Sunday, June 1, 2008

ကြာကြာ မားမား Web ကမၻာ (၃)W3.mocoloco.com
ေခတ္ၿပိဳင္ ဒီဇုိင္းနဲ႔ ဗိသုကာလက္ရာေတြကုိ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ၀ယ္ယူလုိ၍ ျဖစ္ေစ၊ ေလ့လာ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္တယ္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာနဲ႔ ထည့္သြင္းထားတယ္။ ပရိေဘာဂ၊ မီးအလွဆင္၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းဒီဇုိင္းနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ မ်ား၊ နံရကပ္စကၠဴ စသျဖင့္ က႑မ်ားစြာခဲြၿပီး ကုန္ပစၥည္းဒီဇိုင္း တစ္ခုစီရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူရင္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဒီဇုိင္းနာမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ယူ ေရာင္းခ်သူ မ်ားရဲ႕ Link မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တစ္ထုိင္ထဲနဲ႔ လုိရာ အကုန္ၿပီးႏုိင္တဲ့ ၀က္ဘက္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: