Saturday, July 19, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၄၆)www.flightarrivals.com

အဆင္ေျပေျပ ခရီးသြားရေအာင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ အမွတ္မသိတဲ့ ခရီးစဥ္ တစ္ခုအတြက္ ထြက္ခြာခ်ိန္၊ ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရွာေဖြေနသလား Flight Arrivals ဝက္ဘ္ဆုိက္ဟာ ကမၻာအႏွံ႕ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ေလဆိပ္တုိ႔မွ ေရာက္ရွိခ်ိန္၊ ထြက္ခြာခ်ိန္ စတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အလြယ္ တကူ ရႏုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ (ေလဆိပ္တုိင္း အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး) ေလေၾကာင္းလုိင္းနဲ႔ ေလဆိပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ရင္ သင္သိခ်င္တဲ့အခ်ိန္ အေတာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဝက္ဘ္ဆုိက္ဟာ ေလးမိနစ္တစ္ႀကိမ္ အခ်က္အလက္ေတြကို Update လုပ္ေပးေနပါတယ္။ အေၾကာင္းဆံုရင္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ပါ။

No comments: