Saturday, October 28, 2017

အက္စစ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာသည့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ား


ပင္လယ္ေန သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ားကုိ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ေစႏုိင္သည့္ အက္စစ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာသည့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ား

ကမၻာေပၚရွိ လူသားတုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အစုိးရတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္လုိ ၾကၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္မည္ ဟု အမ်ားစုက ထင္ျမင္ ယူဆ ေနၾကသည္။ 

ထုိအခ်က္သည္ မွားသည္ဟု မဆုိသာေသာ္လည္း ကမၻာပ်က္ႏုိင္သည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္က သီးျခား ရွိေနျပန္သည္။ ထုိအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ဂ႐ုစုိက္၍ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပင္ျဖစ္သည္။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စစ္ေရးကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္လုိ ၾကသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ထဲတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ပါ၀င္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေရးကုိ ယခုအခါ အေရးေပး လုပ္ကုိင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

သမုိင္းတြင္ အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရးကုိ ေရွ႕တန္းမွ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခု ေဒၚနယ္ထရမ့္ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က ပုိၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္ လာသည္အထိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အေရးမစုိက္သူက အေမရိကန္ ျဖစ္လာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္သည္ ကမၻာႀကီးကုိ ကုစားရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ဟုဆုိကာ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးေနၾကၿပီး အခ်ိန္ေႏွာင္းလွ်င္ ကုစားမရ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ကုစားမရလွ်င္ ယခု ၂၁ ရာစု မ်ိဳးဆက္လူသား မ်ားသည္ ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးမႈ၏ သမုိင္းတရာခံ ျဖစ္မည္ဟူ၍ပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးလ်က္ ရွိသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသားတုိ႔မသိေသးသည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ကုိ ပမာဏမ်ားစြာ စုပ္ယူႏုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚက ထြက္လာသည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ မွန္သမွ်ကုိ သစ္ပင္မ်ားက စုပ္ယူမႈ အားအေကာင္းဆံုး ဟု ယခင္က ယူဆထားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခု သစ္ပင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္က ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ မ်ားစြာ စုပ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိ လာၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ သစ္ပင္ႏွင့္ ပင္လယ္ မတူညီသည့္ အခ်က္က ပင္လယ္ထဲ၌ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ က မေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ဘဲ ပင္လယ္ကုိ အက္စစ္ပံုစံ အသြင္ေျပာင္းေပး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ မ်ားၿပီး အက္စစ္ ျဖစ္သြားသည့္ ေနရာတစ္၀ုိက္၌ မည္သည့္သက္ရွိမွ် မေနႏုိင္ေတာ့ေပ။ ေနာက္ဆံုး သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားပင္ ပ်က္စီးသြားရသည္ အထိ အက္စစ္ပင္လယ္ေရ တုိ႔က ျပင္းထန္သည္။

မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အစီရင္ခံစာအရ ပင္လယ္ျပင္၌ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ပမာဏ ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီး ငါးအေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာ ေနသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ထုိအတုိင္း ဆက္သြားလွ်င္ ပင္လယ္ထဲ၌ ရွင္သန္ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းကုိကုိ ထိန္းေပးထားႏုိင္သည့္ အပင္မ်ားပင္ ေသဆံုးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္က လူတုိင္းကုိ မ်က္ခံုးလႈပ္ ေစခဲ့သည္။

သိပၸံပညာရွင္ ၂၅၀ ေက်ာ္တုိ႔ ပင္လယ္ထဲ၌ ၈ ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳ လုပ္ထားသည့္ ႏွစ္ရွည္ ေလ့လာခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံသားတုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ စားသံုးၾကေသာ ေကာ့ ဟုေခၚသည့္ ငါးအမ်ိဳးအစားပင္ ယခုအတုိင္း ဆက္သြားပါက ေလးပံုတစ္ပံု ေလာက္အထိ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ သည္ဟု ဆုိသည္။ ကမၻာေပၚ၌ ငါး အလြန္အကၽြံ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးသုဥ္းမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနရသည့္ အထိ အက္စစ္ပင္လယ္က ပုိၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေနျပန္သည္။

ထုိအခ်က္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိသည္။ မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လွ်င္ ေတာင္မွ ထိန္းထားႏုိင္ရန္ လုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ COP21 ကုိ တ႐ုတ္တုိ႔က လုိက္နာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ တက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ၿပီး အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္က႑ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ရာခ်ီနီးပါး အသံုးျပဳခဲ့သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကို မထိခိုက္ေစမည့္ ေလစြမ္းအင္ တာဘုိင္မ်ား ဆုိလွ်င္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း တစ္ခု တပ္ဆင္ႏိုင္သည္ အထိ တ႐ုတ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က COP21 မွ ႏုတ္ထြက္သြား ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အခ်ိန္က စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္က လူသားတုိ႔အတြက္ အလုိအေလွ်ာက္ အက်ိဳးျပဳၾကၿပီး မုန္တုိင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီး ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားကုိ လူသားတုိ႔က ဖ်က္ဆီး ေနၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္း သစ္မ်ား အလြန္အကၽြံ ခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာသည္။ ပင္လယ္ျပင္၌ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္ရွိလာကာ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ထဲ၌ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အေရအတြက္က ငါး အေကာင္ အေရအတြက္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပား လာမည္ဟူ၍ စစ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပေနၾကသည္။

ပင္လယ္ျပင္ႀကီးက အက္စစ္ပင္လယ္ျပင္ႀကီး ျဖစ္သြားမည္ ဆုိလွ်င္ ပင္လယ္ျပင္ကုိ မွီခုိေနသည့္ သက္ရွိသက္မဲ့ အားလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ ျပန္လည္ကုစား ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ေနၿပီ ဆုိျခင္းထက္ အလုိအပ္ဆံုး အခ်ိန္ဟုဆုိလွ်င္ ပုိ၍ မွန္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ကုစားမည့္အထိ ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားလည္း ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေရးသားလုိက္ရ ပါသည္။ ( ရွိန္းထက္ )

No comments: