Tuesday, July 1, 2008

ကြာကြာမားမား Web ကမၻာ (၃၆)www.edufind.com

လူမ်ိဳးျခား ဘာသာစကား တစ္ခုခုကုိ ေလ့လာေနသူမ်ား မၾကည့္မျဖစ္ ၀င္ၾကည့္သင့္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ ပါတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာစကား အားလံုးနီးပါးကုိ ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ေပးထား ပါတယ္။ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ မန္ဒရင္း စတဲ့ အဓိက ကမၻာသံုး စကားမ်ားကုိ သင္ယူလုိသူမ်ား အတြက္ သိသင့္ သင့္ထုိက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ၾကားေရး ဌာနလိပ္စာမ်ား၊ သင္႐ုိးစာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ စံုစံုလင္လင္ ထည့္သင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ စကားကုိ သင္ယူလုိ ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္လည္း လင့္ခ္တစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ မိမိတတ္ထားတဲ့ တိုင္းတစ္ပါး ဘာသာ စကားနဲ႔ မည္သုိ႔ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိလည္း ထည့္ေပး ထားပါတယ္။ ဘာသာစကား သင္ယူရာမွာ သမား႐ုိးက် နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ဂိမ္းမ်ား၊ interactive ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားနဲ႔ မိမိရဲ႕ အဆင့္ကုိ စမ္းစစ္ႏိုင္တဲ့ စာေမးပဲြပံုစံမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း edusearch.com က စီစဥ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။

No comments: