Thursday, April 3, 2008

ထင္ေယာင္ထင္မွားသစ္တစ္ပင္ေတာင္




1 comment:

Anonymous said...

ဒါက ေမၿမိဳ႕က သစ္တစ္ပင္ေတာင္မပာုတ္လားပာင္.. ေရာက္ေတာ့မေရာက္ဖူးဘူး.. အေဝးကေနေတာ့ ျမင္ဖူးတယ္. :)