Friday, November 7, 2008

ေဆးဝါးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္
ေရာဂါအလုိက္ ေဆးဝါးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ ေတြျဖန္႔ျဖဴး ေပးတဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး နဲ႔ဆုိင္တဲ့ Health Discussion Forum ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေမးျမန္းၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ေဆးေသာက္ရမည့္ ေဆးညႊန္းမ်ား၊ ထားသုိရမယ့္ေနရာ၊ ေဆးရဲ႕ တန္ျပန္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ပံု မ်ားကုိ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ေလ့လာခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အမွန္တကယ္ ၀င္ေလ့လာ သင့္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာကေန Click လုပ္ၿပီးသြားပါ။

No comments: