Saturday, June 22, 2019

ႏွစ္တစ္ရာပင္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး


ႏွစ္တစ္ရာပင္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ယေန႔ကမၻာမွာ ၎အပင္ကုိ Ginkgo လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ Ginkgo ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းမွာ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ႐ုကၡဗဒပညာရွင္ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဘုရား ေက်ာင္း၀င္းဥယ်ာဥ္တစ္ခု ထဲတြင္ အပင္မ်ားကို ေလ့လာရင္း ဂ်ပန္အေခၚ Ginkgo (ဂ်င္က်ဳိ)ပင္ကုိ စတင္ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ထုိဂ်ာမန္ပညာရွင္က ဂ်င္က်ဳိပင္ကုိ ေလ့လာ၍ သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၇၁၂ ခုႏွစ္မွာ Ginkyo ဂ်ပန္အသံထြက္ကိုလုိက္ၿပီး Ginkgo ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ ရာမွအစျပဳ၍ ၎အပင္ကုိ Ginkgo Biloba ဟု အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုကၡဗဒအရ Ginkgoaceae မ်ဳိးရင္းျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးစိတ္မွာ Ginkgoales ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္က Ginkgo ပင္၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရတာေၾကာင့္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏွစ္တစ္ရာပင္ ကုိ ကမၻာဦးပင္လုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။


သက္ရွိအပင္ေတြထဲတြင္ သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆုံးႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို အခံႏုိင္ဆုံးေသာ အပင္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ရင္းေဒသမွာ တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ယင္ရွင္ ့လုိ႔သုံးကာ ေငြေရာင္အဆင္းရွိေ သာ တ႐ုတ္ဆီးသီးဟု အဓိပၸါယ္ ပါတယ္။ ယင္ရွင့္မွ ရင္းေကာ၊ ရင္းေကာမွပုိင္ေကာလုိ႔ ေခၚဆုိလာၾကၿပီး ေနာက္၄င္းတ႐ုတ္အမည္ ပုိင္ေကာကုိ ျမန္မာမႈျပဳ၍ ပဲေကာ (ႏွစ္တစ္ရာပဲ)ဟု အမည္တြင္ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္တြင္ ပဲ ဟုပါရွိေသာ္လည္ ပဲေစ့အမ်ဳိး အစားမဟုတ္ပါ။ ခ်ဳိ၊ ဆိမ့္၊ ခါးသက္ရသာ သုံးမ်ဳိးေရာထားသည့္ အရသာထူးလွေသာ အေစ့ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲေကာေစ့ကုိ ေၾကာ္စားေလ့ရွိၾကသလုိ စြပ္ျပဳတ္အျဖစ္လည္း ေသာက္သုံးၾက ပါတယ္။ တ႐ုတ္႐ုိးရာ ဟင္းလ်ာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ မ်ားႏွင့္႐ု ိးရာအစားအစာမ်ားတြင္လည္း ပဲေကာေစ့ကုိ အသုံးျပဳ ၾကပါတယ္။

ထူးျခားဆန္းျပား ႏွစ္တစ္ရာပဲပင္မ်ား

ႏွစ္တစ္ရာပဲပင္၏ အသက္ရွည္ေသာ အစြမ္းသတိ္ၱမွာ အံ့မခန္းပါ။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ဟီ႐ုိရွီးမားႏွင့္ နာဂါစကီၿမိဳ႕တုိ႔ကို အဏုျမဴဗုံးႀကဲခ်ခံရၿပီး ၄င္းၿမိဳ႕ မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္း က်င္မ်ားတြင္လည္း ျပာပုံအတိ ေလာင္မီးက်ခဲ့ပါတယ္။ အဏုျမဴဗုံးေပါက္ေသာ ေနရာႏွင့္ ၂ ကီလုိမီတာ အတြင္း မွာရွိေနေသာ Ginkgo Biloba အပင္သည္လည္း မီးေသြးေျခာက္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မီးေသြးေျခာက္ျဖစ္ေနေသာ ၎အပင္ဟာ ဗုံးဒဏ္သင့္ၿပီး ရက္ ၂၀ ခန္႔အၾကာတြင္ အရြက္ႏုမ်ားျပန္၍ ထြက္လာသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ျမင္ၾက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၎ အပင္အမ်ဳိးအစား ကို ႏ်ဴကလီးယား ဗုံးေပါက္ၿပီး မေသတဲ့အပင္၊ ၎အသီးကုိ မေသသီးဟုဆုိ ၾကကာ ေဆးပညာ႐ႈေထာင့္ မွေန၍ ၀ိေသသကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာၾကတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္ရွည္ေသာ အပင္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ရွန္ဟုိင္းေဒသတြင္ ႏွစ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ Ginkgo ပင္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအးျမ၍ စြတ္စုိေသာ ေဒသမ်ား တြင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား တုိ႔တြင္လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ျပင္ဦးလြင္ ႏွင့္ျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ပုိင္း တုိ႔တြင္ ႏွစ္တစ္ရာပဲပင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းၾကၿပီး ယေန႔ျပင္ဦးလြင္၏ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ Ginkgo Biloba ပင္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ရာ ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားဟာ ေလဒဏ္၊ မုိးဒဏ္သာမက ပုိးမႊားဒဏ္ေတြပါ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါ တယ္။ ျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီး မသန္႔ရွင္းေသာ ေလကုိစုပ္ယူ၍ သန္႔ရွင္းေ သာေအာက္ဆီဂ်င္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏုိင္  ေသာအ ပင္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရစီးေရလား ျပား ႏွစ္တစ္ရာပဲ ပင္မ်ားႏွစ္တစ္ရာပဲပင္၏ အသက္ရွည္ေသာေကာင္း မြန္ေသာေနရာမ်ားမွာ အဓိကေပါက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ အရြက္၏ ပုံသဏၭာန္မွာ အ၀ုိက္ႏွစ္၀ုိက္ပါေသာ ယပ္ေတာင္ပုံစံ ျဖင့္လွပပါတယ္။ အရြက္၏ထူးျခားခ်က္မွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ရွိ၍ ေႏြရာသီတြင္ စိမ္းေနေသာအရြက္ဟာ ေဆာင္းဦးေပါက္ေရာက္ေသာအခါ အ၀ါေရာင္ ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ၀ါၿပီးေနာက္ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွ တစ္လအတြင္း အရြက္ေႂကြက်ပါတယ္။ ေဆာင္းဦးရြက္ေႂကြ အပင္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

အပင္မွာ အဖုိပင္၊ အမပင္ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အမပင္မွ အသီးသီး၍ ထိုအသီးတြင္ အခြံႏွစ္ခုပါရွိေနၿပီး ႏူးညံ့၍ အရည္ရႊမ္းေသာ အျပင္ခြံႏွင့္ မာေသာအတြင္းအခြံ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏူးညံ့ေသာ အျပင္ခြံမွ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာ မရွိေသာ ရနံ႔ကိုထုတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ မာေသာအတြင္းခြံကုိ ဖယ္လုိက္ပါက အေစ့ကုိ ရရွိပါတယ္။ ၎င္းအေစ့ကုိ ပဲေကာ (ႏွစ္တစ္ရာပဲ)အျဖစ္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားသုံးၾကပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ရာပင္ႏွင့္က်န္းမာေရး

အသီးသာမက အရြက္ေတြပါေဆးဖက္၀င္ကာ သမုိင္းမတင္မီ ေခတ္ကတည္း ကစ၍ ေဆး၀ါးအျဖစ္ သုံးစြဲလာခဲ့ၾကပါတယ္။ USDA ေခၚ အမ်ဳိးသား အာဟာရျပဳအဖြဲ႕မွ ေလ့လာမႈအရ ၁၀၀ ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ပဲေကာေစ့တြင္ ခြန္အား ၁၈၂ ကယ္လုိရီ၊ ကစီဓာတ္ ၃၇ ဒသမ ၆ ဂရမ္၊ ပ႐ုိတင္း ၄ ဒသမ ၃၂ ဂရမ္၊ အဆီဓာတ္ ၁ ဒသမ ၆၈ ဂရမ္၊ ေဖာလိပ္ ၅၄ မုိက္ခ႐ုိဂရမ္၊ နီအာစင္း ၆ မီလီဂရမ္၊ ပန္တုိသနစ္အက္စစ္ သုည ဒသမ ၁၆ မီလီဂရမ္၊ ပုိင္ရီေဒါက္ဆင္း သုည ဒသမ ၃၂၈ မီလီဂရမ္၊ ရီဘုိဖလာဗင္ သုည ဒသမ ၁၆ မီလီဂရမ္၊ သီအာမင္ သုည ဒသမ ၂၂ မီလီဂရမ္၊ ဗီတာမင္ေအ ၅၅၈ IU ၊ ဗီတာမင္စီ ၁၅ မီလီဂရမ္၊ ဆုိဒီယမ္ ၇ မီလီဂရမ္၊ ပုိတက္စီယမ္ ၅၁၀ မီလီဂရမ္၊ ကယ္လ္စီယမ္ ၂ မီလီဂရမ္၊ ေကာ့ပါး သုည ဒသမ ၂၇၄ မီလီဂရမ္၊ သံဓာတ္ ၁ ဒသမ ၀၀ မီလီဂရမ္၊ မဂ္ၢနီစီယမ္ ၂၇ မီလီဂရမ္၊ မဂ္ၢနီးစ္ သုည ဒသမ ၁၁၃ မီလီဂရမ္၊ မီးစုန္း ၁၂၄ မီလီဂရမ္ႏွင့္ ဇင့္ သုည ဒသမ ၃၄ မီလီဂရမ္တုိ႔ အသီးသီးပါရွိေနၾကပါတယ္။

အရြက္ႏွင့္က်န္းမာေရး
အရြက္ထဲတြင္ ဖေလဗုိႏြိဳက္ဓာတ္ႏွင့္ တာပင္းႏြိဳက္ဓာတ္ ေတြပါရွိေနၾကၿပီး ၄င္းဓာတ္ေပါင္းစုက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  က်န္းမာ ေရးအက်ဳိးအာနိသင္ ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ အရြက္ကုိ ေရေႏြးဆူဆူတြင္ခတ္၍ ေသာက္သုံးေပးပါ။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရြက္မွ အဆီအႏွစ္ထုတ္ယူၿပီး ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၏ေရာင္း အားအေကာင္းဆုံး ေဆးဖက္၀င္အပင္ တစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အရြက္တြင္ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ေပါင္းစုမ်ားက လူ႔ခႏၶာ ကုိယ္ရွိ ဆံျခည္မွ်င္ ေသြးေၾကာေလးမ်ားကို ေသြးေကာင္းစြာ လွည့္ပတ္စီးဆင္း ေစပါတယ္။ ေျခဖ်ား၊ လက္ဖ်ား၊ နားရြက္၊ မ်က္စိ၊ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလုံး၊ အဆုတ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း စသည့္တစ္သွ်ဴးမ်ားထံသုိ႔ ဆံျခည္မွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ စြမ္းရွိပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၀ဒနာဆုိးမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ထုံက်င္ျခင္း၊ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ပန္းေသပန္း ညိႇဳးျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္း၊ အနာမက်က္ ျခင္းတုိ႔အတြက္ ႏွစ္တစ္ရာပင္၏အရြက္က ေကာင္းက်ဳိးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ႏွလုံး တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ ေသြးေၾကာနံရံ ထူ၍ ေသြးေၾကာက်ဥ္း ျခင္းတုိ႔မွလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးတုိးေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ ႏွစ္တစ္ရာပင္၏အရြက္ကုိ အားကုိးထုိက္ ပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ရာပဲ(ပဲေကာ)ႏွင့္က်န္းမာေရး

ပဲဟုေခၚေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ပဲ အမ်ဳိးအစားမဟုတ္ပါ။ Ginkgo Biloba သီးအတြင္း မွရရွိေသာ အေစ့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ ေရာင္ရမ္းနာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ ေ ျခအလားအလာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပဲေကာေစ့ထဲတြင္ စြမ္းအားျပည့္ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းမ်ားပါရွိေနၾကၿပီး ၄င္းပစၥည္းမ်ားက ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ဖရီးရယ္ဒီကယ္လ္မ်ား အႏၲရာယ္ကုိ တုိက္ထုတ္ေပးကာ က်န္းမာေရး ကုိအေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ႏွလုံးႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာမ်ားတြင္ ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစ၍ ႏွလုံးကုိက်န္းမာေစပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႏွလုံးေသြးေၾကာႏွင္ ့ပတ္သက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေလျဖတ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ပဲေကာေစ့က ဦးေႏွာက္သုိ႔ ေသြးစီးဆင္း လည္ပတ္ေစႏုိင္၍ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္အား ေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္။ စိတ္႐ူးသြပ္ပ်ံ႕လြင့္ ျခင္းေရာဂါႏွင့္ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါတုိ႔ အတြက္ကိုလည္း ပဲေကာေစ့က လြန္စြာေကာင္း က်ဳိးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္းကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္က်ေရာဂါရွိသူမ်ား ပဲေကာေစ့ကုိ မၾကာခဏစားေပးပါ။ မ်က္လုံးႂကြက္သား တစ္၀ုိက္အတြင္းရွိ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစ၍ မ်က္စိကုိ က်န္းမာေစပါတယ္။ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ မ်က္စိမႈန္ ေ၀ျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာမႈေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ပဲေကာေစ့က ေသြးလည္ ပတ္မႈေကာင္းေစ တဲ့အျပင္ ေရာင္ရမ္းနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္၍ ေခါင္းအုံ၊ ေခါင္းခဲ၊ ေခါင္းကုိက္ ျခင္းႏွင့္ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။ ပဲေကာေစ့ တြင္ပါရွိေနေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေပါင္းစုမ်ားက အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းစနစ္ကုိ ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစ ပါတယ္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေ၀ဒနာသည္မ်ား အတြက္ကုိလည္း ပဲေကာေစ့က ေကာင္းက်ဳိးျပဳ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးဆုံး ကုိင္ေ၀ဒနာမ်ား အတြက္ ပဲေကာေစ့က ေဆးဖက္၀င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေသြးဆုံးၿပီးေနာက္ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ နည္း၍ အိမ္ေထာင္ေရးသုခမခံစားႏုိင္သူမ်ားအတြက္ကိုလည္း ပဲေကာေစ့ မၾကာခဏစားေပးသင့္ပါတယ္။

သတိျပဳရန္

အထူးအားျဖင့္ သတိေပးလိုသည္မွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားမစားသင့္ေပ။ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္မည့္သူမ်ား မစားရ။ သီဟုိဠ္ေစ့ႏွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား ပဲေကာေစ့မစားသင့္ေပ။ ေသြးက်ဲေရာဂါ ရွိသူမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏႏွာေခါင္း ေသြးလွ်ံ တတ္သူမ်ားအထူးေရွာင္ရွားပါ။ အခ်ဳိ႕သူေတြမွာ ပဲေကာေစ့ႏွင့္ေမြးရာပါဓာတ္မတည့္ေရာဂါပါလာတတ္၍ ပဲေကာေစ့စားၿပီးေနာက္ ရင္တုန္း၊ ေမာပန္း၊ မူးေ၀၊ ႏွာေစး၊ ဗုိက္နာ၊ ေအာ့အန္၊ ၀မ္းသြားျခင္း၊ အေၾကာေပ်ာ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပဲေကာေစ့ကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စားဖူးသူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင့္႐ုံ ေလာက္သာစားပါ။

ေပါက္ေပါက္
ပံုမ်ား = အင္တာနက္

No comments: