Sunday, December 21, 2008

Web Directory

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကုိ စိတ္၀င္စားသူ ေတြအတြက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေလး မွ်ေ၀ ခ်င္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဒီဆုိက္ေလးမွာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ သစ္ေတာက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ သား႐ုိင္း တိရိစၦာန္၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ ေဂဟစနစ္၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ရာသီဥတု၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ၊ ပညာေရး စတာေတြကုိ ေခါင္းစဥ္ခဲြေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ႏွစ္သက္သလုိ ရွာေဖြ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္ စုဖဲြ႕ထားပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ဒီကေန Click လုပ္ၿပီးသြားႏုိင္ပါတယ္။

1 comment:

Anonymous said...

Site ေကာင္းေလးမုိ႔ bookmark လုပ္ထားလုိက္ ပါတယ္ေမာင္ေလးေရ။