Friday, June 6, 2008

ကြာကြာ မားမား Web ကမၻာ (၁၄)W3.myanmartedir.com


ျပည္တြင္းမွာ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လိပ္စာစံုစမ္းတဲ့အခါ အသံုးတည့္မ့ဲ ၀က္ဘက္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမည္၊ လိပ္စာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြမွာ တစ္ခုခုကုိ သိ႐ံုနဲ႔ က်န္တာေတြရွာႏုိင္မယ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအလုိက္ ၿမိဳ႕ေတြကုိ စံုလင္ေအာင္ ထည့္သြင္းထား တာေတြ႕ရပါတယ္။ Code နံပါတ္ေတြ ရွာေဖြလုိ႔ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ တယ္လီဖုန္းလမ္းညႊန္္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ သံ႐ံုး လမ္းညႊန္ေတြကုိပါ ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အတြက္ အေထာက္ အကူအမ်ားႀကီး ေပးႏုိင္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: