Monday, June 9, 2008

ျမင္တတ္ပံုက

ျမင္တတ္ပံုက

အမူးသမားတစ္ေယာက္သည္ အိမ္ေသာ့အား လမ္းေဘးမီးတုိင္ထဲ ထုိးထည့္၍ ဖြင့္ရန္လုပ္ေနစဥ္ ရဲသားတစ္ဦးက သူ႔အနားသုိ႔ ေရာက္လာသည္။

×× အိမ္ထဲမွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ လူႀကီးမင္း .......

လုိ႔ ရဲသားကေျပာလုိက္သည္။

အမူးသမားက ျပႆနာမျဖစ္ေစရန္ ေပးလိုက္ေသာ အေျဖကေတာ့

++ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေပၚထပ္မွာ မီးလင္းေနလုိ႔ပါ…

No comments: