Thursday, June 12, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၂၀)Cartoonbank.com

ကမၻာအႏွံ႕အျပားရွိ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားတဲ့ နယူးေယာက္ကာ မဂၢဇင္းႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာတြန္းမ်ားကုိ အဓိကစုစည္း ေဖာ္ျပတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ မဂၢဇင္းရဲ႕ အႏုပညာေျမာက္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုး စာအုပ္မ်ားကုိလည္း စုစည္းေပးထားတယ္။ ကာတြန္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္၊ ကာတြန္းဆရာ အမည္အလုိက္ အကၡရာစဥ္နဲ႔ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ ကာတြန္း အသစ္မ်ားကုိလည္း သီးသန္႔က႑ အျဖစ္ စုစည္းထားပါတယ္။ နယူးေယာက္ကာ ကာတြန္းမ်ား အဓိကသိမ္းဆည္း ထားသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အျခားမဂၢဇင္းရဲ႕ ကာတြန္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီမ်ား၊ လံုးခ်င္းကာတြန္း စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကာတြန္း ကြက္မ်ားကုိ ပံုသပ္သပ္ဆဲြထည့္ၿပီး မိမိက စာသား(caption) ၀င္ျဖည့္ရတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာ ဂိမ္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရမယ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကာတြန္းဖတ္သူမ်ားအတြက္ သာမက ကာတြန္းပညာရွင္မ်ား အတြက္ပါ သီးသန္႔က႑ မ်ားပါ၀င္၍ ကာတြန္းနဲ႔ပတ္သက္လွ်င္ ျပည့္စံု စံုလင္ေသာ အြန္လိုင္းဘ႑ာတုိက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ႀကီးဟု တင္စားႏုိင္ပါတယ္။

No comments: