Thursday, July 3, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၈)www.timeanddate.com

Time and date.com သည္ ကမၻာေပၚရွိ အရပ္ေဒသ အသီးသီးရဲ႕ အခ်ိန္ နာရီဇုန္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေဒသဇုန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရဲ႕ နာရီမ်ားကုိ အကၡရာစဥ္ အလုိက္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ျပကၡဒိန္ေတြနဲ႔ ႏွစ္ငါးရာ ကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္ကာလမ်ား အတြက္ Countdown နဲ႔ အျခားအေရးပါတဲ့ ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ Counter မ်ားကုိလည္း ထည့္ထားေပး ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသား Steffen Thorsen က တည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ လဆန္း လဆုတ္ တြက္ခ်က္တဲ့က႑၊ ရက္ထပ္ႏွစ္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့က႑ တုိ႔လည္းပါ၀င္ၿပီး မိမိကုိယ္ပုိင္ ျပကၡဒိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း ေရးဆဲြဖန္တီး ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာမုိ႔ မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

No comments: