Thursday, December 11, 2008

Forward Mail (ယေန႔ စီးကရက္ျဖတ္လုိက္လွ်င္)


စီးကရက္သည္ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေစသည္။
စီးကရက္သည္ နာတာရွည္ ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါ ျဖစ္ေစသည္။
စီးကရက္သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ျဖစ္ေစသည္။
ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို စာရႈသူတိုင္း ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္-
စီးကရက္က ပန္းေသ ပန္းညိႇဳးတတ္သည္။
စီးကရက္က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေသးငယ္ေသာ ကေလးကို ေမြးဖြားေစသည္။ ကေလးပ်က္က် ေစတတ္သည္။

စီးကရက္က ခႏၶာကိုယ္တြင္း ကိုယ္ခံအားကို က်ဆင္းေစသည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရာက္လာတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို အားေပးတတ္သည္။ စသည့္စာတန္းမ်ား ေပၚလာျပီးေနာက္ ယခုေနာက္ဆံုး စီးကရက္၌ ေရဒီယိုဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတြ ပါရွိသည္။ စီးကရက္ကို တစ္ေန႔အလိပ္ 30 ေသာက္သံုးသူ တစ္ေယာက္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ရရွိမည့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သည္ ရင္ဘတ္ကို ဓာတ္မွန္အၾကိမ္ 300 ရိုက္သကဲ့သို႔ ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္ဟု စာတမ္းတစ္ခုက အေထာက္အထား မ်ားျဖင့္ ေပၚလာျပန္သည္။

သို႔ေၾကာင့္ စီးကရက္က ေပးေသာ ေကာင္းက်ိဳးလံုး၀မရွိပါဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးကရက္ကို စြဲေနျပီးသူ တစ္ေယာက္အဖို႔ ယခုမွ ျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိပါဦးမည္လားဆိုသည့္ အခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖမွာ.... ျဗိတန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးစြဲသူ ၁၇၈ ဦးအား ေမးျမန္းခ်က္အရ ဘိန္းျဖဴမီသာတုန္း စသည္တို႔ထက္ စီးကရက္ကုိ ျဖတ္ရခက္ပါသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စီးကရက္ ျဖတ္လိုက္သည့္ အခါ ခံရမည့္ လကၡဏာတို႔မွာ စီးကရက္စြဲခဲ့သည့္ ကာလနွင့္ ေန႔စဥ္ ေသာက္တတ္သည့္ စီးကရက္အေပၚ မူတည္သည္ ဆိုသည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီး ၾကံဳရတတ္သည့္ ျပႆနာမွာ ေန႔လည္ေန႔ခင္း အခိ်န္၌ အိပ္ငိုက္ေနျပီး ညအခ်ိန္၌ အိပ္မေပ်ာ္ပဲ မ်က္လံုးေၾကာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခ်ိဳေသာအစားအစာကို တမ္းတျပီး၊ အခ်ိဳ႔ေအာ့အန္ကာ ၀မ္းပ်က္၀မ္းခ်ဳပ္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာက ျဖစ္ေပၚေသာဒဏ္က ပထမ 24 နာရီတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚ၍ (ရ) ရက္ေလာက္တိုင္ေအာင္ တစ္ေျဖးေျဖးေလ်ာ့သြားသည္။ ျပီးမွ ေနာက္ႏွစ္လတိုင္ေအာင္ ေ၀ဒနာကို ဆက္လက္ခံစားၾကရတတ္သည္။ စီးကရက္ကို ရုတ္တရက္ ဓါးႏွင့္ျဖတ္သလို ျဖတ္လိုက္သူမ်ားက အခံရ သက္သာတတ္သည္။ တစ္ေန႔နည္းနည္းစီ စီးကရက္ကို ေလွ်ာ့မည္္ဆိုသူေတြက ပို၍ခံရေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု ေဆးလိပ္ ျဖတ္ျပီးသူမ်ား အသင္းက အၾကံျပဳထားပါသည္။

(၁)
ပါတီ၊ဧည့္ခံပြဲနွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနၾက အေပါင္းအသင္းကို ေရွာင္ပါ။
(၂)
စီးကရက္ျဖတ္ခ်ိန္၌ အရက္ျဖင့္အစားထိုးတတ္သည္။ ဒါမ်ိဳးကိုေရွာင္ပါ။ စီးကရက္ တမ္းတျခင္းမွာ ဒီေရအလား တက္လာတတ္သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ၾကာသည့္ဤကာလကို စိတ္ျဖင့္တင္းထားပါ။
(၃)
စီးကရက္ေသာက္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာသည့္အခါ အျခားေနရာကို စိတ္ေျပာင္းပါ။ ဥပမာ မိသားစုႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကို စဥ္းစားေနလိုက္ပါ။
(၄)
ယခုမေသာက္ေသးဘူး၊ ငါးမိနစ္ေလာက္ေတာ့ သည္းခံၾကည့္ဦးမည္ဆိုသည့္ စိတ္မ်ိဳးကိုသံုးပါ။ စီးကရက္ေသာက္လိုစိတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါမည္။
(၅)
အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ စီးကရက္ေၾကာင့္ ရမည့္ေရာဂါ (ဥပမာ) အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ရင္ၾကပ္ပန္းနာ တို႔ကို စဥ္းစားလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။
(၆)
အသက္ကို ျပင္းျပင္းရႈလုိက္ျခင္း၊ စိတ္၀င္စားရာ အားကစားတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္း စသည့္နည္းတို႔ကို သံုးပါ။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးသူ ၁၅%သာ လံုး၀ျပတ္သြားေလ႔ရွိသည္။ အမ်ားစုက စီးကရက္ျပန္ေသာက္တတ္ၾကသည္။ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ ငါေအာင္ျမင္မႈ ရျပီးေသာစိတ္က အေလ်ာ့ေပးလိုက္မွာလား စသည္ျဖင့္ မိမ္ိကိုယ္မိမိ အားေပးေသာစိတ္ကိုေမြးပါ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နီကိုတင္းေဆးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ နီကိုးရပ္ေကာ္သၾကားလံုးက မ်ားစြာအကူအညီေပးပါမည္။ ဤသၾကားလံုးကို ၀ယ္လို႔ရပါက စားၾကည့္ပါ။ (ေဒၚလာနွင့္)

မည္သူမဆို စီးကရက္ျဖတ္ဖို႔ ေနာက္က်သြားသည္ ဟူ၍မရွိပါ။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ထုတ္ (world health)စာေစာင္၌ ေဖၚျပထားခ်က္မွာ---

(၁) လူ႔သက္တမ္း
အသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔စီးကရက္ႏွစ္ဘူးေသာက္က သူ၏သက္တမ္းသည္ 8.3 ႏွစ္တိုသည္။ 10-15 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပါက ထိုသူ၏သက္တမ္းမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ အတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမည္။

(၂) အဆုတ္ကင္ဆာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သူတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာရရန္ မေသာက္ေသာသူထက္ ဆယ္ဆပိုသည္။ 10-15 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပါက ထိုသူ၏သက္တမ္းမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ အတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမည္။

(၃) လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သူတြင္ ေဆးလိပ္ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ 2.9 မွ 17.7ဆပိုသည္။ 10-15 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပါက ထိုသူ၏သက္တမ္းမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ အတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမည္။

(၄) ပါးစပ္ကင္ဆာ၊အစာမ်ိဳလမ္းကင္ဆာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သူတြင္ ၃-၁၀ဆ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ 10-15 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပါက ထိုသူ၏သက္တမ္းမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ အတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမည္။

(၅) ဆီးအိမ္ကင္ဆာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားတြင္ 7-10 ဆပိုသည္။

(၆) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ
ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ႏွလံုးရပ္သြားသူ တစ္နွစ္လွ်င္ 120000 ဦးရွိသည္။10-15 ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးပါက ထိုသူ၏သက္တမ္းမွာ ေဆးလိပ္ မေသာက္သူ အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားမည္။

(၇) နာတာရွည္၊ရင္ၾကပ္ပန္းနာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သူတြင္ ၂၅ ဆ ပိုျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏိုင္က တစ္လအတြင္း ေရာဂါသက္သာ လိမ္႔မည္။

(၈) ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္က ကေလးမ်ားအရြယ္ေသးငယ္မည္။ ပ်က္က်တတ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေလးလမတိုင္မီ ေဆးလိပ္ကိုရပ္ႏိုင္က ကေလး၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မည္မဟုတ္ေခ်။

(၉) အစာမေၾက၊ရင္ညြန္႔ေအာင့္ေရာဂါ
အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္က ေရာဂါတာရွည္မည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္က ရက္ပိုင္းအတြင္းေရာဂါ အလြယ္တကူက်က္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္မည္သူမွ် ေနာက္မက်ဟုဆိုရမည္။

(( ဤေဆာင္းပါအား ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ ေဆးပညာစာအုပ္မွ ေဖၚျပပါသည္။ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ပါက မည္သူမဆို ကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္ ဟူ၍ ဆရာ့စာအုပ္တိုင္းတြင္ ပါရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ပါက ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ေသာက္တဲ့ စီးကရက္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ်ကို သိထားသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးျခင္းမွ်သာ လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ))

ဆူးလင္းသစ္ ေရးသားသည္
(၁၅-၁၁-၂၀၀၈ ရက္က လက္ခံရရွိတဲ့ Forward Mail ကေန ကာယကံရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)

http://suelinnthit.myanmarbloggers.org
suelinnthit@gmail.com


7 comments:

Dream said...

ဒါ ဆို ေဆးလိပ္ေသာက္တာ က ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတာပဲေနာ္.. ဒါေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ သူတုိင္းတုိင္းကို
ေမးမိပါရဲ့ ဘာအရသာ ရွိလဲ လို႔ .. အဟီး...

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေငြႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။
ပံု/ ရွာရာပိုပါ မက္မက္

Dream said...

ေဆးလိပ္ေသာက္တာက ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေအာင္ ဆိုးက်ိဳးေတြ မ်ားတာပဲေနာ္.. ဒါေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ သူတုိင္းကို
ေမးၾကည့္မိပါတယ္.. ဘာအရသာ ရွိလို႔ ေသာက္တာလဲေပါ့.. အဟိ....

ဒါနဲ႔ ဒီပုို႔စ္ကိုတင္တဲ့ ဦးဦး၀င္းေဇာ္ ေရာ ေဆးလိပ္ေသာက္ ျပီးမွ တင္တာလား.. အဟိးးး ေမးၾကည့္တာ.. :P

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေငြႏွင့္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္..
အဟီ..
ပံု/ွရွခီရာမက္မက္ :P

ျမတ္သြယ္ said...

ေဆးလိပ္ ဆိုးေၾကာင္းေတြဖတ္သြားပါတယ္
ေကာင္းမြန္တဲ့ ပို႔စ္ေလးပါ ကို၀င္းေဇာ္ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္
ဆက္လက္၍အသိေတြ သတိေတြမွ်ေ၀ႏူိင္ပါေစ :D

စုိင္းေနာင့္ said...

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ေသာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ကမသိေအာင္ေပါ့။ စဲြတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟန္ေရးျပတာ။

Heart Breaker said...

သိသိၾကီးနဲ႔ ေဆာ္ေနတာပါပဲ ပ႐ုိေရ ..

Anonymous said...

သနက္ဖက္ေဆးလိပ္ပဲေသာက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ ... :D

Anonymous said...

ဖတ္သြားပါတယ္ ေမာင္ေလး၀င္းေဇာ္ေရ