Tuesday, June 19, 2018

နိ၀ါေတာစ


နိ၀ါေတာစ

မဂၤလာတရားေတာ္ မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ " နိ၀ါေတာစ " မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ စိတ္ထားတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ လူ႔ျပည္လူ႔ရြာ ႀကီးတြင္ အဆုိး၊ အေကာင္း ဆုိသည္မွာ ဒြန္တြဲရွိေနပါ၏။ ဤသုိ႔ဒြန္တြဲ တည္ရွိျခင္းသည္ သဘာ၀ တရားႀကီးက ဖန္တီးေပးထားျခင္း မဟုတ္ေခ်။ သဘာ၀တရား ဆုိေသာ ေလာကႀကီးကုိ လူသားမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး အလွဆင္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္သုိ႔ အလွဆင္ၾက သနည္း။ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ၾကသည္။ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ သဘာ၀ျဖင့္ အလွဆင္ၾကသည္။ လွပသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ပ်က္ယြင္းရမည့္ အခ်ိန္၌ ပ်က္ယြင္းၾက ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းသနည္း။ လူသားတုိ႔၏ အလွဆင္ေသာ စိတ္ဓာတ္တရား မ်ား ယုိယြင္းပ်က္စီး လာေသာေၾကာင့္ ေလာကႀကီးလည္း တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ လာခဲ့ျခင္းပင္။


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လူသား အမ်ားစုသည္ မိမိကုိယ္ကုိႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံရမည္ကုိ ရွက္သလုိ၊ ရြံ႕သလုိ ခံစားမႈျဖစ္သူ မ်ားျပားသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ဘာမွမသိ၊ ဘာမွမတတ္၊ ဘာမွမရွိသကဲ့သို႔ ေနရသည္ကုိ မႏွစ္သက္ၾကေခ်။ သူဘာလဲ၊ ငါဘာလဲဟူေသာ မာန သေဘာတရားမ်ားကုိ သာ လက္ကုိင္ထား ေနၾကသည္။ မသိသည့္ ကိစၥကုိမသိပါဟု ေျပာရမည္ကုိ ၀န္ေလးၾကသည္။ ရွက္ရြံ႕ၾကသည္။ မိမိသိသလုိလုိႏွင့္ ကုိးကားေျပာဆုိ တတ္ၾကသည္။ ထုိအခါ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မိမိပတ္၀န္းက်င္ ၌ ဂယက္ထေစ၏။ သိသလုိလုိႏွင့္ ေျပာလုိက္ေသာ အရာသည္ အမွားအယြင္း ျဖစ္ပါက မိမိသာမက မိမိ အသုိင္းအ၀ုိင္းထိ ဂယက္ထသြား ေစမည္ကုိ မဆင္ျခင္ ၾကေခ်။ 

မသိသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ မသိပါဟု ၀န္ခံ လုိက္ျခင္းသည္ ရွက္စရာမလုိ၊ ေၾကာက္စရာ မလုိပါ။ အမွန္တရားျဖစ္ရန္သာ လုိအပ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိ မတတ္သည့္ အတတ္ပညာကုိ မတတ္ပါဟု ၀န္ခံရမည္ကုိလည္း လူအမ်ားစု၀န္ေလး တတ္ၾကသည္။ မိမိ မတတ္သည္ကုိ တတ္သလုိလုိႏွင့္ ေျပာဆုိၾကသည္။ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ တကယ္ အမွားအယြင္း ျဖစ္သည့္အခါ ေနာင္တသည္ ေနာက္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ ယခုေခတ္ဆုိလွ်င္ လူငယ္အမ်ားစု အၾကားတြင္ တတ္သလုိလုိႏွင့္ တတ္ေယာင္ကား ျဖစ္ေနသူ မ်ားျပားသည္။ အဘယ္မွ် မ်ားျပားသနည္း။ စာသင္ခန္း ထဲ၌ပင္ အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားၿပီး၍ နားလည္ၿပီလား၊ တြက္တတ္ၿပီ လားေမးလွ်င္ပင္ အမွန္တရား မေျဖၾကေတာ့ေခ်။ ေဘးနားမွ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ယွဥ္သည့္အခါ မိမိနိမ့္က်မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနတတ္ ၾကသည္။ 

မိမိကုိယ္မိမိႏွိမ့္ခ် လုိက္ရမည္ကုိ ရွက္ရြံ႕တတ္ၾက ျပန္သည္။ ဤသုိ႔မႏွိမ့္ခ် တတ္ျခင္းသည္ အတတ္ပညာကုိ တတ္သင့္သေလာက္ တတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ငါေတာ္သည္၊ ငါတတ္သည္ဟု ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းသည္ ပညာဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဟုိယခင္က စာေပတစ္ခုကုိ ဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္ စာေပမွ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကသည္။ အေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးၾက၏။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္လုိက္ၿပီ ဆုိလွ်င္လည္း ကဗ်ာ၏ ဆုိလုိရင္းကိုသာ ေလ့လာၾကသည္။ မည္သည့္ စာေပကုိ ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိထက္ေတာ္သူ၊ တတ္သူ ေရးသားထားေသာ စာေပ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။ ယခုေခတ္က ဤသုိ႔မဟုတ္။ စာတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္လုိက္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေခတ္ပဲ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသည္ပဲဆုိၿပီး အမွားကုိသာရွာ၊ သူ႔ထက္ ငါသာသည္ ဆုိတာကုိသာ တုႏႈိင္းလုိ႔ျငင္း ဆုိတတ္လာၾက၏။

ယေန႔ ေဖ့ဘြတ္ကြန္ရက္ တြင္ ေတြ႕ရေသာ လူအမ်ားစုသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတရား နည္းပါးၾကသည္။ သူ႔ထက္ငါ တတ္သည္ဟုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ေစာင္းေျမာင္းေရးသား ၾကသည္။ အျငင္းပြား ၾကသည္။ ရန္စပြားျခင္း တစ္နည္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ အခ်ဳိ႕ စေတးတပ္ ေရးတင္ၾကသည္။ သူတုိ႔အျမင္၊ သူတုိ႔အေတြးကုိ ေရးသား ၾကျခင္းပင္။ သုိ႔ေသာ္ဖတ္႐ုံ ဖတ္၍ မိမိစိတ္အေတြးႏွင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ၾကည့္မည္ဟု သေဘာမထား ၾကေခ်။ ကုိယ့္အထင္၊ ကုိယ့္အျမင္ကုိ ဇြတ္အတင္း သြားေရးၾက၊ ရန္ျဖစ္ၾက၊ ဆရာႀကီးလား၊ ဘယ္ေလာက္တတ္လဲ ဟူေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိး မ်ားထိ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ မိမိတတ္သိ ေသာ္လည္း မိမိမာန္ကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ထား ရမည္ကုိ မသိၾကျခင္းပင္။

ဆုိင္ကယ္စီးသည့္ လူငယ္အမ်ားစု ကုိယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ၊ လိမၼာရာ ဆုိသည္ကုိ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသုံးမခ်၊ ေနရာတကာမွာ စတန္႔ထြင္ စီးျပၾကသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၿပိဳင္ၾကေသာအခါ ေသမင္းတံခါး၀ကုိ သက္ဆင္း ၾကရေတာ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ေပါမ်ားလာသည္။ အျမန္လမ္းမတြင္ ငါကၽြမ္းက်င္သည္ ဟူေသာ ဘ၀င္ကုိျပ၊ တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီး ေက်ာ္တက္ၾက သျဖင့္ ေသေက်ပ်က္စီး ရေတာ့သည္။ ႏွိမ့္ခ်သင့္သည့္ ေနရာတြင္ ႏွိမ့္ခ်ရပါမည္။ မလုိအပ္ဘဲ မာန္ႂကြေနမည္ ဆုိလွ်င္ ဘ၀ဆုိသည္မွာ အ႐ံႈးမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕က မလုိအပ္ဘဲ မိမိ၏ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကုိ ႂကြား၀ါၾကသည္။ အသုံးခ် ၾကသည္။ ကံဇာတာ အလွည့္အေျပာင္း ေၾကာင့္ တစ္ေန႔က်ဆင္း သြားသည့္အခါ မိမိဘ၀တြင္ ကူညီေဖးမသူ အေဖာ္ကင္းမဲ့ သြားတတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ မဂၤလာေဆာင္၊ နာေရး၊ အလွဴအတန္း မ်ားတြင္ပါ ႂကြား၀ါမႈမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ လာၾကသည္။ တရားဆုိသည္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားေအာင္ တကယ့္ အေမွာင္ထုႀကီး ဖုံးလႊမ္း ေနၾကပါၿပီ။

လူအမ်ားစုသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံ ရမည္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနရပါ သနည္း။ ပညာအေၾကာင္း ၿပိဳင္ေျပာသူ ေရွ႕တြင္ မိမိက မတတ္သူလုိသာ ေနလုိက္ပါ။ ထုိသူထံမွ ပညာကုိ ယူတတ္လွ်င္ ရႏုိင္ပါ ေသးသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ၿပိဳင္ေျပာလွ်င္ ေမာလာမည္။ အႏုိင္ရလုိ စိတ္ျပင္းျပ လာမည္။ ေဒါသစိတ္ ထႂကြလာလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ေဒါသေနာက္တြင္ အကုသုိလ္တရား ကပ္ပါ လာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ မိမိကသာႏွိမ့္ခ်ၿပီး ေနလုိက္ပါ။ မိမိဆီကုိ ဘယ္အကုသုိလ္ တရားမွ ေရာက္မလာ ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ စီးပြားၿပိဳင္ ေျပာသူေတြ႔ ၍လည္း အားမငယ္ပါႏွင့္။ မရွိသလုိသာ ႏွိမ့္ခ်ၿပီး ေနလုိက္ပါ။ အႏၲရာယ္ကင္း ပါလိမ့္မည္။

ဥစၥာပစၥည္း ဆုိသည္မွာ ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့လွ်င္ မိမိကသာသူ႔ကုိ ကူညီႏုိင္သူ ျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အလွဴအတန္း မ်ားတြင္ ခံ့ညားထည္၀ါစြာ အိမ္ဦးခန္းတြင္ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ႂကြား၀ါေန သည္ကုိ အားမက်ပါႏွင့္။ မိမိဘာသာ သူမ်ား လုပ္ႏုိင္သည့္ အုိးခြက္ပန္းကန္ ေဆးကုိ ေစတနာပါပါ ႏွင့္ သြားလုပ္လုိက္ပါ။ ေနာင္ဘ၀အတြက္ ကုသုိလ္လမ္း က မိမိကုိ ဆက္ေပးၿပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

လူမႈေရးကိစၥမ်ားကုိ ငါ့လုိလုပ္ႏုိင္လုိ႔ လားဟု ဟန္ျပႂကြား ေနသည္ထက္ မိမိလွဴဒါန္း လုိက္သည့္ လူမသိ၊ သူမသိ ဆန္တစ္ဇြန္းက ပိုၿပီး မြန္ျမတ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ပညာပုိၿပီး ဆည္းပူးခြင့္ ရမည္။ ရန္သူနည္းပါးမည္။ အကုသုိလ္ထက္ ကုသုိလ္တရားက ပုိမ်ားမည္။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ မာန္ႂကြ ႂကြား၀ါျပ ေနစရာမလုိဘဲ မိမိဂုဏ္သတင္းက အလုိလုိေမႊးပ်ံ႕ ေနမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

မိမိကုိယ္ကုိ ႏုိမ့္ခ်လွ်င္ သူတစ္ပါးေအာက္မက် ပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ မာန္ေထာင္လႊား ခဲ့ၿပီး အေျခမလွသည့္ အခါ သူတစ္ပါး ေအာက္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်၍ စိတ္ဓာတ္မ်ား ျမႇင့္ၾကၿပီး " နိ၀ါတတရား " လက္ကုိင္ထားလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ား ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။

ေမတၱာမုိးႏွင္း (ပဲခူး)

No comments: