Monday, June 16, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၂)Studying-singapore.com

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိသူ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင့္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုကုိ ၂၀၀၆ ကတည္းက အင္တာနက္ေပၚ တင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ ျမန္မာ Version ျဖင့္ Smart Resources Co., Ltd မွ လႊင့္တင္ေပးထာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္လုိတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိထားမဲ့ အခ်က္မ်ား၊ မိမိ ေအးဂ်င့္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ကုန္က်ႏုိင္မည့္ ပညာသင္စရိတ္၊ ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာမႈစရိတ္မ်ား ကုိလည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာမက စင္ကာပူ ေဒၚလာျဖင့္ပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတုိင္းရဲ႕ ၀င္ခြင့္လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ IELTS စာေမးပဲြ ေျဖမဲ့သူေတြ reading ပုိင္းကုိ ေလ့က်င့္ႏုိင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ပုိင္း အြန္လိုင္းစာေမးပဲြကုိ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေျဖဆုိလုိ႔ရတဲ့ ေတြနဲ႔လည္း လင့္ခ္ေပးထားတယ္။

No comments: