Thursday, July 24, 2008

စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမၻာ့စာေပ ေလာကတြင္ လီယုိေတာ္စတြိဳင္း ၏ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ တုႏႈိင္းမဲ့ က်မ္းတစ္ဆူ အျဖစ္ အထင္ အရွား တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စာေပ က်မ္းဂန္တစ္ဆူ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေသာ ထုိဂႏၳ၀င္ေျမာက္ ၀တၳဳႀကီးကုိ လီယုိ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ႐ုရွားစာေပ မဂၢဇင္းတစ္ခုတြင္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဦးဆံုးေသာ သူ၏ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၀တၳဳသည္ တုိၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳံး ထားသျဖင့္ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ အားမရ၊ မေက်နပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္က ထုိ၀တၳဳသည္ (၃)ႏွစ္အၾကာ သူကိုယ္တုိင္၏ ေလ့လာ ျဖည့္စြက္ခ်က္ မ်ား ေၾကာင့္ ပုိမုိျပည့္စံု သကဲ့သုိ႔ ပုိမုိ၍ ရွည္လ်ားသြားသည္။ ဤသုိ႔ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထုတ္ေ၀လုိက္သည့္ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ယေန႔ ကမၻာ့စာေပပရိသတ္ မ်ားသိရွိထားၿပီး ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ဆုိ ထုတ္ေ၀သည့္ ကမၻာေက်ာ္ ၀တၳဳႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။


လီယုိေတာ္စတြိဳင္း ႐ုရွားဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ အဆုိပါ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ War and Peace အျဖစ္ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္စတင့္ဂါးနက္ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးက စတင္ျပန္ဆုိခဲ့ရာမွ ကမၻာ့ စာဖတ္ ပရိသတ္တစ္ခုလံုး တစ္ဟုန္ထုိး သိရွိသြားခဲ့ ေလသည္။လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္က အဆုိပါ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အန္သုိနီဘရစ္ ဆုိသူက ျပန္ဆုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ယခင္ထုတ္ေ၀ၿပီး စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိ႔ထက္ ပုိမုိပီျပင္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု စာေပ ေ၀ဖန္ေရး သမားတို႔က သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ ထြက္ေပၚ လာျပန္ သည္။ တစ္အုပ္မွာ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ ဆုိသူမွာ အင္ဒ႐ူးဘရြန္ဖီး ဆုိသူ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ ထြက္ၿပီး တစ္လအၾကာ ေအာက္တုိဘာလ ဆန္းတြင္ ရစ္ခ်တ္ပီဗီးယား ႏွင့္ လာရစၦာဗုိလုိ ကြန္စကီး တုိ႔ ပူးတဲြျပန္ဆုိေသာ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာ သုိ႔ ျပန္ဆုိသူ အမ်ားအျပား ရွိပါလ်က္နဲ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနာက္လူမ်ားက ထပ္မံ ျပန္ဆုိေနပါသနည္း။ အဆုိပါ ေမးခြန္းကုိ ထုတ္ေ၀သူ တစ္ဦးက စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟာ အင္မတန္ ဂုဏ္ျပဳထုိက္တဲ့ စာအုပ္ႀကီးပါ။ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္ မတုိင္ခင္ကလည္း အဲဒီလုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ စာအုပ္ မထြက္ဖူးေသးပါ။ ၿပီးေတာ့ ယခင္က ႐ုရွားေတြရဲ႕ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရ ေတြဟာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရမွာ မရွိႏုိင္တာေတြ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း မတူလုိ႔ ျပန္ဆုိရာမွာ အံမ၀င္ ခြင့္မက်မႈ ေတြ မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္ဆုိသူတုိ႔က သူ႔ထက္ငါ ပုိေကာင္းေအာင္ ႐ုရွားေတြရဲ႕ ဓေလ့ စ႐ုိက္ေတြနဲ႔ ပုိမို နီးစပ္ေအာင္ ႀကိဳးစား လာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လည္း ဘာသာျပန္ဆုိသူ ေတြရဲ႕ လက္ရာ အသစ္ အသစ္ေတြ ေပၚလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ လုိ႔ ထုတ္ေ၀သူက ေျပာျပခဲ့ေလသည္။အျခား ထုတ္ေ၀သူကလည္း ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ စစ္ဆုိတာ ရွိေနၿပီး ဟုိေနရာ၊ ဒီေနရာေတြမွာ တစ္ေနရာ မဟုတ္ တစ္ေနရာမွာ စစ္ပဲြေတြျဖစ္ေန ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လီယုိေတာ္စတြိဳင္း ရဲ႕ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ ထုတ္သင့္ပါတယ္ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ လီယုိေတာ္စတြိဳင္း၏ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ေနာင္တြင္လည္း ကာလ အတုိင္း အတာ မည္မွ်ၾကာသည္အထိ အဓြန္႔ရွည္ၿပီး ပုိမုိျပည့္စံုတဲ့ ဘာသာျပန္ဆုိ ထုတ္ေ၀ေနၾက ဦးမည္ မသိႏုိင္ပါ။


၀န္ခံခ်က္ ။ ၂၀၀၇ ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ Newsweek မဂၢဇင္းႏွင့္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ေငြတာရီ မဂၢဇင္း မွ တကၠသုိလ္လွၾကြယ္ ေရး စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိ႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။

1 comment:

little moon said...

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ ေလာက္တုန္းက ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဆရာျမသန္းတင့္ရဲ႔ ဘာသာျပန္ကိုပါ။ အဲဒီတုန္းက ၀ထၳဳစာအုပ္အရြယ္ ၁၂အုပ္လားမသိ ... အခုျပန္ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အထူၾကီးႏွစ္အုပ္တြဲ ... သူငယ္ခ်င္းက လက္ေဆာင္ေပးထာတယ္။ မအားတာနဲ႔ ျပီးေအာင္မဖတ္ျဖစ္ေသးဘူး။ နည္းနည္း ျပန္ျမည္းျဖစ္တာေလာက္ပဲရွိတယ္။