Tuesday, April 8, 2008

အခြင့္အေရး

ငါ
ဘယ္ကလာ . . .
ငါမသိ။
ငါ
ဘယ္သြားမွာ . . .
ငါမသိ။
အလာမသိ၊ သြားမသိလည္း
သြားမည့္ေနရာ၊ သြားလမ္းသာေအာင္
ဘာလုပ္ရမည္ ငါသိ၏။
ငါႀကိဳးစားလွ်င္ ရႏုိင္၏။
သင္ေကာ မည္သုိ႔သေဘာရွိ ။ ။
ကုိ(တကၠသုိလ္)

No comments: