Tuesday, September 16, 2014

ေကာ္ဖီ ဒႆန


ေကာ္ဖီ ဒႆန

မုိးႏွင္းေ၀

ဘဝမွာ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါ ဆိုလွ်င္ ''ေကာ္ဖီတစ္ခြက္'' ဟု ကြၽန္မ ေျဖမိ ပါလိမ့္မည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ကြၽန္မ ေကာ္ဖီကို သိပ္ႀကိဳက္ ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ နံနက္ေကာ္ဖီ၊ ေန႔လယ္ေကာ္ဖီ၊ ညေကာ္ဖီ ေကာ္ဖီခ်ည္း ကိုသာ အခ်ိန္တိုင္း ေသာက္ခ်င္ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ''တန္ေဆး လြန္ေဘး'' ဟူေသာ သတိခ်ပ္ ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ..... ကြၽန္မ အေနႏွင့္ နံနက္တစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔ကို အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္သာ ဘရိတ္ထား၍ ေသာက္ပါသည္။ တစ္ခါတေလ အခြင့္ႀကံဳ အလ်ဥ္းသင့္ သလို စိတ္အလို လိုက္၍ ေသာက္မိ ပါကလည္း အမ်ားဆံုး သံုးႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္မသည္ အႀကိဳက္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ေကာ္ဖီေၾကာင့္ လည္း ဥပါဒ္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ကြၽန္မ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ေကာ္ဖီကို ႀကိဳက္ခဲ့ ပါသည္။ ငယ္စဥ္က ေမေမ ေဖ်ာ္ေပးေသာ ေကာ္ဖီကို ကြၽန္မ တ႐ႈိက္မက္မက္ ေသာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေဖေဖ (သို႔မဟုတ္) အိမ္မွ မိသားစု ဘယ္သူ ေဖ်ာ္သည့္ ဘယ္လို ေကာ္ဖီ ျဖစ္ပါေစ၊ သူမ်ားအိမ္တြင္ ဧည့္သည္ လုပ္ရသည့္အခါ ... ထိုအိမ္ရွင္မွ ဧည့္ခံေသာ မည္သည့္ ေကာ္ဖီ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါေစ၊ အျပင္ဆိုင္တြင္ မွာယူ ေသာက္သံုး ရေသာ ေကာင္းမည္၊ မေကာင္းမည္ မွန္းဆ မရသည့္ ဘယ္လို ေကာ္ဖီမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ပါေစ.. ကြၽန္မကေတာ့ ေကာ္ဖီဆိုလွ်င္ ၾကည္ႏူး ရင္ခုန္စြာပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္ ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ တတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ လာေတာ့လည္း ကြၽန္မ ပထမဆံုး စိတ္ပါ ဝင္စားစြာ လုပ္ခဲ့သည့္ အရာမွာ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ကြၽန္မ ေကာ္ဖီမ်ားကုိ ဒႆန ဖြင့္ပါ ေတာ့သည္။

ကြၽန္မ ေမေမ၏ လက္ရာ ေကာ္ဖီကေတာ့ အဘယ္သို႔မွ ျပဳျပင္စရာ မလိုေအာင္ အရသာ ရွိလွပါသည္။ ေမေမ့ထက္ ပို၍ ေတာ္ေသာ ေဖ်ာ္ဆရာ ကေတာ့ ကြၽန္မ၏ ေဖေဖ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖေဖက အေကာင္း ႀကိဳက္သူပီပီ နက္စ္ေကာ္ဖီ ကိုပင္ အရသာ ရွိရွိ ေဖ်ာ္တိုက္ေလ့ ရွိသည္။ ေဖေဖ့ လက္ဆက ေမေမ့ထက္ သာသည္ဟု ကြၽန္မ ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမေမက အၿမဲ ေဖ်ာ္တိုက္သူ ျဖစ္၍ ေဖေဖက ရံဖန္ရံခါမွသာ ေဖ်ာ္တိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ ႏွစ္ဦးလံုး၏ လက္ရာ ေကာ္ဖီကို ကြၽန္မ ဘဝတြင္ တန္ဖိုးထား ခဲ့ပါသည္။ ဘဝ၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ားအရ ကြၽန္မ တန္ဖိုးထားေသာ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ၏ ေကာ္ဖီမ်ားကို ကြၽန္မ သက္ဆံုးတိုင္ ထာဝရ ေသာက္ခြင့္ ရခ်င္ ပါေသာ္လည္း ေစာစီးစြာပင္ ကြၽန္မႏွင့္ ခြဲခြာသြားၾက ရေသာ ကြၽန္မ မိဘႏွစ္ပါး၏ ေကာ္ဖီ တို႔သည္ ကြၽန္မ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ အထိသာ ေသာက္ခြင့္ ႀကံဳခဲ့သည္။ ဤတြင္ ကြၽန္မဘဝ၌ ''မတည္ၿမဲျခင္း'' ဟူသည့္ ေကာ္ဖီမွ ေပးေသာ ဒႆန ကို သိရွိခံစားခဲ့ ရသည္။

ဆက္လက္၍ ကြၽန္မ ဖြင့္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီ ဒႆနမွ ''ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေဖ်ာ္စပ္ေသာ ေကာ္ဖီသည္ အရသာ ရွိစြာ သံုးေဆာင္ခြင့္ ရရမည္ '' ဟု ကြၽန္မ ယုံၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ ေလတိုင္း စိတ္အား
ထက္သန္စြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးစြာ ကြၽန္မ ေဖ်ာ္ေလ့ ရွိသည္။ သူမ်ား ေဖ်ာ္ေပးေသာ ေကာ္ဖီသည္ ေပါ့ေနသည္ ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ခါးလြန္း ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ဲေနသည္ ျဖစ္ေစ... ကြၽန္မ စိတ္မဆိုးပါ။ ထိုသို႔ေသာ ေကာ္ဖီမ်ားကို ကြၽန္မ ဘယ္လို ျပဳျပင္ရင္ ေကာင္းမလဲ ဟုသာ အၿမဲ စဥ္းစားၿပီး အရသာ ရွိေသာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ျဖစ္ေလေအာင္ ကြၽန္မ ျပဳျပင္ စြမ္းေဆာင္ေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္မ ေသာက္ေသာ ေကာ္ဖီ မ်ားသည္ အၿမဲ အရသာရွိရွိ ေသာက္ခြင့္ ရတတ္သည္။

