Sunday, November 30, 2008

မြန္ျမတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း . . . တဲ့သူငယ္ခ်င္း
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝကုိ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပးႏုိင္စြမ္းတယ္။ တူညီျခင္းေတြနဲ႔ ကဲြျပားျခားနား တာေတြကုိ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ၾကားကေန သူငယ္ခ်င္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ သိနားလည္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ သယ္ေဆာင္လာၾကသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘဝမွာ ဘယ္လုိ ေနထုိင္ရွင္သန္ သြားရမယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္ ကူညီေပးတတ္ၾကတယ္။ တူညီျခင္းက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခင္မင္ျခင္းကုိ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေစၿပီး ကၽြမ္း၀င္မႈအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ကုိရရွိေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားက်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ဆဲြေဆာင္မႈကုိ ခံယူတဲ့အခ်ိန္မွာ မသိစိတ္က ထုိပုဂၢိဳလ္က ပုိင္ဆုိင္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ိဳး မိမိတုိ႔မွာလည္း ရွိေနၾကတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳမိ ၾကပါမယ္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ေတြကုိ ၾကည့္မွန္အျဖစ္ သေဘာထားလိုက္ မယ္ဆုိရင္ သူတို႔က ဘယ္လုိလူလဲ ဆုိတာ သိေစဖို႔ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစတာ ကူညီေပးတတ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြကေနလည္း မိတ္ေဆြေတြက မိမိကုိယ္ကုိမိမိတို႔ သိနားလည္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္။ ကဲြျပားျခားနားမႈ ေတြက တျခားေရြးခ်ယ္မႈေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ေစႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိလူမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္သလဲ ဆုိတာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အယူအဆေတြ၊ အေနအထုိင္ေတြ၊ ၀ါသနာေတြ၊ စိတ္ထားခ်င္းေတြ မတူညီၾကသူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံၾကရ ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဆီကေနလည္း ဆဲြေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္သက္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ အေကာင္းဘက္ကေန လက္ခံသင္ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သံစဥ္ညႇိယူလုိ႔ မရတဲ့ အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကုိလည္း လက္ခံထားဖုိ႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အဖုိးတန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ရရွိလာမွာပါ။


တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ မိမိရဲ႕ဘဝတုိ႔ ကဲြျပားတာကုိ နားလည္လာတဲ့ အခါမွာ ဒီျခားနားခ်က္အေပၚမာ အသိေတြ ရလာႏုိင္ပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ မိတ္ေဆြေတြဆီမွာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ မွန္သားျပင္ေပၚက အရိပ္ကုိ လက္ခံဖုိ႔ ခက္ခဲခ်င္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ အတြက္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေပးဖို႔ အေထာက္အကူ ေပးမွာပါဧကန္မလဲြပါဘူး။ ဒါဟာ သူတုိ႔က ေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီလုိ လက္ေဆာင္ေတြကုိ ေန႔စဥ္ ျပန္ၿပီး ေပးႏုိင္ပါတယ္ မဟုတ္လား။


သူငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရတာဟာ ထုိသူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝကုိ သာယာစုိေျပ လာေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ဘဝအခက္အခဲေတြ ၾကားထဲကေန သူငယ္ခ်င္းေတြက ရယ္ရႊင္ျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္း ကူညီတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စိတ္သက္သာမႈနဲ႔ အားအင္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကံေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္လာရ ပါေတာ့တယ္။ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဘဝခရီးကုိ အတူေလွ်ာက္လွမ္း ၾကတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သူေတြဆုိတာနဲ႔ ဘာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတာကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖုိ႔နဲ႔ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေစဖုိ႔ကုိ အေထာက္အကူ ေပးတယ္ဆုိတာကုိ နားလည္မိပါတယ္။

(သူငယ္ခ်င္းအသစ္နဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီး မိတ္ေဆြေဟာင္းကုိ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ဥပေကၡာျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္)

15 comments:

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြအေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုကလည္း သူမ်ားအေပၚမွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ မွတ္သားစရာေလးေတြ မွတ္သားသြားပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းအသစ္ကိုေတြ႔ျပီး သူငယ္ခ်င္းအေဟာင္းကိုလည္း ေမ့ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မွဳပဲ မဟုတ္လားဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုးက ရည္ညႊန္းစာသားေလးကို ခံစားၾကည့္တာပါ။

သုခမိန္(E-Journal)

sait phay yar said...

အင္း..ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခံစားရပါတယ္
ေမ မွာလည္း အဲလိုေလးၿဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္ေလ

စုိင္းေနာင့္ said...

သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ နားလည္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ဒီလုိ ေပးခ်င္တဲ့ အာသီတ ရွိေပမယ့္ ေရးမျပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ကယ္မိတ္ေဆြစစ္ ဆုိရင္ေတာ့ သူနားလည္ၿပီး ျပန္လာမွာပါ။ ဘာေတြ ပါသြားေသးလဲ၊ ေခ်းငွားထားရင္ေတာ့ ျပန္မရေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ (အဟီး)

ေခါင္ေခါင္ said...

အရမ္းဖတ္လုိ႕ေကာင္းတဲ့ ပုိစ့္ေလးပါ။ ေနာက္ဆုံး အပုဒ္ေလးကို အၾကိဳက္ဆုံးပါပဲ..
သူငယ္ခ်င္း ေကာင္း တစ္ေယာက္ကိုလုိခ်င္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အေကာင္းဆုံး သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္အရင္ ျဖစ္ဖုိ႕လုိတယ္ ဆိုတာေလး ေျပာခ်င္တယ္ရွင့္။ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းကို ေမ့ေလ်ာ့ ဥပေကၡာျပဳထားတယ္ ဆိုတာေတာ့.. တားျမစ္ထားေသာ ေျပာသလုိ သူ႕ေရြးခ်ယ္မႈေပါ့။

khin oo may said...

ဖတ္သြားပါသည္။

Heart Breaker said...

ေငြဂုဏ္ေၾကာင့္လား...
ပညာဂုဏ္ေၾကာင့္လား...
မာန္မာနေၾကာင့္ ရယ္ပဲလား...
၂၁ ရာစုမွာ ႐ုိးဂုဏ္ရွိေတာ့ဘူးဗ်.. သာေပါင္း ညာစားပဲ။
အခ်စ္အတြက္နဲ႔လည္း ခံစားရ
သူငယ္ခ်င္းအတြက္နဲ႔လည္း ခံစားရ
ေသာကေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ ေဘာ္ဒါေရ....

Heart Breaker said...

သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ပို႔စ္ကတ္ထဲက စာသားကေတာ့ တစ္ကယ္ကုိေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ ေနာက္မွ ဖတ္ျဖစ္တယ္။
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆုိတာ တစ္ကယ္ပဲ ရွားပါးသြားၿပီလားေပါ့။

အိပ္မက္နိဒါန္း said...

အိမ္မက္လည္း ဒီလိုအျဖစ္နဲ႔ႀကံဳခဲ့ရဘူးတယ္.

သစ္နက္ဆူး said...

ညီေလး...ေ၇...။
ဒီသူငယ္ခ်င္းပို ့စ္က ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္...။
စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီကို သေဘာက်တာပါ...။
အေတြးေတြပါတယ္...ျဖန္ ့ေ၀မႈေတြပါတယ္...
ဖတ္ရႈျပီး ေလ့လာ က်င့္သံုးရမွာေတြပါတယ္...။
ဒီလိုစာမ်ိဳးေတြက ဖတ္သူကို အက်ိဳးျပဳပါတယ္..။
ပစ္ခြာသြားတဲ့သူငယ္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾကံဳေတြ ့ဘူးတယ္...
ကိုယ့္ဘက္က လိုအပ္တာ ရွိသလို....
သူလိုခ်င္တာ ကိုယ့္ဆီက မရနိုင္လို ့ ရနိုင္မယ့္ဆီကို သြားတာလဲျဖစ္နိုင္တယ္...။
ကိုယ္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေပမယ္...
...ေၾသာ္...တစ္ေန ့ငါေသရင္...ဘယ္သူငယ္ခ်င္းမွ ငါနဲ ့အတူ လိုက္ေသမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုျပီး ေျဖေတြး..ေတြး ယူလိုက္တာဘဲ..။
သူ ့သမိုင္းသူေရး၊ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရးၾကတာဘဲေလ...။
ကိုယ္က အမွားမရွိေအာင္သာ ေနပါ....
ကိုယ္ကေတာ့ တစ္ေန ့မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျပန္ေတြ ့ခဲ ့မိရင္
ကိုယ္က ေခါင္းငံု ့ျပီး ေရွာင္သြားရေအာင္ တစ္ခါမွ မလုပ္ခဲ့ဘူး...
သူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚမွာ...ေရွ ့မွာ အျမဲတမ္း ရင္ေကာ့ ေခါင္းေမာ့ပါဘဲ...။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လိပ္ျပာ သန္ ့တယ္ေလ...။

Dream said...

သူငယ္ခ်င္းေလးပါပဲ..သူငယ္ခ်င္းေလးပဲတဲ့ကြယ္။. ဒီလုိအၾကိမ္ၾကိမ္
အခါခါ ေျပာပါတယ္.... တန္တန္တန္တန္.. ဟိဟိ..:P :P

mgngal said...

အေပၚက ဓာတ္ပံုက စာသားေလးကိုလည္းၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ ။ စာနဲ ့ ပံုနဲ ့က ပနံရ
တယ္ ။ ကို၀င္းေဇာ္က စာဖတ္အားေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲ ။ အေတြးအေခၚေတြ
ေကာင္းတယ္ ။ အစဥ္ အားေပးလ်က္ပါ ။

Anonymous said...

'EVERYTHING IS PART OF EVERY OTHRE THINGS' ဆိုတာကို ဆရာ တက္တိုးက `အရာရာတိုင္းသည္ အျခား အရာရာတိုင္းရဲ့ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္သည္´ ဆိုျပီး ဘာသာျပန္ ထားတာေလး ဖတ္ဖူးတာကို သတိရမိပါတယ္.. ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြရဲ့ အက်င့္စရိုက္ အခ်ိဳ႕၊ အစိတ္ အပိုင္း အခ်ိဳ႕ဟာ ကိုယ့္ထဲကို ၀င္ေရာက္ လာႏိုင္တာေလးပါ.. ခ်စ္သူေတြ မုန္းသူေတြ ခင္မင္သူေတြ.. ဆရာ မိဘ သူငယ္ခ်င္း အာလံုးပါပဲ.. ေကာင္းတာေလးကို အတုယူ ျဖစ္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုး ေပါ့.. ကိုယ္နဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳသူ ေတြ အားလံုးဆီက ေကာင္းမြန္မႈေတြ မ်ားစြာ ရယူႏိုင္ပါတယ္.. ရလည္း ရေန ႀကတာပါပဲ.. ကိုယ္ဆီကလည္း ေကာင္းတယ္ ထင္တာ ျပန္ယူႀကေပါ့.. ဒီပို႔ေလး အတြက္ ေက်းဇူးပါ.. ကိုယ့္ကိုကိုယ္လဲ ဘာေပးသင့္တယ္ စဥ္းစားမိေစတဲ့ အတြက္ပါ..

မသက္ဇင္ said...

ေရးထားတဲ႔ ပိုစ္႔ေလးက အေတာ္ေကာင္းပါတယ္---
(သူငယ္ခ်င္းအသစ္နဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီး မိတ္ေဆြေဟာင္းကုိ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ဥပေကၡာျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္)

ဆိုတာေလးကေတာ႔---ကိုသုခမိန္ေျပာသလိုပါပဲ--
ဒါဟာ --သူ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင္႔ပဲ--မို႔လား---

ညီအကိုမ်ား said...

ပိုုစ့္ေကာင္းတစ္ပုုဒ္ပါ..

မိုုးၾကယ္

သက္ေဝ said...

ကို၀င္းေဇာ္ေရ...
သူငယ္ခ်င္း အသစ္နဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီး သူငယ္ခ်င္းအေဟာင္းကုိ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဆီကို
E Mail ပို ့ခ်င္လို ့ ဒီပိုစ့္ေလးထဲက အခ်ိဳ ့စာပိုဒ္ေတြကို ကူးခြင့္ေပးပါလို ့...