Wednesday, December 13, 2017

ေျခဖေနာင့္နာျခင္း


ေျခဖေနာင့္နာျခင္း

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သူတုိင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမွ်ေျခလွမ္း ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ အထိ လမ္းေလွ်ာက္ၾကေလ့ ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရန္ ေျခဖ၀ါး ႏွစ္ဖက္တြင္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေသာ အ႐ုိး ၊ အေၾကာ ၊ အဆစ္ ႏွင့္ အရြတ္မ်ား ရွိရေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျခဖ၀ါးမ်ားသည္ မတ္တတ္ရပ္ ေနစဥ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေျပးလႊားေနစဥ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းပုိးေပး ထားေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖ၀ါးအတြင္းရွိ အရြတ္ျပားအား ၀န္ပိသျဖင့္ ျဖစ္ရသည္။


ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အား မၾကာမၾကာ ဒုကၡေပး တတ္ေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေ၀ဒနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လုိ ႐ုိး႐ုိးအရပ္စကားျဖင့္ Heel pain ဟု ေခၚၾကေလ့ရွိၿပီး ေဆးပညာ ေ၀ါဟာရမွာ Plantar fasciitis ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ေျခဖေနာင့္႐ုိး က်ီးေပါင္းတက္ ေ၀ဒနာ Heel spur syndrome ဟုလည္းေကာင္း ၊ အေျပး အားကစားသမား မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဖေနာင့္နာ Runner's heel ဟုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚၾကပါ ေသးသည္။ ျမန္မာမ်ားက အသားေၾကျခင္း ဟု ေျပာၾကသည္။

အစပုိင္းတြင္ တစ္ခါတရံသာ နာတတ္ေသာ္လည္း ၾကာလာသည့္ အခါတြင္ ေျခဖေနာင့္ ၊ ေျခဖ၀ါးေအာက္ဘက္ ၊ ေဘးဘက္ႏွင့္ ေျခခ်င္း၀တ္ တစ္၀ုိက္တုိ႔တြင္ ခံစားရေသာ နာတာရွည္ ေ၀ဒနာတစ္ခု ျဖစ္လာတတ္ ေလသည္။ 

လူလတ္ပိုင္း အသက္အရြယ္တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ေျခဖေနာင့္နာျခင္း သည္ ေျခဖ၀ါးတြင္ ခံစားရတတ္ေသာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာ အမ်ိဳးအစား အားလံုး၏ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္တတ္သည္။ ေျခဖေနာင့္နာျခင္း ေ၀ဒနာကုိ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးက် တစ္သက္တြင္ တစ္ႀကိမ္မွ် အနည္းဆံုး ခံစားရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ အ၀လြန္ေသာ လူလတ္ပုိင္း အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္ အမ်ိဳးသား အားကစားသမား မ်ားတြင္ ပုိမုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအရ ေျခဖေနာင့္နာသူ အားလံုး၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ အေရအတြက္မွာ အ၀လြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အားကစားသမား မဟုတ္သူမ်ား ထဲတြင္ အ၀လြန္ကဲျခင္း ႏွင့္ ေျခဖေနာင့္နာျခင္း တုိ႔မွာ မ်ားစြာ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျခဖ၀ါး က်သူမ်ား ၊ ေျခဖမုိး ခံုးတက္ေနသူမ်ား ၊ ဖေနာင့္ေၾကာ တင္းသူမ်ား ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖိနပ္ကုိ မစီးၾကသူမ်ား ၊ အေျပး အားကစား သမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တတ္ရပ္ၾကရ သူမ်ားသည္ ေျခဖေနာင့္နာျခင္း ျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားေနသည္။

နာတာရွည္ ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္လာျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ နည္းနည္း ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အခ်ိန္ယူကာ ဒဏ္သေဘာ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ရာ အခ်ိန္တုိတုိ အတြင္း လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္းရန္ မလြယ္ကူေပ။ သုိ႔ေသာ္ စနစ္တက် ကုသမႈ ခံယူပါက ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း သက္သာမႈ ရွိႏုိင္ေလသည္။

အထက္တြင္ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ေျခဖ၀ါးမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္အား ထမ္းပုိးေပးထား ၾကေလရာ လံုး၀နီးပါး ေပ်ာက္ကင္းရန္ အတြက္ လအနည္းငယ္မွ တစ္ႏွစ္ခန္႔အထိ ၾကာတတ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေျခဖေနာင့္ နာသူမ်ားသည္ ဆရာ၀န္ ၊ အ႐ုိးခဲြစိတ္ အထူးကုဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာအဆစ္ကု ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပသသင့္ ေလသည္။

ေျခဖေနာင့္ နာျခင္းသည္ ေျခဖေနာင့္႐ုိး ႏွင့္ ေျခေခ်ာင္းမ်ားအား တြယ္ဆက္ ေပးထားေသာ အရြတ္ျပားႀကီး ေရာင္ရမ္းလာသျဖင့္ ျဖစ္ရသည္။ စူးစူးရွရွ နာတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မနက္ခင္းတြင္ အိပ္ရာက ႏုိးလာေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ၾကာၾကာထုိင္ၿပီးေနာက္ ျပန္ထရပ္ေသာ အခါတုိ႔တြင္ သိသိသာသာ နာျခင္းကုိ ခံစားရေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျခလွမ္း အနည္းငယ္ေလွ်ာက္ၿပီး ေသြးပူသြားေသာ အခါတြင္ သက္သာသြား တတ္သည္။ ေလွကားတက္ေသာ အခါႏွင့္ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီးစ တုိ႔တြင္လည္း ေျခဖေနာင့္ ပုိၿပီးနာႏုိင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေျခဖေနာင့္နာသည့္ လူနာမ်ားသည္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္ အတုိင္း အနားယူျခင္း ၊ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး ႏွင့္ အေရာင္က်ေဆးမ်ား ေသာက္ျခင္းျဖင့္ လအနည္းငယ္ အတြင္း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသြား တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေဆးမ်ားသံုးစဲြသည့္ အျပင္ အေၾကာအဆစ္ ဆုိင္ရာကုသမႈ မ်ားျဖင့္လည္း တဲြဖက္ ျပဳလုပ္ၾက ရသည္။

အေၾကာအဆစ္ ကုသမႈတြင္ ေသြးအသြားအလာ ေကာင္းေစေသာ တင္းေနသည့္ ၾကြက္သားမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ေသာ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာကုိ သက္သာေစေသာ ကုသစက္မ်ား အသံုးျပဳလ်က္ လည္းေကာင္း ၊ ေျခေထာက္ ႏွင့္ ေျခဖ၀ါးမ်ားအား လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေစျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ားကုိ ရွင္းျပမွာၾကား ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း စနစ္တက် ကုသေပးသည္။

ေအာက္ပါ အေၾကာအဆစ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ တင္းေနေသာ ၾကြက္သားမ်ား ႏွင့္ အရြတ္ျပား တုိ႔အား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေ၀ဒနာမွ သက္သာမႈ ရေစႏုိင္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီတြင္ နာသည့္ေနရာမ်ားကုိ ေရခဲ သုိ႔မဟုတ္ ေရေႏြးျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ကပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁) ။   ။ လံုခ်ည္ကုိ လက္ငါးလံုးခန္႔ ေခါက္ၿပီး ေျခဖ၀ါး (ေျခေခ်ာင္းမ်ား၏ ေအာက္ဘက္ေနရာ ) တြင္ ရစ္ပတ္လ်က္ အေပၚသုိ႔ ညင္သာစြာ တျဖည္းျဖည္း ဆဲြတင္ေပးပါ။ ဖ၀ါးႏွင့္ ဖေနာင့္ေၾကာ တုိ႔ ခပ္တင္းတင္းေလး ျဖစ္လာသည္အထိ (မနာက်င္ေစရ) ဆဲြတင္ေပးရင္း ၅ စကၠန္႔မွ ၇ စကၠန္႔ခန္႔ ထိန္းထားၿပီး ျပန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ ဒူးလံုး၀ မေကြးရ။ ယင္းသုိ႔ ၃ ၊ ၄ ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကုိ ႏွစ္ၾကိမ္ လုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၂) ။   ။ နံရံကုိ လက္ေထာက္ရပ္လ်က္ ေျခဖေနာင့္ေၾကာ ေျဖလုိသည့္ဘက္မွ ဒူးအားဆန္႔ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဖေနာင့္ေၾကာ တင္းလာသည္အထိ ေျခ်င္း၀တ္ကုိ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ ညင္သာစြာ ေကြးညြတ္ေပးပါ။ ထုိသုိ႔ ၅ စကၠန္႔ မွ ၇ စကၠန္႔ခန္႔ ထိန္းထားၿပီးေနာက္ မူလ အေနအထားသုိ႔ ျပန္သြားလ်က္ ၃ ၊ ၄ ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ လုပ္ေပးပါ။ တစ္ေန႔ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးႏုိင္ ပါသည္။

ေဆးေသာက္ျခင္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ အျပင္ ေျခဖ၀ါးအား ၀န္ပိေစေသာ ၾကာၾကာ မတ္တတ္ရပ္ျခင္း ၊ ခရီးေ၀းႏွင့္ ေျပးလႊားျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ပါက ေ၀ဒနာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းမႈ ျမန္ဆန္ႏုိင္ ပါသည္။ ။

တင္ေမာင္ေအး (ကန္႔ဘလူ)
ျမ၀တီေန႔စဥ္

No comments: