္းေတြ မတူညီၾကသူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံၾကရ ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဆီကေနလည္း ဆဲြေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္သက္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ အေကာင္းဘက္ကေန လက္ခံသင္ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သံစဥ္ညႇိယူလုိ႔ မရတဲ့ အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကုိလည္း လက္ခံထားဖုိ႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အဖုိးတန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ရရွိလာမွာပါ။


တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ မိမိရဲ႕ဘဝတုိ႔ ကဲြျပားတာကုိ နားလည္လာတဲ့ အခါမွာ ဒီျခားနားခ်က္အေပၚမာ အသိေတြ ရလာႏုိင္ပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ မိတ္ေဆြေတြဆီမွာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ မွန္သားျပင္ေပၚက အရိပ္ကုိ လက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲခ်င္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ အတြက္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေပးဖို႔ အေထာက္အကူ ေပးမွာပါဧကန္မလဲြပါဘူး။ ဒါဟာ သူတုိ႔က ေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီလုိ လက္ေဆာင္ေတြကုိ ေန႔စဥ္ ျပန္ၿပီး ေပးႏုိင္ပါတယ္ မဟုတ္လား။


သူငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရတာဟာ ထုိသူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝကုိ သာယာစုိေျပ လာေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ဘဝအခက္အခဲေတြ ၾကားထဲကေန သူငယ္ခ်င္းေတြက ရယ္ရႊင္ျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္း ကူညီတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စိတ္သက္သာမႈနဲ႔ အားအင္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကံေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္လာရ ပါေတာ့တယ္။ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဘဝခရီးကုိ အတူေလွ်ာက္လွမ္း ၾကတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သူေတြဆုိတာနဲ႔ ဘာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတာကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖုိ႔နဲ႔ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေစဖုိ႔ကုိ အေထာက္အကူ ေပးတယ္ဆုိတာကုိ နားလည္မိပါတယ္။

(သူငယ္ခ်င္းအသစ္နဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီး မိတ္ေဆြေဟာင္းကုိ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ဥပေကၡာျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္)

Friday, November 28, 2008

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတဲ့ အခ်က္(၁၀)ခ်က္


ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ညီမ ငွက္ငယ္ေလး က Tag ထားတာပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္ ဆုိတာထက္ ကုိယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ အလုိမက်မႈေတြ၊ ကုိယ့္ရဲ႕မျပည့္စံုမႈေတြလုိ႔ပဲ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ နားလည္မႈ လဲြမွာစုိးလုိ႔ပါ။ အရင္တစ္ခါ Tag ခဲ့တုန္းက နားလည္မႈ အေတာ့္ကုိ လဲြခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Tag ခံရမွာ စုိးေၾကာက္မိတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ Tag ေတြက ကုိယ့္ရဲ႕ ဘဝအစိတ္အပိုင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ေဖာ္ျပလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနတတ္လို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ျပန္ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။

(တစ္)
တစ္ပါးသူကုိ အားနာတတ္တဲ့အတြက္ .. ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္
(ႏွစ္)
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တတ္ လြန္းတဲ့အတြက္ .. ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္
(သံုး)
ကုိယ္ေကာင္းရင္ ေခါင္းဘယ္မေရြ႕ဆုိတဲ့ ေခါင္းမာတတ္လြန္းလို႔ .. ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္
(ေလး)
အိမ္ျပင္ထြက္လည္ရတာမႏွစ္သက္တဲ့ အိမ္ပုန္းဘဝကုိ မုန္းမိတယ္
(ငါး)
ခရီးထြက္တုိင္း အေရးႀကီးတဲ့ သြားတုိက္တံနဲ႔ သြားတုိက္ေဆး အျပင္ under-ware ေတြ ေမ့က်န္တတ္ တာကုိလည္း မုန္းမိတယ္
(ေျခာက္)
မဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကုိ လုိက္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ မုန္းမိတယ္
(ခုနစ္)
တစ္ေယာက္ဆုိ တစ္ေယာက္ထဲအတြက္ အစဲြအလမ္း ႀကီးလြန္းတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္
(ရွစ္)
လုိတာမရ ရတာမလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ေလးကုိ မုန္းမိတယ္
(ကုိး)
အင္တာနက္တက္တိုင္း ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းရင္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္
(တစ္ဆယ္)
ဂ်ီေတာ့ပ္ထဲ ဘားကလစ္နဲ႔ေရးလာတဲ့ စာကုိ ခဏခဏ နားလည္မႈလဲြ လဲြေနတာကုိလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မုန္းမိတယ္

တစ္ကယ္တမ္း ခ်ေရးလုိက္ေတာ့ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အလုိမက်တာေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မုန္းမိတာေတြက အမ်ားသားပါ။ ေရွ႕ဆက္ ေရးမယ္ဆုိရင္လည္း ကိုယ့္ေကာင္းကြက္ေတြက နည္းေလေတာ့ ဘယ္သူမွေတာင္ အနားကပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ညီမ ငွက္ငယ္ေလး ေရဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ႏုိင္ပါေစလုိ႔။ ဒီ Tag အတြက္ မ်က္ခံုးလႈပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြကုိေတာ့ ဆက္မ Tag ေတာ့ပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

Thursday, November 27, 2008

အံု႔ပုန္း

လက္ျပရန္ခက္္
ၿပံဳးရန္ခက္နဲ႔
ႏႈတ္ဆက္မလြယ္
မျမင္ကြယ္ရာ

မေခၚသာလို႔
ေတာ္ရာမွာေန
ရင္ေတြလႈပ္ရွား
အင္အားမရွိ

မခ်ိရင္ထဲ
မင္းစြန္႔ထြက္ခြာ
တုိ႔ကုိခဲြေျပး

ေငးတိေငးငုိင္
ဟုိထုိင္သည္ထ
ေနမရဘု

အ႐ူးလုိပင္

ႏႈတ္ဆက္ခ်င္လွ်က္
ႏႈတ္ဆက္မရ
တုိ႔ဘ၀ရဲ႕

အံု႔ပုန္းအခ်စ္
ေပးမျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်စ္မ်ား .. ..

အခမဲ့ ကုိရီးယားစာသင္မယ္


http://korean.sogang.ac.kr

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Sogang တကၠသုိလ္ ကေန ကုိရီးယားစာကုိ အခမဲ့ သင္ေပးၾကားမဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေလးကုိ မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကုိရီးယားစာကုိ အေျခခံကေန အဆင့္ျမင့္ျမင့္ တတ္ကၽြမ္းသည္အထိ အြန္လုိင္းကေန ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အကၡရာေတြ၊ အသံထြက္ေတြ လည္း မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲ ေဒါင္းေလာ့ယူၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ကုိရီးယားဘာသာ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာနဲ႔ နားဆင္မႈ စြမ္းရည္ ေတြကုိ ရရွိေစမယ့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရီးယားစာသင္ရင္းနဲ႔ပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကုိပါ သင္ၾကားေပးတဲ့ အတြက္ စိတ္၀င္စားမယ္ဆုိရင္ ဒီမွာ Click လုပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပႏုိင္ၾကပါေစ။

Wednesday, November 26, 2008

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အင္တာနက္ဆုိင္မ်ား


ဘယ္သူမ်ားလဲမသိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ေနရာတုိင္းမွာ ေတြ႕ႏုိင္တာကေတာ့ စတစ္ကာမွန္မည္းမည္း တံခါးတပ္ထားတဲ့ အင္တာနက္ဆုိင္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း အင္တာနက္ကဖီး ရယ္လုိ႔ တပ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္တာနက္ ဆုိတာနဲ႔ စိတ္ထဲမ႐ုိးမရြျဖစ္ၿပီး ဝင္ထုိင္ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ တစ္ဆုိင္ ၿပီးတစ္ဆုိင္ေပါ့။ ဒီလုိ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြကုိ ဆုိင္တုိင္းနီးပါး မဟုတ္ေတာင္ ေရာက္တတ္ရာရာ ဆုိင္ေတြကုိ ထုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ထုိင္ရင္းကေန ကုိယ့္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ပုိမုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ အင္တာနက္ဆုိင္ ဆုိရင္ေတာ့ (၂)ႀကိမ္ (၃)ႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ အမ်ားအျပား ဖြင့္လာတဲ့ အတြက္ ဆုိင္ေတြကလည္း အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေမးျမန္း ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ ဆုိင္ေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အရင္က CRT ေမာ္နီတာ သံုးခဲ့တဲ့ ဆုိင္ေတြ အခုဆုိရင္ LCD ေမာ္နီတာေတြ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ေပးပါတယ္။ (၁၇)လက္မ ေမာ္နီတာအစား (၁၉) လက္မေမာ္နီတာ ေတြ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ေပးၿပီး အင္တာနက္ သံုးစဲြသူေတြကုိ ဖမ္းထားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခေၾကးေငြ အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္နာရီကုိ အစားစား ယူတာေတြ႕ရပါတယ္။ က်ပ္ ၄၀၀ ကေန က်ပ္ ၈၀၀ အထိ ယူတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဆူပါမားကတ္ ေတြေပၚမွာေတာ့ တစ္နာရီ က်ပ္ ၁၀၀၀ ယူတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မီးစက္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ဖြင့္တဲ့ ဆုိင္ေတြလည္း ေစ်းတစ္မ်ိဳးယူတာကုိ သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း Member card နဲ႔ သံုးစဲြေနတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။


အကာအရံနဲ႔သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလး

အင္တာနက္ကဖီးဆုိင္ ေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပုိႏွစ္သက္မိပါတယ္။ သူက ေကာ္ဖီ၊ အေအး၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ျပဳတ္၊ ေပါင္မုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔ ေတြအျပင္ Snack ေတြပါ လြယ္လင့္တကူ စားသံုးႏုိင္လုိ႔ပါ။ တစ္နာရီထုိင္မယ့္အစား စားရင္းေသာက္ရင္း အင္တာနက္ၾကည့္ႏုိင္ေတာ့ ႏွစ္နာရီေလာက္ ထုိင္ျဖစ္သြားတာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အင္တာနက္စၿပီး အသံုးျပဳမယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္လည္း အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္း၊ ခ်က္တင္တက္နည္း သာမက account တစ္ခု ရေအာင္ကုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆုိင္အျပင္အဆင္ေပါ့။ ႐ုိး႐ုိးပလပ္စတစ္ခံုအစား သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေအာင္ ဆံုလည္ခုံေတြ ထားေပးလာတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သံုးစဲြႏိုင္ဖုိ႔ ေမာ္နီတာ တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုးကုိ အကာအရံနဲ႔ လုပ္ေပးထားတာလည္း သံုးစဲြသူေတြကုိ စဲြေဆာင္ႏုိင္ ပါတယ္။ ေနာက္ထူးျခားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ လက္ေတာ့ပ္ျဖစ္ေစ၊ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေစ၊ ဟန္းဆက္ေတြနဲ႔ျဖစ္ေစ လာတဲ့ သူေတြကုိလည္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္တာနက္ သံုးစဲြခကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းအတူတူပါပဲ။

အကာအရံမဲ့အင္တာနက္ဆုိင္

လူသံုးမ်ားတဲ့ software ေတြျဖစ္တဲ့ VZO chat, g-Talk, Over-sea ဖုန္းသံုးစဲြသူေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ ထားတာအျပင္ အင္တာနက္ဂိမ္း ေတြကုိလည္း အခန္႔သင့္ ထည့္သြင္း ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္း ျပတ္ေတာက္သြားရင္လည္း သံုးစဲြသူေတြ ထျပန္မသြားေအာင္ မီးစက္နဲ႔ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ႏုိင္ေအာင္ သီခ်င္းမ်ိဳးစံုကုိ စက္ထဲ ထည့္သြင္းေပးထားပါေသးတယ္။ ေနာက္ ဂိမ္းကစားနည္း အစံုအလင္ေရာပါပဲ။ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ လုပ္ငန္းတူ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္မွာ ထုိးေဖာက္ဖုိ႔အတြက္ ေၾကာ္ျငာအပုိင္းကလည္း အေရးပါလာပါတယ္။ ကုိယ့္ဆုိင္ကုိ ေၾကာ္ျငာရင္းနဲ႔ ဆုိင္ရဲ႕အရည္အေသြး ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတာကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အင္တာနက္နဲ႔ အင္တာနက္ကဖီးဆုိင္ေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္ခရီး သြားတုန္း ေရာက္ခဲ့တဲ့ အင္တာနက္တက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလး၊ ပ်ဥ္မနား၊ ေနျပည္ေတာ္(ၿမိဳ႕မေစ်း)က ဆုိင္ေတြကေတာ့ အျပင္အဆင္ အေနနဲ႔ သာမန္ေလာက္ပါပဲ။ ေဘးအကာအရံ ေတြလည္း မပါတတ္ပါဘူး။ စက္က နီးလြန္းတာေၾကာင့္ ေဘးကေျပာတာ၊ web cam ကလႈပ္ရွားမႈေတြကုိပါ အကုန္ၾကား၊ ျမင္ေနရတာမုိ႔ သံုးစဲြရတာ အဆင္မေျပလွပါဘူး။ ပုိဆုိးတာကေတာ့ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ ကြန္နက္ရွင္းေကာင္းတတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္လည္ခ်င္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ သြားခ်င္တဲ့ ဘေလာဂ့္စေပါ့ ေတြကုိေတာ့ျဖင့္ သံုးစဲြခြင့္မရခဲ့တာ အမ်ားအျပားပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုိ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိ ႏိုင္တဲ့အတြက္ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ လူစည္ကားတာ မွန္ေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ ခ်က္တင္းတက္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြကသာ အမ်ားဆံုးသံုးစဲြတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါ။

(ေရာက္ခဲ့တဲ့အင္တာနက္ဆုိင္ေတြက မ်ားေတာ့ ဆုိင္နာမည္ေတြကုိေတာ့ မမွတ္မိလုိ႔ ေရးမထည့္ျဖစ္ေတာ့ ပါဘူး။)

Tuesday, November 25, 2008

ရွားပါးအြန္လိုင္း စာအုပ္မ်ား

ရွားပါးအြန္လိုင္း စာအုပ္မ်ား
www.literature.org

စာဖတ္ ဝါသနာပါသူမ်ား အတြက္ အြန္လုိင္းေပၚက အဖုိးတန္ စာအုပ္ေကာင္းေတြ ရွိတဲ့ ေနရာေလးကုိ မွ်ေဝေပးခ်င္ ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရဲ႕ Authors Index ကေန ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္တဲ့ ရွိတ္စပီးယား၊ လီယုိေတာ္လ္စတြိဳင္း၊ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း၊ ခ်ားလ္ဒါဝင္ စတဲ့ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ရွားပါးလြန္းတဲ့ စာေကာင္း ေပမြန္ေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ စာအုပ္အေရအတြက္ မမ်ားေပမယ့္ ႏွစ္သက္ေစမယ့္ စာအုပ္ေတြကုိ ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ အျပင္အဆင္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းၿပီး ေပါ့ပါးျမန္ဆန္ ေစတာကေတာ့ ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ရဲ႕ အားသာခ်က္ပါပဲ။ အြန္လိုင္းေပၚ စာဖတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ျဖင့္ ဒီကေန Click လုပ္႐ံုပါပဲ။


Monday, November 24, 2008

သံသယစိတ္ေတြ ေျဖေဖ်ာက္လုိက္ပါ


လူ႔ေလာကႀကီးမွာ ယံုၾကည္မႈဟာ လြန္စြာ အေရးပါလွပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ယူဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္ မွန္ေပမယ့္ ထုိယံုၾကည္မႈက တစ္ခဏသာ မ်က္စိတစ္မွိတ္ အတြင္းမွာလည္း ႐ုတ္ျခည္း ေပ်ာက္ကြက္သြားတတ္ တာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာနဲ႔ ခုိင္ၿမဲခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္မႈဟာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ဆံုးျဖတ္တတ္မႈေၾကာင့္ပဲ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖဲြ ကိစၥေလးနဲ႔တင္ အဆံုးသတ္ သြားရတာ ႏွေျမာစရာရယ္ပါ။

ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားသြားတယ္ ဆုိရင္ ေနာက္ဆက္တဲြ အျဖစ္နဲ႔ သံသယစိတ္က အစားထုိး ၀င္ေရာက္ လာတတ္တာ သဘာ၀ပါ။ ဒီသံသယစိတ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက်ဳိးေတြ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈ ကင္းသြားတာဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ စြမ္းပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈကုိသာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကေန ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ျပႆနာမ်ိဳးစံုကိုလည္း တားဆီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ဆက္ဆံႏိုင္မွ သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အျဖာျဖာကုိ ရရွိႏုိင္မွာ ဧကန္မလဲြပါပဲ။

စိတ္နဲ႔ကုိယ္ ကပ္မေနေပမယ့္ အမ်ားအျမင္မွာေတာ့ ေအာင္ႏုိင္သူအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားလုိစိတ္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈကုိ ဖ်က္ဆီး ႐ုိက္ခ်ိဳးခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ရင္ထဲမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ေတြရွိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ စိတ္ထင္တုိင္း ဇြတ္တရြတ္ ဖန္းတီးယူတတ္တာေၾကာင့္ ဘဝတက္လမ္း ေႏွာင္းေႏွးသြားရတတ္ တာလည္း ရွိပါတယ္။ ဇဲြႀကီးလြန္းေပမယ့္ ထုိဇြဲကုိ စနစ္တက် အသံုးမခ်တတ္တာေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးကုိသာ ရရွိတတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားတတ္ၾက ပါတယ္။

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာမွေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖုိ႔၊ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတတ္ဖုိ႔က အလြန္ပဲ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူကုိ လူအမ်ားက ခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္ ၾကသလုိ ေလာကကုိ အရြ႕ဲတုိက္ၿပီး စိတ္ထင္ရာစုိင္း ေနၾကသူေတြကုိလည္း ဖြယ္ခြာ ေရွာင္ရွားေနတတ္ ၾကပါတယ္။ လူ႔အသုိင္း အဝုိင္းမွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြမုိ႔ အေကာင္းျမင္ သေဘာထားရွိသူ၊ အရာရာကုိ အဆုိးဘက္ကေန ၾကည့္ျမင္တတ္သူ စသျဖင့္ လူေပါင္းစံုနဲ႔ ထိေတြ႕ ေျပာဆုိေနၾကရပါတယ္။ ျဖဴစင္တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔ တစ္ဖက္သားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝထား ဆက္ဆံ တတ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ကမၻာေလာကႀကီးဟာ ေနခ်င့္စဖြယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစဖြယ္ အတိျဖစ္ေနပါမယ္။ သူတစ္ပါးအေပၚ သံသယစိတ္နဲ႔ မယံုမၾကည္ ဆက္ဆံတတ္မႈကေန ေရွာင္ဖယ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။Friday, November 21, 2008

ေမ့အပ္တဲ့ အရာမဟုတ္ပါ


ေမ့အပ္တဲ့အရာမဟုတ္ပါ
thanksgiving
လူရယ္လုိ႔ ေမြးဖြားလာကတည္းက တစ္ေယာက္ထဲ ရယ္ပါ။ လူ႔ေလာကထဲ ေရာက္လာေတာ့ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကုိင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ဆုိသလုိပါပဲ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြေတြနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ အမွီသဟဲျပဳ ေနထုိင္ လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ဆုိတာ ျဖစ္တည္လာပါတယ္။ ဒီ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကေန တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ႐ုိင္းပင္းကူညီမႈေတြ ရယူၿပီး မိမိတုိ႔ ဘဝအသီးသီးကုိ ျမင့္မားေအာင္ ရပ္တည္ၾကရတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ ေက်းဇူးတရား ဆုိတာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူး ဆုိတာကေတာ့ လူတုိင္းမွာ အျပန္အလွန္ တင္ရွိေနၾကတာပါ။ မိမိကသာ သူတစ္ပါးကုိ ေက်းဇူးတင္ရေကာင္းမွန္း၊ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရေကာင္းမွန္း မသိသည္သာ ရွိရပါမယ္။ ထမင္းတစ္လုပ္ မဆုိထားပါနဲ႔ ေရတစ္မႈတ္ ေသာက္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း သူသည္ မိမိရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္သြားတာကုိ သတိမူမိရင္ ျမင္တတ္မွာပါ။ လူေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေက်းဇူးဆုိတာ ျမင္တတ္၊ သိတတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းလုိက္မလဲေနာ္။ ေက်းဇူးသိတတ္ သူဟာ ေမတၱာတရား ထားတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ေက်းဇူကုိ ျမင္တတ္ျခင္း အေၾကာင္းမွာ မိမိတြင္ ေမတၱာဓာတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္တစ္ပါးရဲ႕ တရားမွာ နာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူး မတင္လွ်င္ေနပါ၊ ေက်းဇူးမကန္းပါႏွင့္ ဟု ေျပာေလ့၊ ၾကားရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေက်းဇူးမသိတတ္တာဟာ ေက်းဇူးကန္းတာ နဲ႔ အတူတူ ပါပဲေလ။ ေက်းဇူးရွိမွ ေက်းဇြတ္ရ ဆုိသလုိမ်ိဳးေပါ့။ ေက်းဇူးကန္းသူ တစ္ေယာက္ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ မိမိတို႔ စိတ္ထဲမွာ ေက်းဇူး တင္ထုိက္သူမ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ ႐ုိေသေလးစား ေနျခင္းက ေက်းဇူး သိတတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတစ္ပါးရဲ႕ ေက်းဇူးကုိ ျပစ္မွားျခင္းဟာ မိမိကုိလည္း အက်ဳိးယုတ္ေစတဲ့ တန္ျပန္မႈ ရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေက်းဇူး သိတတ္ျခင္းဟာ ရွက္စရာ၊ ဂုဏ္ငယ္စရာ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးဟူသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လြတ္ကင္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာကုိ အစဥ္သတိရ ေအာက္ေမ့ ေနသင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ပါတယ္။

Thursday, November 20, 2008

ပုလဲဧကရီသူငယ္ခ်င္း
သူငယ္ခ်င္းကုိ ပုလဲဧကရီ လို႔တင္စားေခၚခ်င္ပါတယ္
ပုလဲဟာ က်က္သေရရွိတယ္။ ပုလဲအေရာင္ဟာ လူသားေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကုိ ခ်မ္းေျမ့မႈ အေပးႏုိင္ဆံုး ျဖစ္တယ္
သူငယ္ခ်င္းကုိ ျမင္ရရင္ ရင္ကုိ ေအးခ်မ္းၿပီး က်က္သေရရွိတဲ့ သူေလးတစ္ေယာက္လုိပဲ ျမင္မိတယ္
မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ စိတ္ထဲအၿမဲ ေမြးေနမိပါတယ္
သူငယ္ခ်င္းကကုိ ပုလဲဧကရီ လုိ႔ တင္စားေခၚေဝၚႏိုင္ေအာင္ ပုလဲဋီကာကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္

ပုလဲဟာ တစ္ျခားေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြလုိ မဟုတ္ပါဘူး
လူတုိင္းနဲ႔ လုိက္ဖက္ တင့္တယ္တယ္
ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး ပုလဲကုိ ၀တ္ဆင္ထားရင္ အားလံုးဟာ တူညီတဲ့ က်က္သေရကုိေဆာင္တယ္
တစ္ျခားေက်ာက္မ်က္ေတြက
တန္ဖိုးအလုိက္ ၾကြားဖုိ႔ ၀ါဖုိ႔ ဂုဏ္ရွိဖုိ႔ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ဖို႔ အတြက္သာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေပမယ့္
ပုလဲကေတာ့
တည္ၾကည္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း ေမတၱာတရား သက္၀င္ျခင္း စတ့ဲ
က်က္သေရ အရိပ္အေယာင္ေတြနဲ႔သာ နိမိတ္ေဆာင္ေနပါတယ္ .. ..


ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဣတၳိယတုိ႔ အလွအပအတြက္ ဖက္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္သံုးစဲြခဲ့ၿပီး
ေရစီးေၾကာင္းေတြ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ ေျပာင္းခ့ဲေပမယ့္ ပုလဲဝတ္ဆင္မႈကေတာ့
ေခတ္အဆက္ဆက္ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး ႐ုိးသြားတယ္ရယ္လုိ႔ မရွိခဲ့ဘူးဆုိတာ သူငယ္ခ်င္း သိမွာပါ
အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ပုလဲဟာ မိန္းမသားတုိ႔ရဲ႕ႏွလံုးသည္းပြတ္မွာ
ၿမတ္ႏုိးတြယ္တာ ခံုမင္စရာ ရတနာတစ္ပါးအျဖစ္နဲ႔ ထာဝရ ကိန္းေအာင္းေနလုိ႔ပါပဲ
ဒါေၾကာင့္
ပုလဲကုိ ရတနာေလာကရဲ႕ ဘုရင္မ The Queen of Gems လုိ႔ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကတယ္
ပုလဲဟာ လွပ႐ံုသာမက စန္းပြင့္တယ္ နိမိတ္ေကာင္းတယ္ ဆုိၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္ .. ..

ပုလဲဟာ ေရွးအက်ဆံုး ရတနာတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး
တစ္ျခား ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြလုိ ေသြးစရာလည္းမလုိ
အကြက္ေဖာ္စရာလည္းမလုိ အသင့္၀တ္ဆင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေသြးပညာ မေပၚခင္ကတည္းက ေခတ္စားခဲ့တယ္
ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႕ ဓမၼက်မ္းစာမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ ရဟူဒီဓမၼက်မ္းမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္
မူဆလင္တုိ႔ရဲ႕ ကုရ္အာန္ က်မ္းမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္
ပုလဲရတနာကုိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း အျဖစ္ တင္စားေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရမယ္ .. ..မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ဘက္စံု ေထာင့္စံုကေန အခ်က္အလက္ေပါင္းစံုနဲ႔ တန္ဖုိးျဖတ္ၾကသလုိ
ပုလဲေတြရဲ႕ တန္ဖုိးကုိလည္း အခ်က္(၇)ခ်က္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္
ပထမအခ်က္ အေရာင္ Colour ျဖစ္တယ္ Body Colour နဲ႔ ေရာင္ေျပး Over Tone ကုိၾကည့္ရတယ္
ဒုတိယအခ်က္က ေတာက္ပမႈစြမ္းအား Lustre
တတိယ ပုလဲရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္မွာ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းစင္မႈ
စတုတၳ ပုလဲရဲ႕ သ႑ာန္ Shape
ပဥၥမ အရြယ္ Size
ဆ႒မ အခ်က္က ပုလဲရဲ႕ သီကုံးပံု Make
သတၱမေနာက္ဆံုးအခ်က္က ပုလဲရည္ အထူအပါး Nacre Thickness တို႔ပဲျဖစ္တယ္ .. ..

သဘာဝပုလဲရဲ႕ အေရာင္ေတြကေတာ့
အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ ႏွင္းဆီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ခရမ္းေဖ်ာ့ေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ေၾကး၀ါေရာင္ ရွိၾကတယ္
ေမြးပုလဲေတြကေတာ့
အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ ႏွင္းဆီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ေငြေရာင္နဲ႔ မီးခုိးေရာင္ ေတြရွိတယ္
ပုလဲ အစစ္နဲ႔ အတုကုိ လြယ္လြယ္ခဲြျခားတဲ့နည္းကုိ သူငယ္ခ်င္း မွတ္ထားပါဦး
ပုလဲသားကုိ လူရဲ႕ ေရွ႕သြားနဲ႔ ပြတ္ၾကည့္ရတယ္
ပုလဲအစစ္က သြားကုိ သဲနဲ႔ရွသလုိ အာ႐ံုမ်ိဳး ခံစားရလိမ့္မယ္
ပုလဲအတုကေတာ့ သြားမွာ ဘာအာ႐ံုမွမရဘဲ ေခ်ာေနပါမယ္

ပုလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္နဲ႔ သတိထားရမွာေတြကေတာ့
ပုလဲကုိ အက္စစ္နဲ႔ လံုး၀မထိမိပါေစနဲ႔
အက္စစ္ မေျပာပါနဲ႔
အျပင္းစား အလွဆီ၊ အျပင္းစား ေရေမႊး၊ အျပင္းစား Hair Spray မ်ားနဲ႔ ထိလုိ႔မရဘူး
ပုလဲကုိ ၀တ္ဆင္ထားရင္ ေရေမႊးဆြတ္ထာ သတိထားေပါ့ေနာ္
ပုလဲကုိ မဝတ္ဆင္ဘဲ သိမ္းထားမည္ဆုိရင္ေတာင္ (မာဆင့္မ်ားတဲ့)
ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔ ေရာေႏွာသိမ္းဆည္းထားလုိ႔ မရပါဘူး၊ ပုလဲကုိ ပြန္းပဲ့ ပ်က္စီးေစတယ္
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ ကတၱီပါဘူးမ်ားနဲ႔သာ သိမ္းထားသင့္ပါတယ္
ႀကိဳးနဲ႔သီသြယ္ထားတဲ့ ပုလဲလည္ဆဲြဆုိရင္လည္း ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးအသစ္လဲေပးရမယ္ .. ..

ပုလဲကုိ ဝတ္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္း ပုလဲဟာ ေပၚလြင္ၿပီးသားမုိ႔
ဝတ္ဆင္သူတုိ႔နဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ စီစဥ္ရတာလည္း အဆင္ေျပလြန္းပါတယ္
မ်က္ႏွာက် ရွည္သြယ္တဲ့သူဆုိရင္ လည္ပင္းအရင္းမွာကပ္ၿပီး
ပုလဲလည္ဆဲြကုိ ဝတ္ဆင္မယ္ဆုိရင္ ရွည္သြယ္တဲ့ မ်က္ႏွာကို ေပၚလြင္ေစတယ္
ဝုိင္းတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေလးေထာင့္ပံုမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ ဣတၳိယတုိ႔ အေနနဲ႔
ရင္ညြန္႔နဲ႔ ရင္ညြန္႔ေအာက္အထိေရာက္တဲ့ ပုလဲထပ္ကံုးရွည္ကုိ ဝတ္ဆင္ေပးရမယ္
ဒါမွ ရွိၿပီးသားအလွကုိ ပုိေပၚလြင္ေစပါတယ္ .. ..အျဖဴေရာင္ဟာ လူသားေတြကုိ ခ်မ္းေျမ့မႈ အေပးႏုိင္ဆံုးအေရာင္ ျဖစ္တယ္
အျဖဴေရာင္ရွိေနတဲ့ ပုလဲဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ မဂၤလာသေကၤတ ပဲျဖစ္တယ္
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ေခတ္ဦးကတည္းကေန ကေန႔တုိင္
သန္႔စင္ျခင္း စင္ၾကယ္ျခင္း အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုလဲဟာ
အပ်ိဳစင္ အပ်ိဳမတုိ႔ ဆင္ျမန္းထားမယ္ဆုိရင္
ဒုိင္ယာနာနတ္သမီး ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ ခံရတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္မိရင္း
မၾကာမတင္ က်ေရာက္မယ့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္
စဥ္ဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနတဲ့ ေတာ္ဝင္အလွတစ္ပါး ပုလဲရတနာမ်ားနည္းတူ
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဘဝလည္း အစြမ္းကုန္ လွပ ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ပါေစလုိ႔ .. .. .. ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္

(ပင္ေလာင္းမွာ ရွိေနစဥ္တုန္းက ေရးထားခဲ့တဲ့ စာေလးျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းစာအုပ္ကုိ code မေဖာ္ျပေပးႏုိင္တဲ့ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဒီေနရာကေန အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အားလံုးကုိ ေလးစားလ်က္ပါ။)

Wednesday, November 19, 2008

လူတုိင္းအတြက္ .. ကုိယ္ပါ


လူတုိင္းအတြက္ .. ကုိယ္ပါ

ကုိယ့္မိသားစု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူကုိျဖစ္ေစ၊ ခင္မင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ျဖစ္ေစ မထင္မွတ္တဲ့ လုိအပ္တာ ေလးေတြကုိ အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္း ေပးတာက သိပ္ကုိ ႐ုိးစင္းတဲ့အကူအညီ တစ္ခုပဲလုိ႔ နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔တုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေသးေသးဖဲြဖဲြ႕ အမွတ္တမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကုိ အားေပးေထာက္ခံ ေပးတာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္နဲ႔ အင္အား ေပးေ၀ၿပီး နားေထာင္ေပးခဲ့တာမ်ိဳး ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္က်ိဳးမပါပါဘဲ လံုး၀ အတၱမဆန္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖုိ႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားေနဆဲပါ။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝနဲ႔ တျခားသူေတြ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြတစ္သားတည္း တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေပမယ့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ခဲ့မႈအတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိတဲ့အေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဘဝေနနည္းအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ အားရ ေက်နပ္မႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆုိ႐ုိးစကားတစ္ခုကုိ သာဓက ျပခ်င္ပါတယ္။ " ေပးဆပ္ျခင္းက သူရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ဆုလာဘ္ " ဆုိတာပါပဲ။ ကုိယ္ေရးလိုက္တဲ့ စာေတြအေပၚ စာဖတ္သူေတြက အသိအမွတ္ျပဳ ဖတ္ေပးတာကုိ ျပန္ၿပီး ရရွိပါတယ္။ ကုိယ္ေပးလုိက္တာနဲ႔ တုိက္႐ုိက္အခ်ိဳးအစား ညီညီ ကုိယ္ျပန္ရတာပါ။ ေမတၱာေပးရင္ ေမတၱာျပန္ရသလုိ ေစတနာဟာလည္း တံု႔ျပန္ ေစတနာ ျပန္လာတတ္ ပါတယ္။ ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အတြက္ ေကာင္းတာေလး ကူညီေပးေပမယ့္ တစ္ျခားသူေတြကေရာ ငါ့အတြက္ ဘာလုိ႔ျပန္မလုပ္ေပးတာလဲ ရယ္လုိ႔ ေတြးမိတာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ သူတစ္ပါး အတြက္ ေစတနာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္းေတြဟာ ဘဝတစ္ခုလံုး လုပ္ေဆာင္ေနရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆထားပါတယ္။ ဒါက မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပၚမွာ ထားရမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘားထား အျမင္ေလးပါ။


Tuesday, November 18, 2008

မိတ္ေဆြဆုိလားပဲ


မိတ္ေဆြဆုိလားပဲ

စာေတြ၊ ကဗ်ာေတြနဲ႔ ေနထုိင္ရတာ အလြန္မွပဲ စိတ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးေစပါတယ္။ ဘာအရသာနဲ႔မွ မတူတဲ့ အရသာနဲ႔ ျပည့္စံုလွပါတယ္။ တစ္ခါတေလ စိတ္ထဲမွာ ေနေလာင္ခံရသလုိမ်ိဳး မရႊင္လန္းရင္၊ ရည္းစားပူမိလုိ႔ စိတ္ပ်က္ ႏြမ္းလ်ေနရင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အၾကည့္မ်ားလုိ႔ ေခါင္းတစ္ခုလံုး ထံုထုိင္းေနာက္က်ိ ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း အျဖစ္နဲ႔ ကုစားဖုိ႔ရာ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးထဲက စာေတြဖတ္တယ္၊ ကဗ်ာေတြ ဖတ္တယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ ကဗ်ာကုိ ဖတ္ၿပီး ခံစားသလုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း မတတ္တေခါက္နဲ႔ ဖန္တီးထားတာေလးကုိ ျပန္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ကုိးနတ္ရွင္ ေကာင္းမႈနဲ႔ စာေတြ ကဗ်ာေတြကုိပဲ ဖတ္ေနမိပါတယ္။ စာေတြဆုိတာက သတင္းစာ၊ အားကစားဂ်ာနယ္ကေန ဗဟုသုတရေစမယ့္ စာအုပ္ စာေစာင္ အစံုစံုကုိ ဖတ္ပါတယ္။ ကေလာင္ မေရြးဘူး၊ စာပါအေၾကာင္းအရာ မေရြးဘူး ဖတ္တယ္။ စာေရးသူေတြရဲ႕ ေစတနာကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ဘေလာဂ့္မွာ ၾကျပန္ေတာ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိတယ္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ၾကည့္ရတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ မီးပ်က္မလဲ၊ ကုိးနတ္ရွင္ ဘယ္အခ်ိန္ က်မလဲနဲ႔ေပါ့။

ဒီကေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္ကုိ သြားလည္ေတာ့ သူခင္မ်ာ တစ္ေယာက္ထည္း အေဖာ္မယ့္ေနတဲ့ အျပင္၊ သူယံုၾကည္ခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြကလည္း ယံုၾကည္မႈကုိ အလြဲသံုးစား လုပ္သြားလုိ႔ ဆုိတာ သိရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ၿပီး ဒီပုိ႔စ္ေလး ေရးလုိက္မိပါတယ္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးကုိ ေခၚပါသလဲေပါ့ေလ။

မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ဆုိတာ မိမိကုိ အင္မတန္ ေပးႏုိင္ခက္တဲ့ အရာကုိ ေပးတတ္တယ္။ အင္မတန္ ျပဳႏုိင္ခက္တဲ့ အမႈမ်ိဳး၊ အကူအညီမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးတတ္တယ္။ မိမိက သတိလက္လြတ္ ျဖစ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ေစ၊ တျခားအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ေစ မေကာင္းသျဖင့္ ေျပာဆုိမိတဲ့စကား၊ ျပဳမူမိတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း သည္းခံတတ္ ရတယ္။ မိမိက လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေစခ်င္တဲ့၊ မေပါက္ၾကား ေစလုိတဲ့ စကားကုိေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အဲဒီစကား မေပါက္ၾကားေအာင္ လံုၿခံဳေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးတတ္ရတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာရင္လည္း မိမိကုိ ေက်ာခုိင္း စြန္႔ခြာမသြားဘူး။ ခ်န္မပစ္ခဲ့ဘူး။ အေၾကာင္းမသင့္လုိ႔ မိမိမွာ ပစၥည္းဥစၥာ ဆင္းရဲသြားတဲ့ အခါမ်ိဳး၊ အဆင့္အတန္းေလွ်ာဆင္း နိမ့္က်သြားတဲ့အခါ မ်ိဳးမွာလည္း မိမိကုိ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳဘူး။ အထင္ေသးတဲ့ အေျပာမ်ဳိး၊ အထင္ေသးတဲ့ အၾကည့္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကည့္တတ္ဘူး .. တဲ့။

မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတာ ကုိယ္က ခ်မ္းသာရင္ ေအာင္ျမင္ရင္ ေက်ာ္ၾကားသြားရင္လည္း မနာလုိ မ႐ႈစိမ့္ မျဖစ္ဘူး။ မိမိနဲ႔ ထပ္တူစြာပဲ (ဥပေကၡာစိတ္နဲ႔) ၀မ္းသာေန တတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ တစ္ျခားသူေတြကုိေတာင္ တစ္ဆင့္ ျပန္ေျပာျပေနတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ဆုိတာ သဒၵါတရားနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္။ စင္ၾကယ္တဲ့ သီလရွိတယ္။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မ်ားတယ္။ ၀န္တုိျခင္း မရွိဘူး။ ပညာနဲ႔လည္း ျပည့္စံုတဲ့ ပညာတတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိစိတ္ထားမ်ိဳးရွိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ဘ၀ခရီးမွာ ႀကံဳေတြ႕ရရင္ သိပ္ကုိ ေအးခ်မ္း ေျပလြင္တဲ့ ဘဝခရီး ျဖစ္မွာပါ။ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္တယ္ လုိ႔ေတာင္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္းရွိတဲ့ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ဆုိတာမ်ိဳးဟာ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းလုိ ရွားပါတယ္။ သူတစ္ပါးကုိ အထင္ေသး အျမင္ေသး ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္ျမင္ခ်င္သူ မီးဖုတ္ေက်ာက္လုိ အတုအေယာင္ မိတ္ေဆြေတြက အမ်ားသားပါ။

အခက္အခဲေတြ၊ အႏၱရာယ္ရန္စြယ္ေတြ၊ မုိးသားေတြ ကင္းစင္ၿပီး အရာခပ္သိမ္း ေအးခ်မ္းေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မွန္သမွ် ကူညီေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြေတြက လက္နဲ႔ သပ္ခ်လုိ႔ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းလွ ပါတယ္။ ကုိယ္ရီေမာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ၿပီး ရီေမာမယ့္သူေတြ မ်ားလွေပမယ့္ ငုိခန္းနဲ႔ ႀကံဳလာတဲ့အခါ ကုိယ္တစ္ေယာက္ထဲပဲ ရွိေနလိမ့္မယ္ဆုိတာ နားလည္ပါ သူငယ္ခ်င္း

သာမန္အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အျဖစ္နဲ႔ ေျပလည္ေနမယ္ ထင္ရေပမယ့္ မက္ေမာေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ခုခု၊ ရစရာ တစ္ခုခု ရွိလာၿပီဆုိရင္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ကေန ရန္သူၿပိဳင္ဘက္ ေတြအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္တာ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ရစရာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ အေျခအေနေကာင္း ေတြကုိ ကြယ္လႊင့္ပ်က္စီး ဆံုးပါးသြားေစလုိတဲ့ ဝန္တုိမစၦရိယစိတ္ မ်ား တဖြားဖြား ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ငါသာယူမယ္၊ ငါသာရေစမယ္ဆုိတဲ့ အတၱစိတ္နဲ႔ တစ္ဖက္လူကုိ မၾကည္ျဖဴႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပ်က္စီးသြားေအာင္ မႈတ္ထုတ္ ဖ်က္ဆီးတတ္႐ံုသာမက မိတ္ေဆြစာရင္းကေန မသိမသာ ဖယ္ရွားလုိ႔ ရန္သူစာရင္းကုိ သြတ္သြင္းတတ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ ဆုိပါလွ်င္ .. .. ..

သူငယ္ခ်င္း ေရ ...
အခက္အခဲနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ႀကံဳေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကုိယ့္ကုိ ဘာမွ မကူညီ မ႐ုိင္းပင္းတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳး၊ ကုိယ္လြတ္႐ုန္း သြားတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးနဲ႔ ေနာက္ေနာင္ ဘယ္ေသာအခါမွ ခရီး အတူတူ မသြားပါနဲ႔လုိ႔ပဲ အမွာစကား ေျပာလုိက္ခ်င္ပါတယ္။


ငါ .. ႏုပ်ိဳဆဲပါ


ငါ .. ႏုပ်ိဳဆဲပါ

ရန္ကုန္ေဆာင္းကုိ ေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္တယ္။ ဘာလုိ႔လည္း ဆုိေတာ့ ရွမ္းျပည္မွာလုိ လြန္လြန္မင္းမင္း ေအးတာ မဟုတ္လုိ႔ပါ။ သာမန္ အေအးဓာတ္နဲ႔မုိ႔လုိ႔ သင့္တင့္တဲ့ အေႏြးထည္ေလး ၀တ္ၿပီး အားကစား လုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလလည္း အေႏြးထည္ထက္ အားကစားဆုစ္ နဲ႔ပဲ အားကစား လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မရမ္းကုန္း ရွစ္မုိင္ကေန ကမၻာေအးေစတီလမ္း အတုိင္းေျပးၿပီး ကုကၠိဳင္းလမ္းဆံုက ဘံုေက်ာင္းမွာ ဘက္စကက္ေဘာ ဝင္ကစားတယ္။ အဲလုိ မကစားျဖစ္ရင္လည္း ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ေဘာင္ေပၚတက္ၿပီး ကုိယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္းေလး လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကန္ေဘာင္ေပၚမွာ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လူႀကီးပုိင္းနဲ႔ ၆၀ ေက်ာ္ ပင္စင္စားေတြ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒုတ္ေကာက္ ကုိယ္စီနဲ႔ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားရင္းကေန သန္႔စင္လတ္ဆတ္တဲ့ ေလကုိ တဝ႐ွဴသြင္းၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ ေဆြးေႏြးေနၾကတာကုိ ၾကားေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မလွမ္းမကမ္းကေန နားေထာင္ေနမိပါတယ္။

အသက္ႀကီးသူ အခ်င္းခ်င္း ေဖးမၿပီး စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ ေပးၾကတဲ့ စကား၀ုိင္းေလးပါ။ ငါတို႔ "မအုိၾကေသးပါဘူး" လုိ႔ ဆုိခ်င္ေနသလုိပါပဲ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူတုိင္း မအုိၾကေသးပါဘူး။ လူအုိေတြဟာ "ခ်ည့္နဲ႔အားနည္း" လာတာေတာ့ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြလုိေတာ့ မသန္စြမ္းေတာ့ဘူးေပါ့။ လူငယ္ေတြက စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္ပါတယ္။ စိတ္ေဆာင္သလုိ လုပ္ႏုိင္တယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ ခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (သက္လံုေကာင္းမႈ)ကုိေတာ့ မမီေတာ့ပါဘူး။ လူငယ္ေတြက တာတုိ၊ တာလတ္၊ တာေ၀း ေျပးပဲြေတြကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေပမယ့္ လူႀကီးပုိင္းကေတာ့ " ေအာက္ဆီဂ်င္ " မ်ားမ်ားလုိအပ္မယ့္ သြတ္လက္လႈပ္ရွားတဲ့ အားစကားနည္းေတြ ကုိေတာ့ျဖင့္ မသင့္ေတာ္ ေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း နည္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အသက္ႀကီးသူေတြ အတြက္ အားသာခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အသက္ႀကီးသူေတြဟာ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳေတြ မ်ားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ အေတြးအေခၚနဲ႔ ေဝဖန္ပုိင္းျခားမႈ စြမ္းရည္ေတြ အားေကာင္းလာတယ္။ အမွားအယြင္း နည္းနည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခိုင္မာလာတယ္။ ဘယ္လုိ ကိစၥမ်ိဳးမဆုိ ပုိမုိတိက်၊ ပုိမုိအေသးစိတ္ က်တဲ့ အကဲျဖတ္မႈေတြကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ သက္ျပည့္ ပင္စင္ယူၿပီး ေပမယ့္ အဲဒီဌာနမွာပဲ အႀကံေပးအရာရွိ အျဖစ္န႔ဲ ျဖစ္ေစ၊ နည္းစနစ္မွဴး နဲ႔ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတာကုိ ေတြ႕ျမင္ရ ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ေျခစံုၿမဲေအာင္ ရပ္ႏုိင္ၿပီ၊ ဒြိဟ သံသယေတြ ကုန္ၿပီ၊ ျပင္ပေလာကရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကုိ မတုန္လႈပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အသက္ႀကီးသူမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔ လူအုိစာရင္းထဲ သြင္းလုိက္တာမ်ိဳးကုိလည္း သူတုိ႔ ေက်နပ္ဟန္ မရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိနဲ႔ ဒြန္တဲြေနတဲ့ စကားလံုး ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ "အသက္ႀကီးေတာ့ ေရာဂါမ်ားလာတယ္" ဆုိတာပါ။ ဒီလုိ "အသက္ႀကီး" တာနဲ႔ "ေရာဂါမ်ားတာ" ကုိ အတင္းအဓမၼ ေရာေထြးၿပီး မေျပာဆုိေစခ်င္၊ မေျပာဆုိသင့္ပါဘူး။ အသက္အရြယ္ရလာလုိ႔ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ခုခံအားနည္းသြားတာမုိ႔ ေရာဂါနည္းနည္း ပုိလာတာနဲ႔ပဲ အဲဒီစကားလုံးေတြကုိ တြင္တြင္ႀကီး မသံုးစဲြသင့္ဘူးလုိ႔ ထင္မိလုိ႔ပါ။ ကုိယ္တြင္းအဂၤါေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အားနည္းလာတာေၾကာင့္ ေရာဂါပုိရလြယ္တာ ေတာ့ မျငင္းႏုိင္ေပမယ့္ ဒီ "ေရာဂါ" နဲ႔ "ညီမွ်ျခင္း" ဆဲြဖုိ႔ မသင့္ပါဘူးလုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။

လူေတြမွာ "ေမြး၊ အုိ၊ နာ၊ ေသ" ဆုိတဲ့ သဘာဝနိယာမ တရားရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ "အုိျခင္း" ကုိ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းလုို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ "နာျခင္း" ကုိလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ မိမိရဲ႕ ေနထုိင္ စားေသာက္မႈေတြကုိ အၿမဲမျပတ္ သတိျပဳ ဂ႐ုစုိက္ယူမႈ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေလးက လူငယ္ေတြထက္ ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ အသက္ႀကီး႐ံုနဲ႔ ေရာဂါရမယ္ ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ခံစားစရာ မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ "ငါ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အသက္ရွည္ေနႏုိင္သားပဲ" ဆုိတာေလးနဲ႔ တင္းတိမ္ မေနဘဲ " ငါတုိ႔ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အသက္ရွည္ၾကတယ္ " လို႔ ဆုိႏုိင္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္း "ႏုိးေဆာ္ အားေပး" သင့္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အို ေတြအခ်င္းခ်င္း တူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေတြကုိမွ်ေ၀ၾကမယ္၊ ၀မ္းနည္းစရာ ရွိရင္လည္း မွ်ေ၀ခံစားၾကမယ္၊ အခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားၾကမယ္၊ အျပန္အလွန္ ႐ုိင္းပင္းကူညီၾကမယ္၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ လူမႈ၀န္ထမ္းအလုပ္ကုိ ကူညီၾကမယ္၊ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဘ၀ေနထုိင္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ရွင္သန္မယ္၊ သိပၸံနည္းက်တဲ့ ေနထုိင္မႈပံုစံကုိ ထူေထာင္ၿပီး ဘဝဆည္းဆာကုိ ဆဲြဆန္႔ႏုိင္ၾကဖို႔နဲ႔ အခ်င္းခ်င္း အားေပးစကားေတြၾကား ခ်ိဳ႕တဲ့သြားတဲ့ ခႏၶာစြမ္းအားေတြကုိ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။


Monday, November 17, 2008

ေမြးေန႔ေလးေတြ ေရာက္ရင္

ေမြးေန႔ေလးေတြ ေရာက္ရင္

လူငယ္တုိ႔သဘာဝ ႏွစ္ပတ္လည္လို႔ ကုိယ့္ေမြးေန႔ ေရာက္ေလတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ၾကတာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးေန႔မွာ ကုိယ့္မိသားစု စံုစံုလင္လင္နဲ႔ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာေလး ခ်က္စားၾကမယ္။ စားေနက် ထမင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ရွမ္းျပည္မွာဆုိ ရွမ္းေခါက္ဆဲြ ခ်က္စားမယ္။ ရွမ္းမုန္႔တီ(ေခါက္ေဆန္႔) ခ်က္စားမယ္။ ရွမ္းထမင္းခ်ဥ္ နယ္စားမယ္၊ ရွမ္းဟင္းထုတ္ လုပ္စားမယ္ တစ္ခုခုေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္မင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္းေတြကုိ အိမ္ေခၚၿပီး ပါတီပဲြေလး လုပ္မယ္။ (ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ကုိခ်စ္တတ္လို႔ လုပ္တာပါ။) နာမည္ႀကီးတဲ့ အေက်ာ္အေမာ္ ေတြက်ေတာ့ ႏုိင္ငံသိ ေမြးေန႔ပဲြကုိ ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သဲ က်င္းပတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဆုိေတာ္ေတြ က်ေတာ့လည္း သီခ်င္းေခြ တစ္ေခြ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခ်ပ္တဲြ အေခြ ထုတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ အဆုိေတာ္ေတြ ဖိတ္ၿပီး စတိတ္႐ႈိုး ၾကတာလည္း ခဏခဏ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေမြးေန႔ရွင္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရတာလည္း ေပ်ာ္စရာ တစ္မ်ိဳးပါ။ က်န္းမာပါေစ၊ တုိးတက္ပါေစ ကအစ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္ေအာင္ ခ်စ္သူ ခင္သူေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး စခန္းသြားႏုိင္ေအာင္ အထိ ဆုေတာင္း ေပးၾကပါတယ္။ ဒါက လူငယ္တုိ႔ သဘာ၀ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ ေမြးေန႔တစ္ခါ ေရာက္ေလတုိင္း အသက္တစ္ႏွစ္ ႀကီးသြားလုိ႔ ငါအုိၿပီ ဆုိၿပီး ေသာက ေရာက္ေနၾကတဲ့ သူေတြ၊ စိတ္ပူပန္ေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိျပန္ပါတယ္။ ကုိယ့္ အသက္ႀကီးသြားတာကုိ ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြပါ။ အမွန္ေတာ့ အသက္ႀကီးလာတာဟာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ ပူပင္ေသာက ေရာက္စရာ ျဖစ္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ လဲြမွားတဲ့ အယူေတြ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ေျပာရရင္ အသက္ႀကီး လာရင္ အဘက္ဘက္က ပုိမုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာတယ္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္။ အသက္ရ လာေတာ့ ပုိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာလာမယ္၊ ပုိၿပီး ထက္ျမက္လာမယ္၊ ပုိၿပီးအေတြ႕အႀကံဳေတြ ရင့္သန္လာမယ္၊ ပုိၿပီး သန္စြမ္းလာမယ္၊ ပုိၿပီး ထက္ျမက္ ခ်က္ခ်ာလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြ ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့တာေလးေတြကုိ မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

ဘဝမွာပုိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မယ္ (Dr. Peter Ubel. M.D.)
အသက္(၇၀) အရြယ္ေတြက အသက္(၃၀) အရြယ္ေတြထက္ ပုိၿပီး ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေရာင့္ရဲၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္အရာကမွ ေပ်ာ္ရႊင္ေစသလဲ ဆုိတာကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖုိ႔ အခ်ိန္ရသြားၾကၿပီး ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ သြားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြက တုိးတက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ အိပ္ရာက ႏုိးရင္ ဘယ္အရာကုိ ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ အတြက္ ႏုိးသလဲလုိ႔ ေတြးၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္တာကုိ ပုိၿပီး လုပ္မိေအာင္ ႀကိးစားပါ။ ဒါဟာ အသက္ (၃၆)ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ (၉၆)ႏွစ္ ျဖစ္ပါေစ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ ျခင္းရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ပါပဲ။

မိမိကုိယ္ကုိ ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသပါ (Dr. Pierce J. Howard Ph.D.)
အသက္ႀကီးသူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကုိ Scan လုပ္ၾကည့္တဲ့ အခါ ဦးေႏွာက္ႏွစ္ျခမ္းရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈကုိ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ဘက္က ေတြးေခၚ စဥ္းစားဥာဏ္အပိုင္း၊ ညာဘက္က ခံစားမႈအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးလာေလ ပုိၿပီး အားေကာင္းလာေလ ပါပဲ။ ဆုိလုိတာက ဆက္သြယ္ေရးကုိ ပုိၿပီး ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာၿပီး လုိခ်င္တဲ့ အဆင့္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ရရွိ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မဂၢဇင္းေတြရဲ႕ ေနာက္ေက်ာမွာ ပါတဲ့ ပေဟဠိေတြ၊ ဥာဏ္စမ္းေတြကုိ ေျဖၾကည့္ပါ။ ဥာဏ္ကုိ အသံုးျပဳ ရတဲ့ ကစားနည္းေတြကုိ ကစားၾကည့္ပါ။ ဦးေႏွာက္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းက ဆက္သြယ္မႈေတြကုိ ပုိၿပီး အားေကာင္းလာေအာင္ အကူအညီေပးပါတယ္။

ပုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ျမန္ျမန္စဥ္းစား လာႏုိင္ေသးတယ္ (Dr. George Martzokis. M.D.)
ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကုိ သြယ္တန္း ဆက္သြယ္ထားတာေတြက အသက္ႀကီးလာေလ ပုိပုိ ႀကီးထြားလာၿပီး ထူထဲ လာပါတယ္။ အသက္ (၆၀)ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အဆ တစ္ရာ ပုိၿပီး စုေဆာင္းရရွိ ႏိုင္ၿပီး ဆယ္ဆ ပုိၿပီး ျမန္ဆန္လာပါတယ္။ အရြယ္ရလာရင္ ငါးႀကီးဆီကုိစားပါ၊ ဦးေႏွာက္ကုိ အၿမဲထက္ျမက္ သြက္လက္ ေနေစဖုိ႔ Fatty acids ေတြ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔ကုိ 3000 mg စားသံုးပါ။

စူးရွထက္ျမက္တဲ့ အာ႐ံုကုိ သိစိတ္ရရွိ ပါလိမ့္မယ္ (Dr. Elkhonon Goldberg. Ph.D.)
အလုိလုိ သိျမင္ေနတဲ့ စိတ္ေတြက အခ်ိန္အခါ အလုိက္ တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ ထင္မိရင္ အဲဒါ မွန္ကန္ပါတယ္။ စိတ္ သမာဓိအားက ၿငိမ္သက္ တည္ၾကည္လာေလ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ မွန္ကန္ေလပါပဲ။ ထုိးထြင္း သိျမင္စိတ္နဲ႔ ျပႆနာရဲ႕ အေျဖက ဘယ္ကမွန္းမသိဘဲ ေပၚထြက္လာရင္ စာဖတ္သူရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ဒီလုိ အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး က်န္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က ျဖစ္ခဲ့တာကုိ မွတ္မိသြားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအသိကုိ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေပၚမွာ အသံုးခ်လုိ႔ ရသြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသယျဖစ္ေနရင္ ဘယ္ဟာက မွန္မယ္ထင္သလဲ လုိ႔ ေမးၾကည့္ပါ။ အတြင္းကအသံကုိ ပုိၿပီး တိုင္ပင္ၾကည့္ေလ၊ ပုိၿပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ၾကားရေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အသက္ႀကီးလာရင္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ ေယာဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက အသက္ႀကီးလာတဲ့ သူေတြ အုိပယ္ မျဖစ္ၾကေစနဲ႔၊ အုိၾကြယ္ ေတြ ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ တရားသေဘာနဲ႔ ဆံုးမ ထားတာကုိ အမွတ္ရမိမွာပါ။ အုိမင္းမစြမ္းလုိ႔ ဆုိၾကေပမယ့္ ႐ုပ္က နာေပမယ့္ စိတ္ကမနာဘဲ အုိေပမယ့္ စြမ္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္။အားလံုးကုိ ေလးစားလ်က္ပါ။