ထိုမွ် ေကာ္ဖီ ႀကိဳက္ေသာ ကြၽန္မသည္ ေကာ္ဖီ၏ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံစား ေနသည္ဟုပင္ ထင္ရသည္။ ဘယ္အရာကိုပဲ လုပ္လုပ္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေနတတ္ သကဲ့သို႔ပင္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္မ ေက်နပ္မိသည္။ ကြၽန္မ ႀကိဳက္ေသာ ေကာ္ဖီကပင္ ကြၽန္မကို သတိေပး သြန္သင္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ လွေသာ လူ႔ဘဝမွာ... လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြ ဆိုသကဲ့သို႔ပင္... လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံၾက ရာတြင္ အဖုအထစ္မ်ား၊ မညီညာမႈမ်ား၊ မေျပလည္မႈမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ား... မ်ားစြာ ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ လူပီပီ မခံခ်င္စိတ္မ်ား၊ တြန္းလွန္ လိုမႈမ်ား၊ မႏွစ္ၿခိဳက္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ခ်င္သည့္ အခါ၊ အလိုဆႏၵ မျပည့္မႈမ်ား၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ား ဆူေဝ လာသည့္အခါ... ဘဝသည္... အရသာ မရွိေသာ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ကို ရရွိ ေနသကဲ့သို႔ပင္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ကို ျပဳျပင္ပါမွ အရသာ ရွိမည္ကို ကြၽန္မသိ သကဲ့သို႔...ဘဝကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းမြန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္မ ႀကိဳးစား ျပင္ဆင္ ၾကည့္လိုက္ ပါသည္။ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ် က်ဳိးႏြံမႈမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဖ်ာ္စပ္ လိုက္ေသာ အခါတြင္ ဘဝသည္ အရသာ ရွိေသာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ပမာ ထင္လိုက္ ရသည္။ ပုထုဇဥ္ လူသားတစ္ဦး ပီပီ အတၱ၊ ေလာဘ ႏွင့္ မာန ဟူသည့္ အရာမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ အခ်ဳိကဲ၍ အခါးပို သြားေသာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ပမာ ျဖစ္တတ္ ပါေသးသည္။ ထိုအခါတြင္ အရသာ ဆိုးေသာ ေကာ္ဖီပမာ ကြၽန္မ ခံစားရသည္။ ထို ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ကို ျပင္ဆင္၍ ေသာက္သံုး သကဲ့သို႔ ကြၽန္မ၏ အတၱ၊ ေလာဘ၊ မာန တို႔ကို ''သတိ'' ဟူေသာ ေရေႏြးပူပူျဖင့္ အခါခါ ေရာစပ္သမ ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခါ ဘဝသည္ သတိတရားျဖင့္ ၿငိမ္းေအးကာ အရသာ ျပည့္စံုေသာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ခြဲခြာမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳဆံုရတိုင္း၊ အလိုဆႏၵ မ်ားကို လက္လႊတ္လိုက္ ရတိုင္း ပင္ပန္း ဆင္းရဲသည့္ ခံစားမႈ တစ္ခုသည္ အလြန္ အရသာဆိုးေသာ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ပင္။ သို႔ေသာ္... လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္ထားေသာ ေကာ္ဖီသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အရသာရွိ သကဲ့သို႔ပင္... ဘဝခရီး ေနဝင္ခ်ိန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုးမႈ မ်ားျဖင့္ သံသရာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ျခင္းသည္ ရွင္သန္ ေနဆဲတြင္ အလွပဆံုး၊ အရသာ အရွိဆံုး ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ႏွင့္ ပမာ တူညီလိမ့္မည္ ဟု ကြၽန္မ ႀကိဳက္ေသာ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဘဝဒႆန မ်ားကို တူယွဥ္ စဥ္းစား ေနမိ ပါေတာ့သည္။

http://myawady-myawady.blogspot.com/2014/09/blog-post_97.html

------

ကၽြန္ေတာ္လည္း ေကာ္ဖီႏွစ္သက္သူ ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ယခု စာေရးသူလုိေတာ့ အစပ္ အဟပ္ မတည့္တဲ့ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ရဲ႕ အရသာကုိ အေကာင္းဆံုး ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္တဲ့ ေနရာက ရလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကုိ နိစၥဓူ၀ ႀကံဳေတြ႕ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ဘ၀ သင္ခန္းစာ နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ခ်င့္ခ်ိန္ ႏုိင္ျခင္းေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ေကာ္ဖီကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေဖ်ာ္ေသာက္တာထက္ သူမ်ား ေဖ်ာ္ၿပီးသား ကုိပဲ ေသာက္ေလ့ ရွိလုိ႔ပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီပုိ႔စ္ေလးက ၀ါသနာ ကေန ရလာတဲ့ အျမတ္ကုိ ကုိယ့္ဘ၀ အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ အေတြးသစ္ကုိ ရရွိေစပါတယ္။

welcome

1 comment:

သူႀကီးမင္း (တုုံးဖလား) said...

ေကာ္ဖီဒႆနေလး ေခါင္းထဲ စြဲၿမဲသြားတယ္။
ယူတတ္ရင္ အားလံုုးပညာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စပ္ျပဳျပင္ပုုံေလးနဲ႔ ဘ၀ရဲ့ခါးသက္သက္ အရည္က်ဲက်ဲေတြကုုိ ဘယ္လုုိ ျပဳျပင္ေဖ်ာ္စပ္ရမလဲဆုုိတာ မီးေမာင္းထုုိးျပသြားတယ္။