Friday, December 5, 2008

လုိက္မလား က်ဳိက္ထီး႐ုိး ဘုရားဖူးသြားမယ္


မဟာသကၠရာဇ္ (၁၁၈)ခုႏွစ္တြင္ အုိမင္းမစြမ္းလာတဲ့ တိႆရေသ့ႀကီးဟာ မိမိ ကိုးကြယ္ထားတဲ့ ဆံေတာ္ျမတ္ (၃)ဆူကုိ ေစတီေတာ္ တည္ရန္ စိတ္၌ျဖစ္ေပၚလာ ေလသည္။ တိႆရေသ့ႀကီးရဲ႕ အႀကံကုိ သိၾကားမင္း သိေတာ္မူၿပီး သိၾကာမင္းႏွင့္ သု၀ဏၰျပည့္ရွင္ တိႆဓမၼ သီဟရာဇာ မင္းႀကီးႏွင့္ တုိင္ပင္၍ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေစျခင္း အက်ိဳးအတြက္ တိႆရေသ့ႀကီးအား ဆံေတာ္ဓာတ္ျမတ္ (၃)ဆူျဖင့္ ဌာပနာ၍ ေစတီေတာ္ တည္ရန္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ၾကေလသည္။


ရေသ့ႀကီးက ၄င္း၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္လံုးေပၚတြင္သာ ေစတီတည္ထား လုိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသျဖင့္ သိၾကားမင္းသည္ မဏိေမခလာ နတ္သမီး အကူအညီျဖင့္ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္မွ ရေသ့ ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးကုိ ယူေဆာင္ လာကာ ေတာင္စြယ္မွ ထုိးထြက္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ (ဒါမွမဟုတ္) ေက်ာက္တုိင္ တစ္ခုေပၚ တင္ထားေလသည္။

တိႆရေသ့ႀကီးက ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးကုိ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္သျဖင့္ သိၾကားမင္းသည္ ဆံေတာ္ဓာတ္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ရန္ ရေသ့ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီး ထိပ္တြင္ သံလ်က္ျဖင့္ အနက္ (သံုးေတာင္တစ္မုိက္) ထြင္းေဖာက္ေပးရာ တိႆရေသ့ႀကီး၏ ဆံက်စ္ၾကားတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ဆံေတာ္ဓာတ္ သံုးဆူကုိ ျမၾကဳတ္တြင္ထည့္ၿပီး ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီးတြင္ ဌာပနာသြင္းရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ျပၾကဳတ္တြင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ ဆံေတာ္ ဓာတ္ျမတ္မ်ားသည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူၿပီး ေကာင္းကင္၌ စံျမန္းေတာ္မူ ေလသည္။ ထုိ အျခင္းအရာကုိ တိႆရေသ့ႀကီး ဖူးေျမာ္ရေသာအခါ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာၿပီး ဤအရပ္ေဒသသည္ သာသနာေတာ္ ထြန္းလင္းမည့္ ေဒသမွန္ပါက ဆံေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ရေသ့ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ ႀကီးတြင္ သိၾကားမင္း ထြင္းထားသည့္ ေနရာ၌ ဌာပနာဓာတ္ ျမတ္ေတာ္မ်ား ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူ ပါေစသားဟု အဓိ႒ာန္ျပဳရာ ျမၾကဳတ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ ထားေသာ ဆံေတာ္ဓာတ္ျမတ္ မ်ားသည္ ဌာပနာတုိက္ အတြင္းသုိ႔ သက္ဆင္း စံပယ္ေတာ္မူ ေလသည္။ တိႆရေသ့ႀကီးသည္ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ားၿပီး ၀မ္းသာ ပီတိႀကီးစြာ ျဖစ္ေလသည္။


သိၾကားမင္းႏွင့္ ျပည့္ရွင္မင္းတုိ႔သည္ ဥာဏ္ေတာ္ သံုးေတာင္ တစ္မုိက္ရွိေသာ ေစတီေတာ္ကုိ ဌာပနာဓာတ္ျမတ္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည့္ ရေသ့ ဦးေခါင္းႏွင့္တူေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ႀကီး ေပၚတြင္ တည္ထား ကုိးကြယ္ေလသည္။ " က်ဳိက္ဣိသိ႐ုိ" ရေသ့ရြက္ဘုရား ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ယခု က်ိဳက္ထီး႐ုိး အမည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္လ်က္ ရွိသည္။

ဘူမိေဗဒ ေလ့လာ စူးစမ္းခ်က္အရ ဗုဒၶဆံေတာ္ျမတ္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူသည့္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ုိး ေစတီေတာ္ျမတ္၏ ရေသ့ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္လံုး ေတာ္ႀကီးသည္ (၆၁၁.၄၅) တန္ခန္႔ရွိၿပီး၊ ေအာက္ခံ ေက်ာက္တုိင္ အစြန္းေပၚတြင္ ထိကပ္မႈ ဧရိယာသည္ (၇.၆၅) စတုရန္းေပ မွ်သာရွိသည္ဟု မွတ္သားရ သျဖင့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ တည္ၿပီးသည္မွ ႏွစ္ေပါင္း (၂၄၀၀)ေက်ာ္ၾကာ မုိးဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္ စသည္မ်ား ကုိ ထိေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း " ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိ ပကတိ အေနအထားအတုိင္း " တည္ရွိေနျခင္းသည္ " အံ့ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ " "အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာ အျဖာျဖာ"၊ " တုႏႈိင္းစရာမရွိ " တန္ခုိ္းေတာ္ အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီး႐ုိး ေစတီေတာ္ျမတ္ ပင္ျဖစ္သည္။


တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မဖူးေျမာ္ရေသးသူမ်ား လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ေစရန္ ဖူးေျမာ္ႏုိင္ၾက ေစရန္ႏွင့္ ဖူးေျမာ္ၿပီး သူမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကရန္ျဖစ္ၿပီး မိမိလုိအင္ဆႏၵ ျပည့္၀ေစရန္ "အဓိဌာန္" လာေရာက္ ပန္ဆင္ၾကကာ မိမိတုိ႔ "လုိအင္ဆႏၵ" အ၀၀ကုိ ေတာင္းခံ "ျပည့္၀" ႏိုင္ပါေၾကာင္း သဒၶါစိတ္မ်ားစြာျဖင့္ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။

ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိ႒တု

ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိ႒တု


ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိ႒တု


(ေမာင္ေမာင္ညိန္း(က်ိဳက္ထုိ)ေရးသားသည့္ "အံဖြယ္အလီလီ က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီ" ေဆာင္းပါးကုိ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

15 comments:

Anonymous said...

အခုလို ၾကည္ညိဳဦးခိုက္ဖြယ္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဆံေတာ္႐ွင္ရဲ႕ သမိုင္းအက်ဥ္းကို ေ၀မွ်ေရးသားေပးတာ အထူးပဲ သာဓုေခၚဆိုမိပါတယ္ အကို၀င္းေဇာ္ေရ ... မသိေသးေသာာသူမ်ားနဲ႕ မဖူးရဖူးေသးတဲ့ သူမ်ားအတြက္ေတာ့ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဓမၼဗာဟုသုတေတြပါပဲဗ်ာ ...သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗ်ာ ... ။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ဇနိ said...

က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ တေန႔ေန႔ေတာ့ သြားအံုးမယ္။
မဇနိ

ဇနိ said...

လိုက္ခ်င္ပါတယ္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူးကို။ တေန႔ေန႔ေတာ့ သြားအံုးမယ္။
မဇနိ

okn said...

လူ စာမ်ားဖတ္၇သည္ သာဓု .. သာဓု.. သာဓု

okn said...

လူ စာမ်ားဖတ္၇သည္ သာဓု .. သာဓု.. သာဓု

okn said...

လူ စာမ်ားဖတ္၇သည္ သာဓု .. သာဓု.. သာဓု

okn said...

လူ စာမ်ားဖတ္၇သည္ သာဓု .. သာဓု.. သာဓု

megumi said...

အရမ္းသပၸာယ္တယ္။
က်ိဳက္ထီး႐ိုးသြားခ်င္ေနတာနဲ႕ အေတာ္ပဲ။
အခု အြန္လိုင္းဘုရားဖူးသြားလိုက္တယ္။

တင္ျပေပးလို႕ ေက်းဇူးပါပဲ။

ဟန္လင္းထြန္း said...

တခါမွမေရာက္ဖူးပါဘူး။ ဖူးသြားတယ္။

Thanks bro !

Anonymous said...

ဆယ္တန္းကတည္းက သြားမယ္ သြားမယ္နဲ႕ အခုခ်ိန္ထိ မေရာက္ေသးဘူးဗ်ာ ျပန္ေရာက္မွ က်ိဳက္ထီးရိုးကို သြားမယ္လို႕ေတာ့ မွန္းထားတယ္ဗ်ိဳ႕
အခုလို ေလး တင္ေပးတာ ပိုျပီး သြားခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္လာျပီဗ်ာ
ေက်းဇူး ကို၀င္းေဇာ္ေရ

Unknown said...

အခုလိုေရးသားတင္ျပထားတဲ့အတြက္
အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
က်ေနာ္လည္းတစ္ခါမွမေရာက္ဖူးဘူး
ေရာက္ဖူးခ်င္လိုက္တာ.....

ငွက္ငယ္ေလး said...

က်ိဳက္ထီးရိုးကို မေရာက္ဖူးေတးဘူး...ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရင္ ဘုရားဖူးသြားမယ္...အခုလို မွ်ေ၀ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ေနာ္

သစ္နက္ဆူး said...

ညိီေလးေရ...
အခုလိုျပည့္စံုတဲ ့ပို ့စ္ကို ဖတ္ခြင့္ရတဲ ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
မသိေသးသူေတြအတြက္ေရာ သိျပီးသားသူေတြအတြက္ပါ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ပြားေစတဲ ့အတြက္ သာဓုေခၚပါတယ္ဗ်ာ...။
ေနာက္ျပီး...ေပါင္ျမိဳ ့နယ္မွာ ႏြားလည္ဘို ့ေတာင္ဆိုတာရွိပါတယ္ အဲဒီမွာလဲ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီနဲ ့ပံုစံတူဘုရားေစတီတစ္ဆူရွိပါတယ္..စိတ္၀င္စားဘို ့ေကာင္းပါတယ္...ညိေလးမ်ား လက္လွမ္းမွီရင္ တင္ျပေပးဘို ့ေတာင္းဆိုပါရေစ...။

သစ္နက္ဆူး said...

ညီိေလးေရ အခုလို ျပည့္ျပည့္စံုစံုဖတ္ခြင့္ရလိုက္တဲ ့အတြက္ သာဓုပါဗ်ာ။

စုိင္းေနာင့္ said...

ႏွစ္တုိင္းေရာက္တယ္.. ၂ လပုိင္းေလာက္မွ သြားျဖစ္မယ္... သမုိင္းကုိသိေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့..